Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SINIF YÖNETİMİ 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğretmen adaylarına sınıf disiplini ve yönetimi ile ilgili temel kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse Giriş,Sınıf Yönetiminin Değişen Algıları,Sınıf Yönetimine Davranışsal Yaklaşımlar,Kararlı Disiplin,Yapıcı Sınıf Disiplini,Mantıksal Sonuçlar,Saygın Disiplin,Sınıf Organizasyonu ve Yönetimi Programı,Topluluk Oluşturma,Cezasız veya Ödülsüz Disiplin,İçsel Disiplin ve Olumlu Davranış Desteği,Çatışma Çözümü ve Akran Meditasyonu,Adaletli Disiplin,Sınıf Yönetiminde Araştırmaya Dayanan En İyi Uygulamalar,Kendi Sistemini Oluşturma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
15, 3, 8 D, F
Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramları bilir Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri kavrar Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi ilkelerini bilir, sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörleri bilir sınıfta öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi konusunu kavrar sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmeni tanımlar öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi konusunu bilir; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturma yollarını kavrar
Öğretim Yöntemleri: 15: Problem Çözme, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Sınıf Yönetiminin Değişen Algıları
3 Sınıf Yönetimine Davranışsal Yaklaşımlar
4 Kararlı Disiplin
5 Yapıcı Sınıf Disiplini
6 Mantıksal Sonuçlar
7 Saygın Disiplin
8 Sınıf Organizasyonu ve Yönetimi Programı
9 Topluluk Oluşturma
9 Cezasız veya Ödülsüz Disiplin
10 İçsel Disiplin ve Olumlu Davranış Desteği
11 Çatışma Çözümü ve Akran Meditasyonu
12 Adaletli Disiplin
13 Sınıf Yönetiminde Araştırmaya Dayanan En İyi Uygulamalar
14 Kendi Sistemini Oluşturma
Kaynaklar
Aydın, A. (2015). Özel eğitim sınıflarında sınıf yönetimi.Ankara:Vize yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu