Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİNEMA SANATI 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Kemal ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere temel film bilgisi kazandırmak ve farklı kültürlerin yaratıcı eserleriyle tanıştırarak algı dünyalarını genişletmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sinema kavramı ve tanımlar,Sinemada biçim. Sinemada içerik,Sinema film çeşitleri (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel) Sinema film türleri (drama, komedi, korku, western, vb),Hikaye yazım uygulaması,Sinematografi,Hikaye yazım uygulaması,Sinematografi,Sinematografi,Kurgu,Ses,Dünya Sinemasında Güncel Eğilimler,Dünya Sinemasında güncel eğilimler,Türk Sinemasında Güncel Eğilimler,Türk Sinemasında Güncel Eğilimler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Filmlerin anlatımsal, görsel ve işitsel elemanlarını ayırt edebilirler 4, 6 A, B, F
2. Bir filmin yapım sürecindeki aşamaları öğrenirler 4, 6 A, B, D
3. Meslekî gelişimlerinde sinema sanatının araçlarından yararlanmayı öğrenirler 14, 16 A, B
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sinema kavramı ve tanımlar
2 Sinemada biçim. Sinemada içerik
3 Sinema film çeşitleri (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel) Sinema film türleri (drama, komedi, korku, western, vb)
4 Hikaye yazım uygulaması
5 Sinematografi
6 Hikaye yazım uygulaması
7 Sinematografi
8 Sinematografi
9 Kurgu
10 Ses
11 Dünya Sinemasında Güncel Eğilimler
12 Dünya Sinemasında güncel eğilimler
13 Türk Sinemasında Güncel Eğilimler
14 Türk Sinemasında Güncel Eğilimler
Kaynaklar
Barsam, Richard, Looking at Movies: An Introduction to Film, W. W. Norton, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 8 48
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu