Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BELGESEL FOTOĞRAFÇILIĞI 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selçuk Uğur ÇOBANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı belgesel fotoğrafçılığının teorik ve pratik yönlerinin öğrenciye aktarılarak, belgesel fotoğraf projesi oluşturabilmesi amaçlanır. Bunula beraber belgesel fotoğraf ve gerçeklik ilişkisi çerçevesinde belgesel fotoğrafta etik kavramı bu dersin kapsamındadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fotoğraf, belge, belgesel hakkında genel tanımlamalar. Soru cevap ve tartışma.,Belgesel fotoğraf anlatısı. Fotoğraf konularının irdelenmesi.,Belgesel Fotoğrafta Manipülasyon ve Örnekleri. Belgesel Fotoğrafçılarından Örnek İncelemeleri,Belgesel fotoğrafçılarından örnek incelemeler. Film Gösterimi,Belgesel Proje Belirlenmesi. İzlenmesi gereken yöntemler çekim teknikleri,Etüd Fotoğraf Değerlendirme. Adobe Lightroom Eğitimi,Ara sınav.,Etik. Fotoğrafçılıkta etik kavramı.,Projelerin belirlenmesi. ,Etüd Fotoğraf Değerlendirme. Adobe Lightroom Eğitimi,Gezi- Belgesel – Haber Fotoğrafı Arasındaki Farklılıklar,Örnek Belgesel Çalışmalar ve İçerik Analizleri,Etüd Fotoğraf Değerlendirme. Adobe Lightroom Eğitimi,Genel sınav.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Belgesel fotoğrafçılığının niteliklerini bilir. 4 D
Ders içeriğinden aldığı bilgiler ile bireysel fotoğraf projeleri yapabilir. 4 D
Belgesel fotoğraf dilini bilir ve bu amaçla spesifik projeler yürütebilir. 4 D
Öğretim Yöntemleri: 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fotoğraf, belge, belgesel hakkında genel tanımlamalar. Soru cevap ve tartışma.
2 Belgesel fotoğraf anlatısı. Fotoğraf konularının irdelenmesi.
3 Belgesel Fotoğrafta Manipülasyon ve Örnekleri. Belgesel Fotoğrafçılarından Örnek İncelemeleri
4 Belgesel fotoğrafçılarından örnek incelemeler. Film Gösterimi
5 Belgesel Proje Belirlenmesi. İzlenmesi gereken yöntemler çekim teknikleri
6 Etüd Fotoğraf Değerlendirme. Adobe Lightroom Eğitimi
7 Ara sınav.
8 Etik. Fotoğrafçılıkta etik kavramı.
9 Projelerin belirlenmesi.
10 Etüd Fotoğraf Değerlendirme. Adobe Lightroom Eğitimi
11 Gezi- Belgesel – Haber Fotoğrafı Arasındaki Farklılıklar
12 Örnek Belgesel Çalışmalar ve İçerik Analizleri
13 Etüd Fotoğraf Değerlendirme. Adobe Lightroom Eğitimi
14 Genel sınav.
Kaynaklar
1. W. Benjamin, Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, Çev: Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001 2. S. Sontag, Fotoğraf Üzerine, Çev: Reha Akçakaya, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 1999 3. K. Light, Çağımızın Tanıkları Belgesel Fotoğrafçılar Anlatıyor, Çev: Hüseyin Yılmaz, Espas, İstanbul, 2012 4. J. Berger, J. Mohr Anlatmanın Başka Bir Biçimi, Çev: Osman Akınhay,Agora Kitapevi, İstanbul, 2015
Pdf dökümanları. Sunumlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 12 36
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu