Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Başak GEZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medya ve popüler kültür ilişkisi ekseninde popüler kültür ve medyanın insanların sosyal yaşamlarını ne derece etkilediğini belirlemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Popüler,popüler kültür kavramı,Popüler kültürün oluşum süreci,Popüler kültürün oluşumuna etki eden unsurları,Popüler kültürün oluşumunda medyanın rolü,Popüler kültür bağlamında medya içerikleri,Medyada kanaat önderlerinin popüler kültür oluşumuna etkileri,Kültür endüstrisi kavramı,Ara Sınav,Kültür emperyalizmi kavramını ve popüler kültür,Popüler kültür oluşumuna katkısı bakımından popüler medya ve diğer medyalar,Popüler kültür oluşumuna katkısı bakımından popüler medya ve diğer medyalar,Popüler kültür aracılığıyla modernlik tanımları,Popüler kültür ve siyaset,Yüksek kültürün popüler kültürle ilişkisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Yeni medya kullanımının toplumsal etkilerini popüler kültür kavramı ekseninde irdeler. 2 A, F
Öğretim Yöntemleri: 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Popüler,popüler kültür kavramı
2 Popüler kültürün oluşum süreci
3 Popüler kültürün oluşumuna etki eden unsurları
4 Popüler kültürün oluşumunda medyanın rolü
5 Popüler kültür bağlamında medya içerikleri
6 Medyada kanaat önderlerinin popüler kültür oluşumuna etkileri
7 Kültür endüstrisi kavramı
8 Ara Sınav
9 Kültür emperyalizmi kavramını ve popüler kültür
10 Popüler kültür oluşumuna katkısı bakımından popüler medya ve diğer medyalar
11 Popüler kültür oluşumuna katkısı bakımından popüler medya ve diğer medyalar
12 Popüler kültür aracılığıyla modernlik tanımları
13 Popüler kültür ve siyaset
14 Yüksek kültürün popüler kültürle ilişkisi
Kaynaklar
Alemdar, Korkmaz ve İrfan Erdoğan, Popüler Kültür ve İletişim, İstanbul: Erk Yayınları, 2005. Aydoğan, Filiz, Medya ve Popüler Kültür, İstanbul: Mediacat Yayınları, 2003. Gans, Herbert J.. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005. Binark, Mutlu ve Barış Kılıçbay. İnternet, Toplum, Kültür. Ankara: Epos, 2005.
Alankuş, Sevda. Medya ve Toplum. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2005. Başaran, Funda. İletişim ve Emperyalizm. Ankara: Ütopya, 2000. Stevenson, Nick. Medya Kültürleri. Ankara: Ütopya Yayınevi. 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu