Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİNYAL İŞLEME TEKNİKLERİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sena Didem ERKAL TUYJİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. ERCÜMENT CENAP TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin sinyal işleme teknikleri hakkında temel seviyede bilgi sahibi olması ve elde edilen sinyalleri amaca yönelik çeşitli matematiksel işlemlerden geçirebilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sinyal kavramı ve biyomedikal sinyaller,Analog (sürekli) sinyaller,Kombine sinyaller ,Gürültü analizi,Dijital (sürekli olmayan) sinyaller,Dijitizasyon (sensörler ve örnekleme) ve histogramlar,Kayıp veri noktası kurtarma,SNR hesaplama,FIR ve IIR filtreleri,Konvolüsyon ,Basit sinyal filtreleri,Kompleks sinyal filtreleri,Sinyallerde ayrıt sezimi,İleri düzey filtreleme örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sinyal kavramını açıklar.
2. Sinyal çeşitlerini tanımlar.
3. Sinyalde gürültüyü analiz eder.
4. Sürekli bir sinyali dijitize eder.
5. Sinyal filtrelerini tanımlar ve temel düzeyde uygulama yapar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sinyal kavramı ve biyomedikal sinyaller
2 Analog (sürekli) sinyaller
3 Kombine sinyaller
4 Gürültü analizi
5 Dijital (sürekli olmayan) sinyaller
6 Dijitizasyon (sensörler ve örnekleme) ve histogramlar
7 Kayıp veri noktası kurtarma
8 SNR hesaplama
9 FIR ve IIR filtreleri
10 Konvolüsyon
11 Basit sinyal filtreleri
12 Kompleks sinyal filtreleri
13 Sinyallerde ayrıt sezimi
14 İleri düzey filtreleme örnekleri
Kaynaklar
BRONZINO, Joseph D. Biomedical engineering handbook. CRC press, 1999.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 3 3
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu