Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE KÜLTÜR 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersi Verenler Doç.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medya ile ilgili temel kavramları öğrenen öğrencilerin, medyanın toplum içerisindeki yeri ve topluma etkileri ile tanışmasını sağlamak, medyanın geleceği ile hukuksal düzenlemeler hakkında bilgilendirmek, medya etiği konusunda duyarlılıklarının gelişimini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişim ve dijital medya kavramlarına giriş,Kitle iletişimi ve toplum,Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri,Bilgi Toplumu ve Medya Okuryazarlığı,Siberzorbalık,Medyada toplumsal cinsiyet kavramları,Medya ve çocuk,Medya, kamuoyu ve siyaset ilişkisi,Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilik,Medya ve nefret söylemi,Medya ve Sanat,Medya ve Hukuk,Medya ve Spor,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İletişim kavramını ve kitle iletişim araçlarının niteliklerini tanımlar. 1, 2 A
Kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerindeki etkilerini anlatır. 1, 2, 3, 6 A
Medya okur yazarlığı kavramını tanımlar. 1, 3 A
Medya ve siyaset ilişkisini betimler. 1, 3 A
Kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberler ile medyanın toplumsal etkilerini yorumlar. 1, 3 A
Medyanın toplumsal etkilerini hatırlayarak çocuklar üzerindeki etkisini açıklar. 1, 2, 3 A
Medyanın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara olan etkisini tanımlar. 1, 2 A
medyanın hukuksal düzenlemelerini ayırt eder. 1, 11, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişim ve dijital medya kavramlarına giriş
2 Kitle iletişimi ve toplum
3 Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri
4 Bilgi Toplumu ve Medya Okuryazarlığı
5 Siberzorbalık
6 Medyada toplumsal cinsiyet kavramları
7 Medya ve çocuk
8 Medya, kamuoyu ve siyaset ilişkisi
9 Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve gazetecilik
10 Medya ve nefret söylemi
11 Medya ve Sanat
12 Medya ve Hukuk
13 Medya ve Spor
14 Genel değerlendirme
Kaynaklar
1. Mebis üzerinden paylaşılan notlar
[2] Küçükcan, Talip. Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün Katkılarıyla, Seta Yayınları, Ekim 2011. [3] Demir, M. Televizyon – İzleyici İlişkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye Örneklerinde Değerlendirilmesi ve Çocuk İzleyiciler İçin Gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı İle İlgili Çalışmalar Üzerine, Ege Üniversitesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı.6, Ekim 2011 [4] T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, POLİTİKA DOKÜMANI, 2008, Ankara. [5] Güller, Savaş. Yeni İletişim Ortamlarının Habercilik Üzerine Etkileri, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bil.Ens.İletişim Bilimleri ABD., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007 [6] Çaplı, Bülent, Tuncel, Hakan. Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, 2010. [7] Belsey, A., Chadwick, R. Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Ayrıntı Yayınları, 1994. [8] Pavlik, John. Journalism and New Media, Coumbia University Press, 2001. [9] Demir, M. , Yeni Medya Üzerine…, Literatürk Yayınevi, Konya, 2013 [10]Demir, M. Yeni Medya Üzerine Vol.2, Literatürk Yayınevi, Konya, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu