Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE GÖSTERGEBİLİM 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Derin amacı Göstergebilim öğelerini gerçek yaşamda, medyada yansılarını görmelerini ve farkındalıklarını sağlamak, daha eleştirel ve bilinçli bakış açıları geliştirmelerinde kültürel alt yapılarını zenginleştirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders tanıtımı, beklentiler, sınavlar, projeler,kaynaklar ,4. Güç Medyanın kitlelere erişim kapasitesi- internet gazeteciliği- simgeler, fotoğraflar; reklamcılık, sosyal medya içerik üretimi,Göstergebilim teorisyenleri, göstergebilim nedir? Saussure Peirce, Barthes,Simgeler ve semboller: medyanın kullandığı ikonik göstergeler ve dolayımlamalar: sözel ve görsel dolayımlama araçları nelerdir...,Göstergelerin medyada kullanım örnekleri: televizyon,Medyadan örnekler : gazete örnekleri,ara sınav,Aldatıcı göstergeler, dil uygulamaları; sosyal medya örnekleri,Aldatıcı göstergeler, dil uygulamaları; medya ve sosyal medya örnekleri,sunumlar,Aldatıcı göstergeler, dil uygulamaları; sosyal medya örnekleri,Veri toplama; yanıltıcı medya örnekleri, görsel veya yazılı örneklerle öğrenci sunumları,Veri toplama; yanıltıcı medya örnekleri, görsel veya yazılı örneklerle öğrenci sunumları,Genel Tekrar,yıl sonu sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 11, 12, 2, 21, 22, 3 A, C
1-Öğrenci, geleneksel ve yeni medya içeriklerindeki açık ve gizli anlamları anlar ve kullanabilir. 2- Günlük yaşamda karşılaşılan sembol, simge, reklâm içeriklerini, beden dilini , yan anlamları, mecazi dili alımlayabilir ve yorum yapabilir. , 3- gazete fotoğraflarını, reklam görsellerini göstergebilim teorileri çerçevesinde anlamlandırabilir ve kullanabilir. 4. Medya popüler kültür içeriklerinde, filmlerde, dizilerde kullanılan çeşitli renkleri, beden dili göstergelerini, şiir ve lirikleri anlamlandırabilir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı, beklentiler, sınavlar, projeler,kaynaklar
2 4. Güç Medyanın kitlelere erişim kapasitesi- internet gazeteciliği- simgeler, fotoğraflar; reklamcılık, sosyal medya içerik üretimi
3 Göstergebilim teorisyenleri, göstergebilim nedir? Saussure Peirce, Barthes Medya Denetimi, Noam Chomsky ( kitap)
4 Simgeler ve semboller: medyanın kullandığı ikonik göstergeler ve dolayımlamalar: sözel ve görsel dolayımlama araçları nelerdir... Medya Denetimi..Noam Chomsky
5 Göstergelerin medyada kullanım örnekleri: televizyon televizyon örnekleri sunumları
6 Medyadan örnekler : gazete örnekleri Medyadan örnek araştırmaları; izler ve dinler kitle istismarı
7 ara sınav
8 Aldatıcı göstergeler, dil uygulamaları; sosyal medya örnekleri sosyal medya ve uygulamalar tarama çalışmaları
9 Aldatıcı göstergeler, dil uygulamaları; medya ve sosyal medya örnekleri,sunumlar medya araştırmaları ve sunumlar için veri toplama
10 Aldatıcı göstergeler, dil uygulamaları; sosyal medya örnekleri yanlış yönlendiren medyadan örnekler, veri toplama; öğrenci sunumları
11 Veri toplama; yanıltıcı medya örnekleri, görsel veya yazılı örneklerle öğrenci sunumları Yanıltıcı medya örnekleri; öğrenci sunumları
12 Veri toplama; yanıltıcı medya örnekleri, görsel veya yazılı örneklerle öğrenci sunumları Yanıltıcı medya örnekleri; öğrenci sunumları
13 Genel Tekrar
14 yıl sonu sınavı
Kaynaklar
Göktürk, Akşit,Okuma Uğraşı,Çağdaş Yayınları, 1979, Ist. Güneş, Ahmet, (Ed) İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, Literatürk, 2014,Ist.
Huxley Aldous, Algı Kapıları, İmge ,2003 Ank, Güllüoğlu, Özlem, (Ed)Görsel Metin Çözümleme,Ütopya,2012,Ank. Demir, Sedat, Umberto Eco, Okur ve Yorum, Dante,2016, Ist. Akerson, Fatma Erkman, Edebiyat ve Kuramlar,İthaki, 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 6 18
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu