Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sena Didem ERKAL TUYJİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Murat Can MUTLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere tıbbi görüntüleme sistemlerine ait temel kavramların, dayandığı fizik prensiplerinin ve kullanılan cihazlara ilişkin temel donanımsal bilgilerin aktarılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tıbbi görüntülemeye giriş: Temel kavramlar,X ışınlarının elde edilişi, Işın-doku etkileşimi,X ışını ile görüntüleme: Röntgen cihazı ve çalışma prensibi,Anjiyografi, Floroskopi, Mamografi,Bilgisayarlı tomografi cihazları ve temel çalışma prensipleri,Bilgisayarlı tomografide görüntü işleme yöntemleri,Ultrasonografi: temel prensipler,Ultrasonografi: ultrason cihazı ve çalışma prensibi,Nükleer tıp: temel prensipler, gama kamera,Nükleer tıp: Pozitron emisyon tomografisi ,Tek foton emisyon tomografisi,Manyetik rezonans görüntüleme: Temel prensipler, elektromanyetizma,Manyetik resonans görüntüleme: MR cihazlarının çalışma prensibi,Manyetik rezonans anjiyografi, Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme,Görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri (PACS); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tıbbi görüntüleme terminolojisini anlar.
2. Tıbbi görüntülemede kullanılan yöntemlerin dayandığı fiziksel prensipleri öğrenir.
3. Tıbbi görüntülemede kullanılan cihazların temel çalışma prensiplerini kavrar.
4. Hastanelerde kullanılan görüntü depolama ve haberleşme sistemleri üzerine bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi görüntülemeye giriş: Temel kavramlar
2 X ışınlarının elde edilişi, Işın-doku etkileşimi
3 X ışını ile görüntüleme: Röntgen cihazı ve çalışma prensibi
4 Anjiyografi, Floroskopi, Mamografi
5 Bilgisayarlı tomografi cihazları ve temel çalışma prensipleri
6 Bilgisayarlı tomografide görüntü işleme yöntemleri
7 Ultrasonografi: temel prensipler
8 Ultrasonografi: ultrason cihazı ve çalışma prensibi
9 Nükleer tıp: temel prensipler, gama kamera
10 Nükleer tıp: Pozitron emisyon tomografisi ,Tek foton emisyon tomografisi
11 Manyetik rezonans görüntüleme: Temel prensipler, elektromanyetizma
12 Manyetik resonans görüntüleme: MR cihazlarının çalışma prensibi
13 Manyetik rezonans anjiyografi, Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme
14 Görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri (PACS)
Kaynaklar
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri/ Dr. İrfan Karagöz, Dr. Osman Eroğul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 3 3
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu