Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GRAFİK TASARIM I 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. İSLAM ŞENSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin grafik tasarım programlarını ve dijital medya uygulamaları hakkında kapsamlı bir bilgi kazanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders içeriği ile ilgili temel kavram ve genel ,Adobe Photoshop hakkında genel bilgiler,Seçim mantığı ve seçili alanı boyama,Layer (katman) mantığı,Seçim menüsü,Fırçalarla çalışma,Rötuş işlemleri,Düzeltmeler ve ölçeklendirme işlemleri ,Dolgu çeşitleri,Resimleri kaynaştırmak (mask),Text mantığı,Pen tool ve dekupe,Sayfa boyutlarını değiştirmek ve renk/ışık düzenleme araçları,Filtre uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgisayar desteği ile tasarım çalışmalarını uygulayabilir. 1, 13
Tasarımda kullanılan teknik ve bilgisayar programlarını kendi cümleleri ile ifade edebilir. 1, 13
Belli bir zamanda dijital medyada tasarım problemi çözme becerilerini uygulayabilir. 1, 13, 6
Görsel becerinin tasarıma yansımasını açıklayabilir. 1, 12, 6
Yaratıcı düşünceyi tasarım çözümlerine aktarabilir. 1, 13, 6
Bir projeyi fikirden son icraya kadar olan süreç içerisinde düzenleyebilir. 1
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriği ile ilgili temel kavram ve genel
2 Adobe Photoshop hakkında genel bilgiler
3 Seçim mantığı ve seçili alanı boyama
4 Layer (katman) mantığı
5 Seçim menüsü
6 Fırçalarla çalışma
7 Rötuş işlemleri
8 Düzeltmeler ve ölçeklendirme işlemleri
9 Dolgu çeşitleri
10 Resimleri kaynaştırmak (mask)
11 Text mantığı
12 Pen tool ve dekupe
13 Sayfa boyutlarını değiştirmek ve renk/ışık düzenleme araçları
14 Filtre uygulamaları
Kaynaklar
1- M. Kınık, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım 1, Gerhun Yayınları, 2006. 2- I. İ. Akçadoğan, Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2006. 3- E. Becer, İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi, 1997. 4- H. Yanık, Masaüstü Yayıncılık. İstanbul: Dönence Yayınları, 2009. 5- A. Twemlow, Grafik Tasarım Ne İçindir?. İstanbul: Yem Yayınları, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 5 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu