Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

2017-2018 yılında ilk öğrencilerini alacak olan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü, yerleşmeler sistemi ve düzeni içinde, farklı ölçek, işlev, ve kimlik niteliklerine sahip, yerleşme birimlerinin – kentlerin – ÖZ yaşam değerlerine uygun; sosyal, ekonomik, kültürel, yapısal niteliklerini, toplum ve birey gereksinimlerini sağlıklı koşullar ve ilişkiler çerçevesinde çağdaş, yaratıcı, yeniliklere, sürdürülebilirliğe olanak veren yaklaşımlarla, yerleşik bölgelerde var olan tüm doğal çevreleri ve yapısal kültür varlıklarını, açık ortak kullanım alanlarını, korumak, sağlıklı hale getirmek, zamanın gereksinimlerine uygun olarak, tasarlamak ve uygulamaları denetlemek, amaçlarına dönük kentsel tasarımcı ve peyzaj mimarları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa MF 4 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı - AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP1124490 TASARIMA GİRİŞ I Türkçe 2+6 6
KTP1124020 STRÜKTÜRÜN TEMELLERİ Türkçe 2+2 3
KTP1123990 TEKNİK RESİM I Türkçe 2+2 5
KTP1124040 SANAT TARİHİ Türkçe 2 2
KTP1110004 TASARIMCILAR İÇİN MATEMATİK Türkçe 2+2 4
KTP1124510 TASARIMIN TEMELLERİ I Türkçe 2+4 5
KTP1159760 KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ Türkçe 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1111600 İNGİLİZCE I İngilizce 3 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP1224490 TASARIMA GİRİŞ I Türkçe 2+6 6
KTP1223990 TEKNİK RESİM I Türkçe 2+2 5
KTP1224070 TASARIMA GİRİŞ II Türkçe 2+6 6
KTP1257960 PEYZAJ MİMAR. VE KENTSEL TASARIMDA STRÜKTÜR Türkçe 2+2 3
KTP1257990 TASARIM VE ŞEHİRCİLİK TARİHİ Türkçe 2 2
KTP1259780 GRAFİK ANLATIM Türkçe 2+2 5
KTP1257980 EKOLOJİ, ÇEVRE VE TEKNOLOJİ Türkçe 2 2
KTP1224150 PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ Türkçe 2 2
KTP1259790 KENTSEL TASARIMIN TEMELLERİ Türkçe 2+4 5
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
İNG1211700 İNGİLİZCE II İngilizce 3 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP2110317 DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI I Türkçe 2 2
KTP2168940 KENTSEL KAVRAMLARA GİRİŞ Türkçe 2 2
KTP2168930 ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ Türkçe 2 2
KTP2168950 PEYZAJ KURAMINA GİRİŞ Türkçe 2 2
KTP2140980 DİSİPLİNLER ARASI STÜDYO I Türkçe 2+2 4
KTP2169180 KENTSEL ÇEVRE TARİHİ I Türkçe 2 2
KTP2110319 DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI UYGULAMA I Türkçe 2
KTP2124070 TASARIMA GİRİŞ II Türkçe 2+6 6
KTP2168920 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I Türkçe 2+6 8
KTP2168980 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II Türkçe 2+6 8
KTP2111408 EKOLOJİK PLANLAMA VE EKOKENTLER Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP2210318 DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI II Türkçe 2 2
KTP2269010 ÇEVRESEL SİSTEMLER Türkçe 2 2
KTP2268980 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II Türkçe 2+6 8
KTP2269040 BİTKİ MALZEMELERİ I Türkçe 2+2 4
KTP2269020 ARAZİ TASARIM TEKNİKLERİ Türkçe 2+2 4
KTP2268990 PEYZAJ GÖSTERİM TEKNİKLERİ Türkçe 2+2 4
KTP2269030 KENTSEL ÇEVRE TARİHİ II Türkçe 2 2
KTP2210321 DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI UYGULAMA II Türkçe 2
KTP2268920 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I Türkçe 2+6 8
KTP2268960 PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PRATİKLERİ Türkçe 2 3
KTP2268970 KENTSEL ÜTOPYALAR Türkçe 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP3111409 KENTSEL ÇEVRE ANALİZİ Türkçe 2+2 4
KTP3111411 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU III Türkçe 2+6 8
KTP3111412 İMAR VE ÇEVRE HUKUKU Türkçe 2 2
KTP3111413 BİTKİ MALZEMELERİ II Türkçe 2+2 4
KTP3111414 PEYZAJ YAPI TEKNİKLERİ VE MALZEME BİLGİSİ I Türkçe 2+2 4
KTP3111415 KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI Türkçe 2+2 4
KTP3111416 EKONOMİK MEKANI ANLAMAK Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP3211417 KENT EKONOMİSİ Türkçe 2 2
KTP3211418 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU IV Türkçe 2+6 8
KTP3211419 PEYZAJ EKOLOJİSİ Türkçe 2 2
KTP3211421 BİTKİSEL TASARIM Türkçe 2+2 4
KTP3211422 PEYZAJ YAPI TEKNİKLERİ VE MALZEME BİLGİSİ II Türkçe 2+2 4
KTP3211423 KENT SOSYOLOJİSİ Türkçe 2+2 4
KTP3241140 STAJ I Türkçe - 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

TASARIM ( Bilgi- Kuramsal- Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR ( Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanıma ve uygulama becerisi
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

TASARIM (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilmek
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme

Öğrenme Yetkinliği

TASARIM (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

TASARIM (Yetkinlikler, İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Alana Özgü Yetkinlik

TASARIM (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunma
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi, alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

İstihdam Olanakları

Programımızdan mezun olan kişilerin belediyeler, üniversiteler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi kuruluşlarda, dünyada ve ülkemizde özel sektörde ve araştırma kuruluşlarında iş bulabilme oranları, aynı zamanda görev aldıkları kurumların ve araştırma merkezlerinin dünya çapındaki saygınlığı temel başarı kriterlerimizi oluşturacaktır. Bu amaçla lisans eğitimi süresince verilen dersler, araştırma çalışmaları ve stajlar hassasiyetle takip edilecektir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora ve sanatta yeterlilik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Yazgı AKSOY

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Dersler ile Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ARAZİ TASARIM TEKNİKLERİ 00232200030342453501200055354
BİTKİ MALZEMELERİ I 00000000000530430400000000000
ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ 11251455541100000010210112040
ÇEVRESEL SİSTEMLER 00000000000000000000000053545
DİSİPLİNLER ARASI STÜDYO I 44544410004230002311532555000
EKOLOJİ, ÇEVRE VE TEKNOLOJİ 00000000000000000000000055555
GRAFİK ANLATIM 30025000000000050000000000000
KENTSEL ÇEVRE TARİHİ I 20131445531300000010010211040
KENTSEL ÇEVRE TARİHİ II 20131445531300000010010211040
KENTSEL KAVRAMLARA GİRİŞ 55354021021530000341050444540
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I 55354145245120000344452244541
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II 55254533143120001300220034310
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ 54555011005550000050000043000
KENTSEL TASARIMIN TEMELLERİ 55133434545020110003530255555
KENTSEL ÜTOPYALAR 54132442024000000021100202010
PEYZAJ GÖSTERİM TEKNİKLERİ 30025000000330050000000000000
PEYZAJ KURAMINA GİRİŞ 11251455541100000010210112040
PEYZAJ MİMAR. VE KENTSEL TASARIMDA STRÜKTÜR 03442520032440244300321255555
PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PRATİKLERİ 02131445531200000021000200040
PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ 54555011005540000050000044000
SANAT TARİHİ 01102054553100000000000000000
STRÜKTÜRÜN TEMELLERİ 02131445531200000021000200040
TASARIM VE ŞEHİRCİLİK TARİHİ 02024355545221022432320452432
TASARIMA GİRİŞ I 55454012005230000010000023000
TASARIMA GİRİŞ II 55454012005230000010000023000
TASARIMIN TEMELLERİ I 55113133101220000000000000000
TEKNİK RESİM I 03005000000210050000000020000
İlişkili ders sayısı / 66/7066664981735362634951595746311301228341529265316463406127
İlişki ağırlığı33233333432221232321221233433

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu