Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL KURGU 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; kurgu ve montaj kavramını açıklayarak, kurgu operatörün hayal gücünü geliştirmek. Kurgu operatörün görüntü çekmesini sağlayarak çektiğini görüntülerle anlamlı bütünler oluşturmak ve günümüz de en çok ihtiyaç duyulan kurgu türlerinden biri olan 2d animasyon kurgusunu öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kurgu ile montaj kavramlarının farkı, önemi ve gelişimi,Adobe Premier programına giriş,Adobe Premier'de efekt düzenlemesi,Adobe Premier'de ses kurgusu,4 kamera ile çekim denemesi,Çekilen görüntülerle anlamlı bir kurgu yapma,Vize projesinin öğrencilerle çekimi,Ara sınav,Adobe Premier Rush ile sosyal medya kurgusu yapma,Adobe After Effect programına giriş,After Effect programında arka fon ve nesnelere key frame özelliğiyle hareketsel özellikler verme,After Effect programında 3D nesneler oluşturma,After Effect programında kamera özelliğini kullanma,Final projesi ile alakalı fikir paylaşımı ve projeye başlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dijital video kurgu programlarını temel düzeyde kullanabilir. 3, 4, 8 C, F
Kurgunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. 1, 4, 8 C, D, F
Film veya videonun içeriği ile kurgusu arasındaki bağlantıyı kurabilir. 10, 4, 6 F
Filmin ya da videonun kurgu türünü belirleyebilir. 10, 4, 6, 8 D, F
Temel düzeyde video kurgusu yapabilir, geliştirebilir ya da yapımına katkı sağlayabilir. 4, 6, 8 C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kurgu ile montaj kavramlarının farkı, önemi ve gelişimi
2 Adobe Premier programına giriş
3 Adobe Premier'de efekt düzenlemesi
4 Adobe Premier'de ses kurgusu
5 4 kamera ile çekim denemesi
6 Çekilen görüntülerle anlamlı bir kurgu yapma
7 Vize projesinin öğrencilerle çekimi
8 Ara sınav
9 Adobe Premier Rush ile sosyal medya kurgusu yapma
10 Adobe After Effect programına giriş
11 After Effect programında arka fon ve nesnelere key frame özelliğiyle hareketsel özellikler verme
12 After Effect programında 3D nesneler oluşturma
13 After Effect programında kamera özelliğini kullanma
14 Final projesi ile alakalı fikir paylaşımı ve projeye başlama
Kaynaklar
CANİKLİGİL İ. (2014). Dijital Video ile Sinema, 1. Basım, Basım evi: Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Öğretim elemanı ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 8 5 40
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 6 5 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 5 4 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 5 4 20
Performans Görevi, Bakım Planı 8 5 40
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu