Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURGU II 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kurgunun temel kavramlarını, türlerini, dijital video edit programlarının kullanımını ve terminolojisini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Croma key kullanma ve arka plan çalışması,Çoklu kamera çekimi ile proje çalışması /çekim ve kurgu,Çoklu sayıda layerla çalışma (multicam), senkron sağlama multicam kurgu teknikleri ,Belgesel kurgu incelemeleri ve belgesel proje konusu belirleme ,Belgesel projesi grup çalışması ,After Effects programına giriş, panelleri tanıma,Belgesel jenerik kurgusu, after effects programında renk ve efekt çalışması ,Grup proje çalışmalarını izleme ve değerlendirme,After effects programında kamera çalışma prensipleri ve 3 boyutlu sahne çalışmaları,After Effects programı ile yazı yazma, ışık ve efekt düzenleme,Ses kanallarının kullanımı; müzik looplama, waweform takip, ses seviyesi belirleme ölçümleri, ses filtreleri.,Müzik klibi kurgulama,Export seçenekleri ve video formatları ve farklı formatlarda görüntü çıktısının alınması,Bitirme projesi teslim ve sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kurgunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. 16, 2, 4 A, B, C
Dijital video kurgu programlarını temel düzeyde kullanabilir. 2, 4 A, B, C, F
Film veya videonun içeriği ile kurgusu arasındaki bağlantıyı kurabilir. 1, 2, 4 A, B, C, F
Filmin ya da videonun kurgu türünü belirleyebilir. 16, 3 A, B, C
İzleme ve resim değerlendirme kabiliyeti geliştirebilir. 16, 4 A, B, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Croma key kullanma ve arka plan çalışması
2 Çoklu kamera çekimi ile proje çalışması /çekim ve kurgu
3 Çoklu sayıda layerla çalışma (multicam), senkron sağlama multicam kurgu teknikleri
4 Belgesel kurgu incelemeleri ve belgesel proje konusu belirleme
5 Belgesel projesi grup çalışması
6 After Effects programına giriş, panelleri tanıma
7 Belgesel jenerik kurgusu, after effects programında renk ve efekt çalışması
8 Grup proje çalışmalarını izleme ve değerlendirme
9 After effects programında kamera çalışma prensipleri ve 3 boyutlu sahne çalışmaları
10 After Effects programı ile yazı yazma, ışık ve efekt düzenleme
11 Ses kanallarının kullanımı; müzik looplama, waweform takip, ses seviyesi belirleme ölçümleri, ses filtreleri.
12 Müzik klibi kurgulama
13 Export seçenekleri ve video formatları ve farklı formatlarda görüntü çıktısının alınması
14 Bitirme projesi teslim ve sunumu
Kaynaklar
1- Film Yapımı Temelleri Seti - James Richards, John Marland, Robert Edgar-Hunt, Steven Rawle, Charlotte Worthinghton 2 – Sinema Kitabı – Çeviri: Ayşecan Ay 3 –Sinema’da Anlam Yaratma – Seçil Büker

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 16 32
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu