Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇAĞDAŞ SANAT 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Seval ÖZCAN ATA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere çağdaş sanatın ortaya çıkış koşullarını ve gelişimini 1950’li yıllardan bugüne uzanan bir zaman dilimi içerisinde örnekler ile öğretmektir. Toplumsal değişimler ile birlikte sanatta beliren yeni yaklaşımlar kronolojik olarak irdelenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Çağdaş Sanata Giriş, tanışma, syllabus dağıtılması, ders içeriğinin açıklanması, devam, sınav, uygulama projesi hakkında bilgi,Çağdaş sanatta temel kavramların sorgulanması, popüler kültür ve İngiltere ve ABD’de Pop Art,Türkiye ve Dünya da Çağdaş Sanat Müzeleri,Çağdaş Sanatta sanatçıların gelenekten nasıl faydalandıkları, gelenek ile olan ilişkilerini sorgulama,1970’ler ve Kıta Avrupası’nda sanat: New Realism,Arazide sanat ve Land Art / Kültürel Muhalefet ve Fluxus ,Ara Sınav,Sanatta sanatçının bedeninin kullanılması: Performance Art,Postmodern dönemde heykel ve üç boyutlu objeler,Çağdaş sanat fuarları, bienaller ve müzeler,Batı sanat dünyasında Çin sanatı,Çağdaş Sanat Eseri bir dökümandır. Öğrencilerin projeleri üzerine değerlendirmeler.,Batı sanat dünyasında Ortadoğu sanatı,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çağdaş Sanatı yorumlayabilir. 16, 3, 4 B, C, D
Sanat ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi anlamlandırır. 16, 3, 4 B, C, D
Farklı sanat yaklaşımları arasında bağlantı kurabilecektir 1, 2, 3 A, B
Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimleri ilişkilendirebilir. 1, 2, 3 A, B
Sanatın merkezi olarak bilinen kentlerin konumlarını hangi stratejilerle kazandıklarını yorumlayabilir. 1, 10, 2, 3 B, C, F
Kültür sektörünün oyuncularını sorgulayabilir. 1, 2, 3 A, B, C, E
Disiplinler arası etkileşim ve aynı anda birden fazla disiplinin dahil olduğu çalışmaları sorgulayabilir. 1, 2, 3 B, C, F
Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yorumlar. 2, 3 A, B, C, E, F
Geleneğe ait düşünce ve üretim biçimlerinin, çağdaş sanattaki izlerini sorgulayabilir. 2, 3 A, B, C, E, F
Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları medya ve görsel sanatlar alanında kendi projelerine aktarabilir. D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çağdaş Sanata Giriş, tanışma, syllabus dağıtılması, ders içeriğinin açıklanması, devam, sınav, uygulama projesi hakkında bilgi
2 Çağdaş sanatta temel kavramların sorgulanması, popüler kültür ve İngiltere ve ABD’de Pop Art
3 Türkiye ve Dünya da Çağdaş Sanat Müzeleri
4 Çağdaş Sanatta sanatçıların gelenekten nasıl faydalandıkları, gelenek ile olan ilişkilerini sorgulama
5 1970’ler ve Kıta Avrupası’nda sanat: New Realism
6 Arazide sanat ve Land Art / Kültürel Muhalefet ve Fluxus
7 Ara Sınav
8 Sanatta sanatçının bedeninin kullanılması: Performance Art
9 Postmodern dönemde heykel ve üç boyutlu objeler
10 Çağdaş sanat fuarları, bienaller ve müzeler
11 Batı sanat dünyasında Çin sanatı
12 Çağdaş Sanat Eseri bir dökümandır. Öğrencilerin projeleri üzerine değerlendirmeler.
13 Batı sanat dünyasında Ortadoğu sanatı
14 Genel Sınav
Kaynaklar
Robertson, Jean and McDaniel, Craig. Themes of Contemporary Art: Visual Art After 1980, Second Edition. Oxford, 2009. Artun, Ali ve Örge,Nursu (Ed.). Çağdaş Sanat Nedir? “Modernlik Sonrasında Sanat”, 3.Basım. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017. İstanbul Modern Sanat Müzesi, Gelenekten Çağdaşa Modern Türk Sanatında Kültürel Bellek, İstanbul: İstanbul Modern Sanat Müzesi Yayınları, 2010.Koçak, Orhan. Modern ve Ötesi, 1.Basım. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010. Hopkins, David. After Modern Art 1945-2017, Second Edition. Oxford, 2000. Artun, Ali. Sanat Müzeleri 2 Müze ve Eleştirel Düşünce, 2.Basım. İstanbul: İletişim Yayınları, 2012. Baraz, Yahşi. Sanat Müzeleri, 1.Basım. İstanbul: Galeri Baraz Yayınları, Ekim 2010. Çalıkoğlu, Levent. Çağdaş Sanat Konuşmaları-4 Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik, 1.Basım. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Ekim 2009. Foster, Hal. Art since 1900 (Vol II): Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames&Hudson, 2011. İstanbul Modern Sanat Müzesi, Gelenekten Çağdaşa Modern Türk Sanatında Kültürel Bellek ‘Sergi Konuşmaları’, 1. Basım. İstanbul: İstanbul Modern Sanat Müzesi Yayınları, 2010. Kotler, Neil G. and Kotler Philip. Museum Strategy and Marketing: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources, USA: Jossey-Bass, 1998.
Önerilen Kaynaklar https://www.e-flux.com/journal/11/61342/what-is-contemporary-art-issue-one/ Cuauhtémoc Medina, "Contemp(t)orary: Eleven Theses", What Is Contemporary Art? (Sternberg Press, 2010) 10-21. Arnason,H. H and Mansfield, Elizabeth C. History of Modern Art, Sixth Edition. Thames&Hudson, 2009. Danto, Arthur C. Sanatın Sonundan Sonra: Çağdaş Sanat ve Tarihinin Sınır Çizgisi, Zeynep Demirsü(çev.)., 2.Basım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014. Acton, Mary. Learning to Look at Modern Art, 2nd Edition. Routledge, 2009. https://www.e-flux.com/announcements/36602/what-is-contemporary-art-out-now-on-sternberg-press/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu