Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SANAT TARİHİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Prehistorik dönemden başlayarak on sekizinci yüzyıl sonuna kadar kronolojik sırayı takiben gelişen toplumsal, kültürel ve ekonomik değişimlerin sanata yansımaları örnek yapıtlar üzerinden incelenerek öğrenciye sanatsal bir vizyon kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tarih Öncesi İlkel Topluluklar,Mısır, Mezopotamya, Girit ,Antik Yunan Sanatı,Roma ve Bizans,Erken Dönem İslam sanatı, Çin Kore sanatı,Romanesk ve Kolomb öncesi sanat,Ara sınav,Erken dönem İtalyan sanatı,Gotik ve Barok ,Erken dönem Hollanda sanatı ,Erken Rönesans,Venedik Rönesansı,Yüksek Rönesans ve Kuzey Rönesansı,Maniyerizm ve Rokoko,Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sanat tarihi ile ilgili temel kavramları açıklayabilir 1, 2, 3 A, B, C
Görsel sanatların tarihsel gelişiminde, sanatlar arası etkileşimini bilir ve uygulama alanlarını çeşitlendirebilir. 1, 2, 3 A, B, C, E
Kuramsal ölçütlere göre sanat yapıtlarını tanımlayabilir 1, 2, 3 A, B, C
Tarihi süreç içinde değişen toplumsal, kültürel ve sosyal yapının sanat yapıtına etkisini bilir ve sanat yapıtları kendi dönemi içinde değerlendirebilir 1, 2, 3 A, B, C
Sanat Tarihi disiplinin ilişkide olduğu bilim dallarını açıklayabilir. 1, 2, 3 A, B, C, E
Sanat olgusu ve malzemesinin tarihsel süreç içindeki değişim evrelerini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C, E
Tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli uygarlıkların sanat anlayışlarını karşılaştırmalı olarak açıklayabilir. 1, 2, 3 A, B, C, E
Dönemlerin temel özelliklerini tanımlayabilir ve dönemin sanat yapıtlarını çözümleyebilir ilişkilendirebilir. 1, 2, 3 A, B, C
Farklı uygarlıkların sanatını özellikleriyle tanımlayabilir ve benzerlik ve farklılıklarıyla ayırt edebliir 1, 2, 3 A
Sanat ve sanatlar arası ilişkiyi bilir ve disiplinlerarası ilişki kurabilir 1, 2, 3 A, B
Dönemlerin sanat yapıtlarını doğru analiz eder, yorumlar ve değerlendirir 1, 2, 3 A, B, C, E
Sanat alanında entellektüel bir bakış açısı kazanır 1, 2, 3 A, B, C
Sanat tarihi alanındaki kazanımları sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir 1, 2, 3 A, F
Sanat yapıtlarını ve sanatçısını dönemin kendi koşullarına göre değerlendirir ve sanat alanındaki gelişmeleri takip edebilir 1, 2, 3, 4 A, B, C, E, F
Mesleki etiğin bilincinde sanat eseri üretebilir 1, 2 A, B, C, E
Sanatsal kuramlar ışığında sanat yapıtlarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir 1, 2, 3, 4 A, B, C, E
Sanatta üslup karşılaştırması yapabilir 1, 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tarih Öncesi İlkel Topluluklar İlgili kitabın okunması
2 Mısır, Mezopotamya, Girit İlgili kitabın okunması
3 Antik Yunan Sanatı İlgili kitabın okunması
4 Roma ve Bizans İlgili kitabın okunması
5 Erken Dönem İslam sanatı, Çin Kore sanatı İlgili kitabın okunması
6 Romanesk ve Kolomb öncesi sanat İlgili kitabın okunması
7 Ara sınav
8 Erken dönem İtalyan sanatı İlgili kitabın okunması
9 Gotik ve Barok İlgili kitabın okunması
10 Erken dönem Hollanda sanatı İlgili kitabın okunması
10 Erken Rönesans İlgili kitabın okunması
11 Venedik Rönesansı İlgili kitabın okunması
12 Yüksek Rönesans ve Kuzey Rönesansı İlgili kitabın okunması
13 Maniyerizm ve Rokoko İlgili Kitabın Okunması
14 Genel sınav
Kaynaklar
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich, Remzi Kitapevi, ''Dünya Sanat Tarihi'' Adnan Turani, Remzi Kitapevi, ''Sanat Tarihi'', Germain Bazin, Kabalcı Yayıncılık, ''Sanatın Tüm Öyküsü'' Stephen Farthing, Hayalperest Yayınevi, ''Sanatın Tarihi'', Özkan Eroğlu, Tekhne Yayınevi, ''Sanat- Sanatın Gizli Dili'', Sarah Carr-Gomm, İnkılap yayınevi, ''Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü'', Anna-Carola Krausse, Literatür Yayıncılık, ''Resim Sanatının Tarihi'', Remzi Kitapevi,
''Görme Biçimleri'', John Berger, Metis Yayınları, ''Sanatın Kısa Tarihi'', Susie Hodge, Hep Kitap Yayınevi, ''Sanat Kitabı'' Alfa yayıncılık, ''Modern Resim'', İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, Modernizmin Serüveni'', Yapı Kredi yayınları, ''Modern Sanatın Öyküsü'', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, ''Modern Sanat'', Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, ''Sanatta Devrim'', Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, Remzi Kitabevi', Harrison, and Paul Wood. "Sanat ve Kuram." İstanbul: Küre 2011 , 'Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş', Ahmet Şişmani Yaz Yayınları, 'Felsefenin Işığında Modern Resim-Modern Resimden Avangard Resme'İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi,'Modern Sanat' Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, 'Modern Sanatın Öyküsü', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, 'Modernizmin Serüveni', Anonim, Yapı Kredi yayınları, Modern Resim'Barrett, Terry. ‘’Sanatı Eleştirmek-Günceli Anlamak’’ İstanbul: Hayalperest 2014, Yetişken Hülya.’’Estetiğin ABC’si’’ İstanbul: Say Yayınları, 2009,Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, 'Sanatta Devrim',Remzi Kitabevi, 'Çağdaş Sanat Felsefesi' Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 'Post Modern Estetik Anlayışlar' , Okan Baldil, Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 15 75
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu