Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğretmen adaylarına edebi türlerin analiz edilmesi ile ilgili bilgi vermenin yanı sıra edebi türlerin yabancı dil öğretiminde nasıl kullanılması gerektiği konusunda hem teorik bilginin hem de çeşitli uygulamaların sınıf içinde yapılmasına olanak sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dil farkındalığının gelişimi ve eğitimde dil becerileri ,Dil ve Edebiyat Dile dayalı yaklaşım,Biçembilimsel Yaklaşım,Dil Öğretiminde Edebiyatın Kullanımı ,Dil Öğretiminde Kısa Öykünün Kullanımı , Dil öğretiminde kısa öykü kullanımı ile ilgili grup sunumları ,Dil Öğretiminde Roman kullanımı ,Dil Öğretiminde Roman Kullanımı ile ilgili grup sunumları ,Dil öğretiminde Şiir kullanımı ,Dil Öğretiminde Şiir Kullanımı ile ilgili grup sunumları ,İngilizce Dil Sınıflarında Drama Tekniklerinin Kullanımı ,İngilizce Dil Sınıflarında Drama Tekniklerinin Kullanımı ,Dil Öğretiminde Edebiyat Kullanımı ile ilgili ders planı hazırlama ,Dil Öğretiminde Edebiyat Kullanımı ile ilgili Ders Planı Hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 14, 4, 8 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dil farkındalığının gelişimi ve eğitimde dil becerileri
2 Dil ve Edebiyat Dile dayalı yaklaşım
3 Biçembilimsel Yaklaşım
4 Dil Öğretiminde Edebiyatın Kullanımı
5 Dil Öğretiminde Kısa Öykünün Kullanımı
6 Dil öğretiminde kısa öykü kullanımı ile ilgili grup sunumları
7 Dil Öğretiminde Roman kullanımı
8 Dil Öğretiminde Roman Kullanımı ile ilgili grup sunumları
9 Dil öğretiminde Şiir kullanımı
10 Dil Öğretiminde Şiir Kullanımı ile ilgili grup sunumları
11 İngilizce Dil Sınıflarında Drama Tekniklerinin Kullanımı
12 İngilizce Dil Sınıflarında Drama Tekniklerinin Kullanımı
13 Dil Öğretiminde Edebiyat Kullanımı ile ilgili ders planı hazırlama
14 Dil Öğretiminde Edebiyat Kullanımı ile ilgili Ders Planı Hazırlama
Kaynaklar
Literature and language teaching: A course book. (2013). Editors Banu İnan & Doğan Yüksel. Ankara: Pegem Akademi. Literature and Language Teaching: A Guide for Teachers and Trainers. (2010). Gillian Lazar. Cambridge University Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 9 27
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 6 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 82
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu