Geri
AKADEMİK

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

08.01.2013

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

 

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

(08 Ocak-22 Ocak 2013)

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

 
2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

Profesörlük kadrosuna başvurmak için, 2 yıldan az olmamak üzere profesörlük kadrosunda görev yapmış olma veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olma,
Doçentlik kadrosuna başvurmak için, Doçentlik unvanını almış olmak, Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olma,

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; KPDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları zorunlu ve ön koşuldur. Ayrıca adaylar üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına tabi tutulacaklardır. 

Başvuruda gerekli belgeler: 

Profesörler için; 
Dilekçe, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi 

Doçentler için,
Dilekçe, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosya ve yayın listesi 

Yardımcı Doçentler için;
Başvuru Dilekçesi,
Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Özgeçmiş, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi ile 2 (iki) adet fotoğraf, Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Belgesi, KPDS veya ÜDS Sonuç Belgesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesini teslim edeceklerdir.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.
İlan koşullarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

 

1

1*

*KVC yoğun bakım konusunda deneyimli olmak

Genel Cerrahi AD

 

1

 

 

Göz Hastalıkları AD

 

1

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

 

1

 

 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AD

1

 

1

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

1

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

Acil Tıp AD

 

 

2

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

1*

 

1*

*Çocuk Hematolojisi uzmanı olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

1

1

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  AD

 

 

1

 

Kardiyoloji AD

 

 

2

 

Nöroloji AD

 

 

1

 

Radyoloji AD

 

 

1

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

 

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

 Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

 Bakteri genetiği alanında çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Hukuk AD

 

1

 

 

Eczacılık  Fakültesi

Farmasötik Kimya  AD

1

 Farmasötik Kimya doktorası yapmış olmak

 

 

İrtibat Adresi: Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

Tel: 444 85 44 – 0(212) 453 48 00