Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKRODENETLEYİCİLER 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ERCÜMENT CENAP TURAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. ERCÜMENT CENAP TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin mikroişlemcilerin türlü kullanımları için programlama becerisi kazanması ve bu cihazları kullanmak için gerekli olan temel devre altyapısını öğrenmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Mikroişlemcilerin temelleri ve tanımı,MPLAB IDE’ye giriş,Veri sayfaları,Mikroişlemci devre tasarımı,Dijital giriş çıkış uygulamaları,Dijital uygulamalarla ilgili verimlilik metotları,Dijital haberleşmeye giriş (I2C, SPI, UART...),Evrensel Asenkron Alıcı/Verici (UART),C dilini temellerini mikroişlemcilerde kullanmak,Analog Dijital çevirici modül,Mikroişlemcilerde matematik işlemleri,Dahili EEPROM kullanımı,Assembly dilinin kullanımı,Gömülü sistemlerin tasarım tartışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mikroişlemci programlama ile ilgili terimleri tanır ve kullanır.
2. Herhangi bir mikroişlemci cihazının karmaşık veri sayfasını okuyup anlar ve öğretilenleri herhangi bir cihaza uygular.
3. Mikrodenetleyici cihazlarına turlu amaçlar için farklı yazılımlar geliştirir.
4. Konu ile ilgili kendini geliştirmesi için gereken temel altyapıya sahip olur.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikroişlemcilerin temelleri ve tanımı
2 MPLAB IDE’ye giriş
3 Veri sayfaları
4 Mikroişlemci devre tasarımı
5 Dijital giriş çıkış uygulamaları
6 Dijital uygulamalarla ilgili verimlilik metotları
7 Dijital haberleşmeye giriş (I2C, SPI, UART...)
8 Evrensel Asenkron Alıcı/Verici (UART)
9 C dilini temellerini mikroişlemcilerde kullanmak
10 Analog Dijital çevirici modül
11 Mikroişlemcilerde matematik işlemleri
12 Dahili EEPROM kullanımı
13 Assembly dilinin kullanımı
14 Gömülü sistemlerin tasarım tartışmaları
Kaynaklar
Çeşitli kaynaklardan oluşturulmuş sunumlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
X
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
X
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
X
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
X
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 3 3
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu