Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAŞAM DESTEK CİHAZLARI 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ERCÜMENT CENAP TURAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. ERCÜMENT CENAP TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile yaşam destek cihazlarının temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak, yaşam destek cihazlarının kullanım alanlarını bilmek, yaşam destek cihazlarının temel bakımlarını öğrenmek, yaşam destek cihazlarının arızalarını bilmek ve çözüm önerileri üretebilmek amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yaşam Destek Cihazlarına Genel Bakış,İnfüzyon Pompaları,Medikal Gazlar,Ventilatörler,Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazları,Anestezi Cihazları,Aspiratörler,Hastabaşı Monitörü,Diyaliz Cihazları,Kuvöz Cihazları,Elektrokoter Cihazları,Defibrilatör Cihazları,Pacemaker (Kalp pili )ve ICD(vücuda yerleştirilebilen Defibrillator ),Kalp- Akciğer Cihazları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İnfüzyon pompalarının kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir, bu cihazların tamir ve bakımlarını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
1.1. Elektrokoter kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir ve bu cihazların tamir bakımlarını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
1.2. Defibrilatör kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir , bu cihazların tamir ve bakımlarını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
2. Biyomedikal cihazlarda kullanılan gazları seçebilme, korunabilme ve hat arızalarını tespit edip giderebilme becerilerinin kazanır. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
2.1. Pacemaker (Kalp pili )ve ICD(vücuda yerleştirilebilen Defibrillator )kullanım alanlarını , çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
2.2. Kalp akciğer cihazlarının kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir bu cihazların tamir ve bakımlarını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
3. Ventilatör cihazlarının tamir, bakım ve kalibrasyon tekniklerini bilir. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
4. Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir, bu cihazların tamir ve bakımlarını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
5. Anestezi cihazlarının kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir ,bu cihazların tamir ve bakımlarını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
6. Aspiratör cihazlarının kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir, bu cihazların tamir ve bakımlarını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
7. Hastabaşı monitörünün kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir , bu cihazların tamir ve bakımlarını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
8. Diyaliz cihazlarının kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir, bu cihazların tamir ve bakımlarını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
9. Kuvöz cihazlarının kullanım alanlarını ve kullanım amaçlarını bilir, bu cihazların tamir ve bakımlarını yapar. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 9 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yaşam Destek Cihazlarına Genel Bakış
2 İnfüzyon Pompaları
3 Medikal Gazlar
4 Ventilatörler
5 Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazları
6 Anestezi Cihazları
7 Aspiratörler
8 Hastabaşı Monitörü
9 Diyaliz Cihazları
10 Kuvöz Cihazları
11 Elektrokoter Cihazları
12 Defibrilatör Cihazları
13 Pacemaker (Kalp pili )ve ICD(vücuda yerleştirilebilen Defibrillator )
14 Kalp- Akciğer Cihazları
Kaynaklar
Çeşitli kaynaklardan oluşturulmuş sunumlar.
Megep modülleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 3 3
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu