Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selçuk Uğur ÇOBANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fotoğrafın bulunma sürecinden bugüne, reklam fotoğrafçılığının geçirdiği tüm süreçleri öğrencinin öğrenmesini sağlamak; öğrencinin edindiği temel fotoğraf teknik ve teorik bilgilenmelerini bir iletişim nesnesi olan fotoğraf düzlemine taşıyarak çalışmalar yapması hedeflenir. Reklam Fotoğrafı tarafında ise fotoğrafın insan bilim, toplum bilim, psikanaliz ve biçem bilim ile bağını kurar ve bu doğrultudaki düşünceler temelinde fotoğrafın "mesaj/üst dil" boyutunu sorgulaması sağlanır. Derste Öğrenciler bir dönemde 3 ayrı konudan oluşan proje hazırlarlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Fotoğrafın yapısal öğelerinin 12 başlık halinde örnek fotoğraflar ile tanımlanması,Fotoğrafta Kompozisyon; Altın Kural ve Çizgiler’in örnek fotoğraflar ile açıklanması,Fotoğrafta Işık konusunun stüdyo’da / açık ortamda pratikler ile anlatılması. Işığın yönleri ve Aydınlatma türleri. Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile kurumsal PORTRE fotoğrafı çekimi.,Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile Fashion fotoğrafı çekimi,Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile Fashion fotoğrafı çekimi,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Adobe Lightroom programı anlatımı,Fotoğrafta Bütünlük konusu; bütünlüğün bozulma türleri. Fotoğrafta Denge; dengeli kompozisyon ile fotoğraf oluşturulması anlatımı. Fotoğrafta Doğrultular ve Yönler ile olan ilişkisi. Stüdyo’da Reklam / görsel iletişim fikirleri ile ÜRÜN fotoğrafı çekimi.,Stüdyo’da Reklam / görsel iletişim fikirleri ile ÜRÜN fotoğrafı çekimi.,Stüdyo’da Reklam / görsel iletişim fikirleri ile PORTRE + ÜRÜN fotoğrafı çekimi.,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi.,Fotoğrafta Perspektif konusunun görsel örneklerle anlatılması. Derslik dışında AÇIK MEKAN çekimi,Derslik dışında KAPALI MEKAN çekimi.,Derslik dışında reklam / görsel iletişim fikirleri ile kurumsal PORTRE + MEKAN çekimi.,Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Portfolyo / Proje teslimi nasıl olmalıdır? Fotoğrafçı - PR Ajansları ilişkileri. Fotoğrafçı - Grafik Tasarımcı İlişkileri.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrencilerin fotoğraf tekniklerini kullanarak medyanın tüm alanlarında, yazılı basından dergi, gazete, afiş ve kurumsal kimlik uygulamalarına dek kavram, fotoğraf teknik ve uygulamalarını yaratıcı düşünceyi de kapsayacak biçimde öğrenci için reklam fotoğrafçılığını bilinir ve kullanılır hale getirmektir. 4 C
Ders kapsamında çok kültürlülük ve yeni fikirlerin paylaşımı sağlanarak öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri beklenmektedir. 4 C
Adobe Lightroom fotoğraf düzeltme/işleme programı uygulamalarını uygulamalarını kullanabilecektir. 4 C
Öğretim Yöntemleri: 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fotoğrafın yapısal öğelerinin 12 başlık halinde örnek fotoğraflar ile tanımlanması
2 Fotoğrafta Kompozisyon; Altın Kural ve Çizgiler’in örnek fotoğraflar ile açıklanması
3 Fotoğrafta Işık konusunun stüdyo’da / açık ortamda pratikler ile anlatılması. Işığın yönleri ve Aydınlatma türleri. Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile kurumsal PORTRE fotoğrafı çekimi.
4 Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile Fashion fotoğrafı çekimi
5 Stüdyo’da reklam / görsel iletişim fikirleri ile Fashion fotoğrafı çekimi
6 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Adobe Lightroom programı anlatımı
7 Fotoğrafta Bütünlük konusu; bütünlüğün bozulma türleri. Fotoğrafta Denge; dengeli kompozisyon ile fotoğraf oluşturulması anlatımı. Fotoğrafta Doğrultular ve Yönler ile olan ilişkisi. Stüdyo’da Reklam / görsel iletişim fikirleri ile ÜRÜN fotoğrafı çekimi.
8 Stüdyo’da Reklam / görsel iletişim fikirleri ile ÜRÜN fotoğrafı çekimi.
9 Stüdyo’da Reklam / görsel iletişim fikirleri ile PORTRE + ÜRÜN fotoğrafı çekimi.
10 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi.
11 Fotoğrafta Perspektif konusunun görsel örneklerle anlatılması. Derslik dışında AÇIK MEKAN çekimi
12 Derslik dışında KAPALI MEKAN çekimi.
13 Derslik dışında reklam / görsel iletişim fikirleri ile kurumsal PORTRE + MEKAN çekimi.
14 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Portfolyo / Proje teslimi nasıl olmalıdır? Fotoğrafçı - PR Ajansları ilişkileri. Fotoğrafçı - Grafik Tasarımcı İlişkileri.
Kaynaklar
1. Victor Burgin - Fotoğrafı Düşünmek; Espas Kuram Sanat Yayınları 2. Steven Heller - Fotoğrafçının Eğitimi; Espas Kuram Sanat Yayınları 3. David Bate - Fotoğraf Anahtar Kavramlar; De Ki Yayınları 4. Walter Benjamin - Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, YGS Yayınları 5. Maria Short - Yaratıcı Fotoğrafçılıkta Bağlam ve Anlatı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 10 40
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu