Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOMALZEMELER 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Biyoteknoloji alanında kullanılan biyomalzemeler hakkında temel seviyede bilgi sahibi olmak ve malzeme-hücre ilişkisini öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, malzemenin biyoteknolojide önemi,Malzemede bağlanma ve düzen, mikroyapı,Biyoteknolojide malzeme çeşitleri ve genel özellikleri,Mekanik özellikler,Biyo-uyum, biyolojik hücrelerde yapı-özellik ilişkisi,Hücre yapısı ve döngüsü, protein yapısı,Malzeme-hücre ilişkisi, adaptasyon süreci,Biyoteknolojide metal ve alaşımlar: Ti, Co-Cr-Mo, NiTi, Paslanmaz Çelikler,Biyoteknolojide seramik malzemeler: Al2O3, ZrO2, poröz seramikler,Biyoseramikler, biyocamlar, kompozitler, toklaştırma metodları,Biyoteknolojide polimer malzemeler, biyo-bozulabilir polimerler,Biyo-bozulma, aşınma, biyolojik testler-1,Biyolojik tesler-2,Biyomalzeme uygulamaları ve dizayn (diş, kardiyovasküler, ortopedik biyomalzemeler ve tıp uygulamaları); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini açıklar. 1, 12, 2
1.1 Biyomalzemelerde bağlanma, düzen, mikroyapı kavramlarını tanımlar. 1, 15, 2
1.2 Biyomalzemelerde elastik, plastik, kırılma, vizkoelastik davranışı ve etkilerini açıklar. 1, 15, 2
2. Hücre yapısını ve döngüsünü, proteinleri ve malzeme ilişkisini tanır. 1, 15, 2
2.1 Hücre adaptasyon sürecini açıklar. 1, 11
2.2 Protein yapısını tanımlar. 1, 2
3. Biyo-uyumu, biyomalzeme vücut ilişkisini yorumlar. 1, 2
4. Biyomalzemelerde bozulma ve test yöntemlerini açıklar. 1, 2
5. Uygun biyomalzemeyi seçim amaçlı ayırt eder. 1, 2
5.1 Biyomalzeme çeşitlerini tanır. 1, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, malzemenin biyoteknolojide önemi
2 Malzemede bağlanma ve düzen, mikroyapı
3 Biyoteknolojide malzeme çeşitleri ve genel özellikleri
4 Mekanik özellikler
5 Biyo-uyum, biyolojik hücrelerde yapı-özellik ilişkisi
6 Hücre yapısı ve döngüsü, protein yapısı
7 Malzeme-hücre ilişkisi, adaptasyon süreci
8 Biyoteknolojide metal ve alaşımlar: Ti, Co-Cr-Mo, NiTi, Paslanmaz Çelikler
9 Biyoteknolojide seramik malzemeler: Al2O3, ZrO2, poröz seramikler
10 Biyoseramikler, biyocamlar, kompozitler, toklaştırma metodları
11 Biyoteknolojide polimer malzemeler, biyo-bozulabilir polimerler
12 Biyo-bozulma, aşınma, biyolojik testler-1
13 Biyolojik tesler-2
14 Biyomalzeme uygulamaları ve dizayn (diş, kardiyovasküler, ortopedik biyomalzemeler ve tıp uygulamaları)
Kaynaklar
1) Çeşitli kaynaklardan oluşturulmuş sunumlar. 2) Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemans, Academic Press, 1996

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
X
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
X
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 12 3 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 14 28
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu