Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURGU UYGULAMALARI II 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurgunun temel kavramlarını, devamlılık esaslarını, non-linear video edit programlarının kullanımını, terminolojisini, giriş ve çıkış formatlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Haber Kurgusu Uygulama,Haber Kurgusu Uygulama -2,Belgesel Kurgusu Uygulama,Belgesel Kurgusu Uygulama- 2,Drama Kurgusu Uygulama,Drama Kurgusu Uygulama -2 ,Reklam Kurgusu Uygulama,Reklam Kurgusu Uygulama -2,Klip Kurgusu Uygulama,Klip Kurgusu Uygulama,Tanıtım Filmi Kurgusu Uygulama,Tanıtım Filmi Kurgusu Uygulama -2,Fragman Kurgusu Uygulama,Fragman Kurgusu Uygulama- 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kurgunun temel kavramlarını tanımlayabilir. 10, 14, 17, 2, 3
2. Bir sayısal kurgu programını temel düzeyde kullanabilir. 12, 14
3. Kurguya ilişkin temel kuramları örneklerle açıklayabilir. 14, 17, 18
4. Filmin içeriği ile kurgu dili arasındaki bağlantıyı çözebilir. 12, 14, 15, 5
5. Bir filmin kurgu yaklaşımını belirleyebilir. 10, 3, 5, 9
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Haber Kurgusu Uygulama
2 Haber Kurgusu Uygulama -2
3 Belgesel Kurgusu Uygulama
4 Belgesel Kurgusu Uygulama- 2
5 Drama Kurgusu Uygulama
6 Drama Kurgusu Uygulama -2
7 Reklam Kurgusu Uygulama
8 Reklam Kurgusu Uygulama -2
9 Klip Kurgusu Uygulama
10 Klip Kurgusu Uygulama
11 Tanıtım Filmi Kurgusu Uygulama
12 Tanıtım Filmi Kurgusu Uygulama -2
13 Fragman Kurgusu Uygulama
14 Fragman Kurgusu Uygulama- 2
Kaynaklar
Ders notları
SİNEMADA DİYALEKTİK KURGU. Dr. Cengis T. Asiltürk Joseph V. Mascelli-Sinemanın 5 Temel O?gesi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Genel Sınav 40  
Ara Sınav 30  
Ara Sınav 30  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 10 3 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 3 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu