Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİL ÖĞR. MATERYAL GELİŞTİRME VE ADAPTE ETME 2+2 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin yabancı dil öğretiminde daha çok (teknolojik olmayan) ders araç gereçlerinin etkin şekilde kullanımını sağlamak. Mevcut materyallerin sınıf ve/veya öğrenci seviyesine, koşullarına göre uyarlamak. Uygun olmayan ders materyallerine ekleme ve modifiye yolu ile uygun hale getirmek. Ders konusuna göre uygun materyaller geliştirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Malzemelerin Değerlendirilmesi ve Uyarlanması,Malzeme Geliştirme İlke ve Prosedürleri,Hedef Gruplar İçin Materyal Geliştirme,Dilbilgisi öğretimi için materyaller,Kelime Öğretme Materyali,Okuma Becerileri Geliştirme Materyali,Yazma Becerilerini Geliştirme Materyali,Konuşma Becerileri için Materyal Geliştirme,Ders Kitabı Dinleme Etkinlikleri,Kültürel Farkındalık için Malzemeler,Corpora and Materials,Materyal Geliştirme,Malzeme Geliştirmede Simülasyonlar,Okul Müfredatı İçinde Dil Desteği için Materyal Tasarlamada Öğrenci Öğretmenlerle Çalışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Malzemelerin Değerlendirilmesi ve Uyarlanması
2 Malzeme Geliştirme İlke ve Prosedürleri
3 Hedef Gruplar İçin Materyal Geliştirme
4 Dilbilgisi öğretimi için materyaller
5 Kelime Öğretme Materyali
6 Okuma Becerileri Geliştirme Materyali
7 Yazma Becerilerini Geliştirme Materyali
8 Konuşma Becerileri için Materyal Geliştirme
9 Ders Kitabı Dinleme Etkinlikleri
10 Kültürel Farkındalık için Malzemeler
11 Corpora and Materials
12 Materyal Geliştirme
13 Malzeme Geliştirmede Simülasyonlar
14 Okul Müfredatı İçinde Dil Desteği için Materyal Tasarlamada Öğrenci Öğretmenlerle Çalışma
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu