Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TİPOGRAFİ 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı “Yazı” ile ilgili yeterli teorik ve pratik bilgilendirmelerden sonra tipografiye girişle başlayan süreçte ilk tipografik uygulamalarla üst sınıflarda grafik tasarım ve masa üstü yayıncılık gibi derslerde temel deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Müfredata giriş ve dersin temel amaçları,Harf tiplerinin anatomisi ve evrimi,Sembollerin sisteminde kurum ve yıkım ,Harf örnekleri ve büyük harflerin biçimini tanımlama,Anlamsal ve sentetik boşluk biçim ilişkileri,Düzen prensipleri ,Yazı tiplerini seçme kullanma ve çoğaltma,Yazı tipografi parametreleri,Harf düzenlemeleri ve okunabilirlik,Serifli ve serifsiz yazıların metinlerde uygun seçimleri,Alfabedeki harflerin sırasıyla yeni yazı tipleri oluşturma,Yazı sütunlarında karakter adedi, sağ ve sol bloklama, simetri, nehir çözümlemeleri, espas varyasyonlar,Font Creator 5.0 yazı tiplerini harfleri bilgisayarda kullanılmaya hazır hale getirecek programı tanıtmak,Font Creator 5.0 programı ile tasarlanan yazı tiplerinin , bilgisayarda kullanılacak hale getirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kaligrafi temellerini üretebilir.
Verilen ödevlerde Adobe Illustrator ve Adobe InDesign programlarını orta seviyede kullanabilir.
Sınıflandırılmış harf biçimlerini tasarlayabilir
Tipografi kültürünü tanımlayabilir.
Tipografi ve dizgi terimler sözlüğünden bazı temel kavramları açıklayabilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Müfredata giriş ve dersin temel amaçları
2 Harf tiplerinin anatomisi ve evrimi
3 Sembollerin sisteminde kurum ve yıkım
4 Harf örnekleri ve büyük harflerin biçimini tanımlama
5 Anlamsal ve sentetik boşluk biçim ilişkileri
6 Düzen prensipleri
7 Yazı tiplerini seçme kullanma ve çoğaltma
8 Yazı tipografi parametreleri
9 Harf düzenlemeleri ve okunabilirlik
10 Serifli ve serifsiz yazıların metinlerde uygun seçimleri
11 Alfabedeki harflerin sırasıyla yeni yazı tipleri oluşturma
12 Yazı sütunlarında karakter adedi, sağ ve sol bloklama, simetri, nehir çözümlemeleri, espas varyasyonlar
13 Font Creator 5.0 yazı tiplerini harfleri bilgisayarda kullanılmaya hazır hale getirecek programı tanıtmak
14 Font Creator 5.0 programı ile tasarlanan yazı tiplerinin , bilgisayarda kullanılacak hale getirme
Kaynaklar
1. E. Becer, Modern Sanat ve Yeni Tipografi. Ankara: Dost Kitapevi Yay., 2004. 2. N. K. Sarıkavak, Tipografinin Temelleri, İstanbul: Doruk Yay., 1999 3. Seddon Tonny, Greetings from Retro Design, Thames&Hudson Limited. United Kindom, 2014
5. Becer Emre, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2013 6. F. Uçar Tevfik, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Kitabevi Yayın, 2014 7. F. Ketenci Hasan, Bilgili Can, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Beta Basım Yayım, İstanbul 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 10 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu