Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RENK VE HARMONİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Görsel Tasarım elemanı olarak renk olgusunu, teorik ve deneysel birikimlerin ışığında görsel düzenlemelerde dengeli ve ahenkli kullanabilmek, öte yandan; bir ifade aracı olan ‘Renk’i anlam üretme sürecinde fiziksel ve psikolojik boyutlarına değinilerek resim ve sinema sanatı üzerinden ilişkilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve ders işleyişi hakkında bilgilendirme,Renk kavramı ve Renk Teorileri,Renk Ahengi ve Renk Perspektivi,Renk Duyumlarının incelenmesi,Armoninin temel prensipleri,Renk Düzenleme ve kompozisyon planlaması,Ara Sınav,Psikolojik anlam içinde Renk ve renk kodlarının çözümlenmesi,Sembolik anlam içinde Renk ,Sinema ve Renk ilişkisinde; Kieslowski, Antonioni filmlerinden örneklemeler,Türk Sinemasında Renk: Derviş Zaim Filmlerinden örneklemeler,Empresyonist ve Post Empresyonist ressamların renk anlayışları ve örnek yapıtların incelenmesi,Sinema ve Resim sanatında renk olgusunun karşılaştırılması,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Renk olgusunu teorik olarak tanımlayabilir 1, 2, 3 A
Sanatlar arası etkileşimi dikkate alarak özgün eserler ortaya koyabilir 1, 10, 15, 16, 17, 2, 4, 6, 9
‘Renk’ii Resim ve Sinema sanatıyla ilişkilendirebilir, benzerlik ve farklılıklarını sayabilir 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
Kolorist yönetmen ve filmleri örneklendirebilir 1, 2, 3 A, B, C
Kolorist sanatçıları ve yapıtlarını tanımlayabilir 2, 4 A, B, C, D, F
‘Renk’i fiziksel ve psikolojik yönleriyle ifade edebilir 1, 2 A, B, E
Bir ifade aracı olan ‘renk’i anlamlandırma sürecinde doğru tanımlayabilir 1, 10, 2, 3 A, B, C
Görsel Tasarım elemanı olan ‘Renk’i görsel düzünlemelerde ölçülü ve doğru kullanabilir 1, 15, 16, 17, 4, 6 C, D, F
Renk olgusunu teorik olarak tanımlayabilir 1, 2, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders işleyişi hakkında bilgilendirme İlgili kitabın okunması
2 Renk kavramı ve Renk Teorileri İlgili kitabın okunması
3 Renk Ahengi ve Renk Perspektivi İlgili kitabın okunması
4 Renk Duyumlarının incelenmesi İlgili kitabın okunması
5 Armoninin temel prensipleri İlgili kitabın okunması
6 Renk Düzenleme ve kompozisyon planlaması İlgili kitabın okunması
7 Ara Sınav
8 Psikolojik anlam içinde Renk ve renk kodlarının çözümlenmesi İlgili kitabın okunması
9 Sembolik anlam içinde Renk İlgili kitabın okunması
10 Sinema ve Renk ilişkisinde; Kieslowski, Antonioni filmlerinden örneklemeler İlgili kitabın okunması
11 Türk Sinemasında Renk: Derviş Zaim Filmlerinden örneklemeler İlgili kitabın okunması
12 Empresyonist ve Post Empresyonist ressamların renk anlayışları ve örnek yapıtların incelenmesi İlgili kitabın okunması
13 Sinema ve Resim sanatında renk olgusunun karşılaştırılması İlgili kitabın okunması
14 Genel Sınav
Kaynaklar
1. Sadettin Çağlarca, 'Renk ve Armoni Kuralları', İnkılap Kitapevi, 1993, 2. E.H.Gombrich 'Sanatın Öyküsü', Remzi Kitapevi, 1997,3. ''Görme Biçimleri'', John Berger, Metis Yayınları, 2014, 4. Mustafa Sözen, 'Sinemada Renk- Sembolik Anlamlar', Detay yayıncılık, 2003, 5. Önder Şenyapılı, 'Sinema Tasarım', Boyut Kitapları, 2003,
''Sanatın Kısa Tarihi'', Susie Hodge, Hep Kitap Yayınevi, ''Sanat Kitabı'' Alfa yayıncılık, ''Modern Resim'', İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, Modernizmin Serüveni'', Yapı Kredi yayınları, ''Modern Sanatın Öyküsü'', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, ''Modern Sanat'', Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, ''Sanatta Devrim'', Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, Remzi Kitabevi,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 16 32
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu