Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEKTRONİK ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ERCÜMENT CENAP TURAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. ERCÜMENT CENAP TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin deneysel veri analiz yöntemlerini öğrenmesi, basınç, sıcaklık, akış, v.s. gibi fiziksel büyüklüklerin ölçümlerini yapabilmesi, kullanılan cihazları ve yöntemlerini tanıması, değişik fiziksel olayları bir deney biçiminde tasarlayabilmesi ve gerekli ölçümleri yapıp analiz edebilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ölçmenin temel ilkeleri 1,Ölçmenin temel ilkeleri 2,Kalibrasyon kavramları,Devre elemanlarının ölçülmesi ve ölçüm yöntemleri,Devre elemanlarının ölçülmesi ve ölçüm yöntemleri,Ölçüm çeşitlerini öğrenme,Temel Elektriksel Büyüklüklerin Ölçümü ,Algılama Cihazları,Seri ve paralel kapasite köprüleri,Analog ölçmeler, Hareketli ölçü aletleri,Döner bobinli ve elektronik multimetreler,Digital ölçme, Analog-digital dönüşüm ve dönüştürücüler,Flash dönüştürücüler,Tek eğimli ADC´ler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Deneysel verilerin analizini yapar. 1, 13, 14, 15, 2, 4, 8 A, C, D, E
2. Ölçme hakkında genel bilgileri öğrenir. 1, 13, 14, 15, 2, 4, 8 A, C, D, E
3. Ölçüm yöntemlerini tanır. 1, 13, 14, 15, 2, 4, 8 A, C, D, E
4. Değişik fiziksel büyüklüklerin hangi cihazlarla ve nasıl ölçülmesi gerektiği öğrenir. 1, 13, 14, 15, 2, 4, 8 A, C, D, E
5. Ölçümler esnasında cihaz sebebiyle oluşan hataların giderilmesini öğrenir. 1, 13, 14, 15, 2, 4, 8 A, C, D, E
6. Analog ve digital ölçü aletlerinin çalışma prensiplerini bilir. 1, 13, 14, 15, 2, 4, 8 A, C, D, E
7. Dönüştürücüler ve çeşitlerini öğrenir. 1, 13, 14, 15, 2, 4, 8 A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ölçmenin temel ilkeleri 1
2 Ölçmenin temel ilkeleri 2
3 Kalibrasyon kavramları
4 Devre elemanlarının ölçülmesi ve ölçüm yöntemleri
5 Devre elemanlarının ölçülmesi ve ölçüm yöntemleri
6 Ölçüm çeşitlerini öğrenme
7 Temel Elektriksel Büyüklüklerin Ölçümü
8 Algılama Cihazları
9 Seri ve paralel kapasite köprüleri
10 Analog ölçmeler, Hareketli ölçü aletleri
11 Döner bobinli ve elektronik multimetreler
12 Digital ölçme, Analog-digital dönüşüm ve dönüştürücüler
13 Flash dönüştürücüler
14 Tek eğimli ADC´ler
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
X
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
X
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
X
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
X
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 10 1 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 10 2 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu