Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SANAT ELEŞTİRİSİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Seval ÖZCAN ATA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin teorik çerçeve kapsamında ve sanatın tarihsel gelişimi bağlamında daha ileri seviyede görsel kültür birikimi oluşturmak, sanatın çok kültürlülüğü bağlamında takdir geliştirmek, eleştirel farkındalık sağlayarak entelektüel bir vizyon kazandırmaktır. 20. ve 21. yüzyıllar arasında değişen sanat algısı ve pratiklerin takip edilmesiyle, sanat yapıtı değerlendirme becerisi kazanan öğrenci, bir makale mantığında belirtilen yönergeleri takip ederek, metinlerdeki belirli hususlarla ilgili yorumlarını dönem sonunda bir klasörde toplayarak teslim edecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin kapsamı ve akışı hakkında bilgilendirme,Sanat, sanat yapıtı, sanat eleştirisine giriş,Walter Benjamin için Sanatta Eleştirellik kavramı,Sanat eleştirisinde yöntem ve eleştiri çeşitleri,Yansıtmacılık, Biçimcilik ve Dışavurum kuramları,Sanat Eleştirisi Basamakları: Betimleme, Çözümleme, Yorumlama, Yargı,Ara sınav,Bir sanat yapıtına nasıl bakılır?, Nasıl anlamlandırılır?,Sanatın ilke ve elemanlarına göre çözümlenmesi,Estetik kuramlara göre sanat eseri inceleme,Sanat eleştirilerinden örnekler ,Modernite ve kitle toplumunda sanatta eleştiri,Ontolojik ve Göstergebilimsel sanat yapıtı çözümlemesi,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Güçlü yazma becerisi ve analitik beceri geliştirir 14, 2, 3 A, B, C
Sanat yapıtlarını entelektüel bir birikimle değerlendirebilir 14, 2, 3 A, B, C
Sanatın çok kültürlü olması yönünde takdir geliştirir. 2, 4 A, B, C, F
Teorik bilgiler ışığında eleştirel farkındalığı artar 2, 3 A, B, C, D, E
Dönemler arasında değişen üslupları ilişkilendirebilir ve farklılıkları ortaya koyabilir 2, 4 A, B, C, F
Eleştirel anlama ve değerlendirme becerisi kazanır 1, 2 B, D, E, F
Tarihsel, sosyal ve teorik bağlamda, modern ve çağdaş sanat eleştirisi anlayışı kazanır. 2, 4 A, B, C, F
Sanat üretiminin çeşitli yönlerini bilir ve üretmenin sorumluluğunu yerine getiren çalışmalar ortaya koyabilir. 2, 4 A, B, C, F
Tarihsel bağlam ve teorik çerçevede günümüz sanat anlayışıyla karşılaştırma yaparak ilişkilendirebilir 2, 4 A, B, C, F
Sanat alanında entellektüel bir vizyon kazanabilir 2, 3 A, B, C, E
Sanatlar arası kuvvetli etkileşim olduğunu bilir ve diiplinlerarası ilişkiler kurabilir 1, 10, 14, 17, 2, 3, 4 A, B, C
İncelenen dönemlerdeki estetik değerleri dikkate alarak sanat yapıtlarını değerlendirebilir 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C, E
Sanatların temel üslupsal özelliklerini öğrenir, dönemlerin beğeni yargılarıyla üsluplar arasındaki ilişkiyi kurabilir. 1, 17, 2, 3 A, B, C, E
Sanatlaırın toplumsal, ideolojik, felsefi bağlantılarını kurabilir 1, 10, 16, 2, 3, 4 A, B
Sanat dair yorum ve düşünsel yaklaşımlar geliştirebilir 16, 17, 2, 3 A, B, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin kapsamı ve akışı hakkında bilgilendirme
2 Sanat, sanat yapıtı, sanat eleştirisine giriş İlgili kitabın okunması
3 Walter Benjamin için Sanatta Eleştirellik kavramı İlgili kitabın okunması
4 Sanat eleştirisinde yöntem ve eleştiri çeşitleri İlgili kitabın okunması
5 Yansıtmacılık, Biçimcilik ve Dışavurum kuramları İlgili kitabın okunması
6 Sanat Eleştirisi Basamakları: Betimleme, Çözümleme, Yorumlama, Yargı İlgili kitabın okunması
7 Ara sınav
8 Bir sanat yapıtına nasıl bakılır?, Nasıl anlamlandırılır? İlgili kitabın okunması
9 Sanatın ilke ve elemanlarına göre çözümlenmesi İlgili kitabın okunması
10 Estetik kuramlara göre sanat eseri inceleme İlgili kitabın okunması
11 Sanat eleştirilerinden örnekler İlgili kitabın okunması
12 Modernite ve kitle toplumunda sanatta eleştiri İlgili kitabın okunması
13 Ontolojik ve Göstergebilimsel sanat yapıtı çözümlemesi İlgili kitabın okunması
14 Genel Sınav
Kaynaklar
1. Mukadder Çakır, 'Sanatta Eleştirellik', Doğu Kitabevi, 2015, 2. Ayla Ersoy, 'Sanat Eleştirisi', Artes yayınları, 2010, 3. Eleştirmek-Günceli Anlamak', Hayalperest Yayınevi, 2014,, 4. Özkan Eroğlu, 'Sanat Eleştirisi Nedir?', Tekhne Yayınları, 5. Tayfun Akkaya, 'Akademik ve Disiplinlerarası Yeni Sanat Eleştirisi Kuramı', Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2014, 6. Jon Thompson, 'Modern Resim Nasıl Okunur-Modern Ustaları Anlamak, Hayalperest yayınevi, 2014, 7. Jonathan Harris, 'Yeni Sanat Tarihi', Sel yayıncılık, 2013, 8. Liz Rideal, 'Resimler Nasıl Okunur?', Yem Yayın, 2016, 9. Özken Eroğlu, 'Bir Resme Nasıl Bakmalıyız?', Tekhne Yayınları, 2013, 10. Lionello Venturi, 'Resme Nasıl Bakılır?- Giotto'dan Chagall'a Resim ve Ressamlar', Hayalperest Yayınevi, 2018, 11. Zerrin İren Boynudelik, Emine Önel Kurt, 'Bu resin Ne Anlatıyor? Günlük Hayat', İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018, 12. Leyla Varlık Şentürk, 'Analitik Resim Çözümlemeleri', Ayrıntı Yayınları-Sanat ve Kuram, 2012, 13.Adnan Turani, 'Sanat Terimleri Sözlüğü', Remzi Kitabevi, 2006, 14. John Berger, 'Görme Biçimleri', Metis Yayınları, 2014, 15. Ahu Antmen, 'Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar', Sel Yayıncılık, 2014, 16. Özkan Eroğlu, 'Resmi Anlamak', Tekhne Yayınları, 2016, 17. Richard Leppert, 'Sanatta Anlamın Görüntüsü- İmgelerin Toplumsal İşlevi', Ayrıntı yayınları, 2017, 18.Gılles Deleuze, 'Kant'ın Eleştirel Felsefesi', Payel Yayınları, 1995
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi, Harrison, and Paul Wood. "Sanat ve Kuram." İstanbul: Küre 2011 , 'Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş', Ahmet Şişmani Yaz Yayınları, 'Felsefenin Işığında Modern Resim-Modern Resimden Avangard Resme'İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi,'Modern Sanat' Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, 'Modern Sanatın Öyküsü', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, 'Modernizmin Serüveni', Anonim, Yapı Kredi yayınları, Modern Resim'Barrett, Terry. ‘’Sanatı Eleştirmek-Günceli Anlamak’’ İstanbul: Hayalperest 2014, Yetişken Hülya.’’Estetiğin ABC’si’’ İstanbul: Say Yayınları, 2009,Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, 'Sanatta Devrim',Remzi Kitabevi, 'Çağdaş Sanat Felsefesi' Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 'Post Modern Estetik Anlayışlar' , Okan Baldil, Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı. Özkan Eroğlu,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 16 32
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu