Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
JENERİK UYGULAMALARI 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Cantekin CANTEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı içerikle uyumlu görsel mesajları alıcıya çarpıcı bir şekilde iletebilmek ve akılda kalıcı yaratıcı konseptler oluşturmak için gerekli altyapıyı kazandırmaktır.Bu kapsamda ilk dönem verilen jenerik tasarımına giriş dersindeki içeriğin uygulaması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Jenerik tasarımının genel yapısı ve uygulama örnekleri,Jenerik için uygulanan teknikler ve kullanılan güncel yazılımlar,Konsept yaratırken yararlanılacak kaynaklar ve program konseptine uygun jenerik tasarlamak,Renk font perspektif uyumu ve ritme göre kurgu,Adobe Creative Cloud hakkında genel bilgiler,Adobe Premier’de ritme göre kurgu uygulaması,Adobe Premierle After Effects programının birlikte çalışma prensibi. Kolaylıklar ve pratik yollar.,After Effects yardımıyla track motion ve paint uygulaması,After Effects ve Premier yardımıyla Graphic Motion uygulaması,After Effects ile kamera yaratma ve hareket ettirme,After Effects ve Adobe Premierde jenerik için kullanılan hazır şablonlar ve animasyon efektleri,Particle İllusion programı ve jeneriğe katabilecekleri,Öğrenilenler yardımıyla Jenerik uygulaması ,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Jeneriğin kullanım amacını bilir ve amaca uygun içerik geliştirir. 2, 4 A, B, C, F
Görsel dile hakim olabilir, güncel gelişmelerle ilgili bilgisi olur ve bu birikimlerden faydalanabilir. 2, 3 A, B
Jenerik tasarım uygulamalarını bilir ve jenerik tasarlayıp bunu uygular. 16, 17, 4, 5 F
After Effects başta olmak üzere Adobe Premieri de etkin ve amaca uygun biçimde kullanır. 1, 2, 3 A, B, C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Jenerik tasarımının genel yapısı ve uygulama örnekleri
2 Jenerik için uygulanan teknikler ve kullanılan güncel yazılımlar
3 Konsept yaratırken yararlanılacak kaynaklar ve program konseptine uygun jenerik tasarlamak
4 Renk font perspektif uyumu ve ritme göre kurgu
5 Adobe Creative Cloud hakkında genel bilgiler
6 Adobe Premier’de ritme göre kurgu uygulaması
7 Adobe Premierle After Effects programının birlikte çalışma prensibi. Kolaylıklar ve pratik yollar.
8 After Effects yardımıyla track motion ve paint uygulaması
9 After Effects ve Premier yardımıyla Graphic Motion uygulaması
10 After Effects ile kamera yaratma ve hareket ettirme
11 After Effects ve Adobe Premierde jenerik için kullanılan hazır şablonlar ve animasyon efektleri
12 Particle İllusion programı ve jeneriğe katabilecekleri
13 Öğrenilenler yardımıyla Jenerik uygulaması
14 Genel Sınav
Kaynaklar
Görme Biçimleri - John Berger , Göz Kırparken - Walter Murch
PDF dökümanlar, video örnekler, internet linkleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 16 32
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu