Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YARATICI REKLAMCILIK 2+1 2,5 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Korhan MAVNACIOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sema SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı genel olarak yaratıcılık kavramının anlamını, günümüz dünyasındaki önemini ve reklamcılıkta kullanımını aktarmak, öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, derse genel giriş ve ders izlencesinin paylaşımı ,Yaratıcılık, İnovasyon, Gelişim Kavramları,Yaratıcı Düşünme Teknikleri ,Pazarlama, Pazarlama iletişimi ve yaratıcılık,Reklam ve Yaratıcılık (kavramlar, örnek reklamlar),Reklam kampanyası, kreatif brief, üretim süreçleri ,Yaratıcı strateji (hedef kitle, mesaj, reklam dili vb.) ,Ara sınav,Fikir nasıl bulunur? ,TV spotu, radyo spotu yazmanın temel kuralları,Basın ilanı, doğrudan posta, açık hava reklamları yazmanın temel kuralları,Yaratıcı Reklam Örnek Değerlendirme ,Yaratıcı Strateji ve Uygulamalar - Öğrenci Sunumları,Yaratıcı Uygulamalar - Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Yaratıcılığın gücü hakkında geniş perspektifte fikir sahibi olacaktır. 2. Yaratıcılığın markalaşma ve pazarlama iletişimdeki önemini ifade edebilecektir. 3. Yaratıcı düşünmeyi, tekniklerini ve nasıl geliştirileceğini bilecektir. 4. Reklam üretim süreçlerini betimleyecektir. 5. Yaratıcı strateji oluşturacaktır. 6. Fikir bulma sürecini ve tekniklerini ilişkilendirecektir. 7. Yaratıcı fikri değerlendirebilecektir. 8. Yaratıcı reklam uygulamaları geliştirecektir. 9. Reklamları analiz edecektir. 1, 14, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, derse genel giriş ve ders izlencesinin paylaşımı
2 Yaratıcılık, İnovasyon, Gelişim Kavramları
3 Yaratıcı Düşünme Teknikleri
4 Pazarlama, Pazarlama iletişimi ve yaratıcılık
5 Reklam ve Yaratıcılık (kavramlar, örnek reklamlar)
6 Reklam kampanyası, kreatif brief, üretim süreçleri
7 Yaratıcı strateji (hedef kitle, mesaj, reklam dili vb.)
8 Ara sınav
9 Fikir nasıl bulunur?
10 TV spotu, radyo spotu yazmanın temel kuralları
11 Basın ilanı, doğrudan posta, açık hava reklamları yazmanın temel kuralları
12 Yaratıcı Reklam Örnek Değerlendirme
13 Yaratıcı Strateji ve Uygulamalar - Öğrenci Sunumları
14 Yaratıcı Uygulamalar - Değerlendirme
Kaynaklar
Jim Avery, Kampanya Planlaması, Reklamcılık Vakfı Yayınları,2005 Kemal Sezer, Reklamın Sokak Çocuğu; Ersin Salman, Reklamcılık Vakfı Yayınları, 2005 F. Hürel, Yaratıcı Reklamcılık. İstanbul, Say Yayınları, 2008. Daniel Smith, Steve Jobs Gibi Düşünmek, NTV Yayınları, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu