Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAZMA BECERİLERİ I 2+0 2 2
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hasan SAVAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, öğrenciler: - akademik metinlerin daha iyi okuyucuları olabilecek - akademik yazım sürecini daha iyi anlayabilecek - çeşitli akademik yazı türlerinde daha yetkin hale gelebilecek - teknolojiyi yazma sürecine dahil edebilecek - yapıları, dilleri, varsayımları ve mantıkları için argümanları analiz edebilecek. - Bir kitlenin ihtiyaçlarını ve değerlerini analiz edebilecek - Bir argüman oluşturmada dili etkili kullanabilecek - bilgiyi değerlendirmek ve kullanabilecek - başkalarının argümanlarına etkili cevaplar inşa edebilecek- - yazılı çalışmaları hakkında geri bildirim alabileceklerdir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş, ders içeriği, ders kuralları,Paragrafa giriş,Paragrafa Giriş,Öyküleyici Paragraf,Süreç Paragrafı,Düşünce Paragrafı,Konu Tekrarı,Yarıyıl Dönem Sonu Sınavı,Denemeye Giriş,Denemeye Giriş,Düşünce Deneme Yazısı,Düşünce Deneme Yazısı,Öğrencilerin Deneme Yazılarına Sınıf içi Geri Bildirimi,Konu Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders ileri düzey yazma dersidir. Öğrenciler farklı türde uzun denemeler ve paragraflar yazacaklar. Ders ayrıca, özellikle öğrencilerin çeşitli yazılı ödevleri tamamlamak için bilgiye erişme, değerlendirme ve kullanma becerisi gibi bilgi okuryazarlığına da odaklanacaktır. Öğrenciler, izleyici analizinde, eleştirel okuma ve düşünmede ve profesyonel ve akademik amaçlarla yazarak ek pratikler kazanacaklardır. İleri dilbilgisi ve kelime hazinesi kullanarak dil kullanımını geliştireceklerdir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders içeriği, ders kuralları
2 Paragrafa giriş
3 Paragrafa Giriş
4 Öyküleyici Paragraf
5 Süreç Paragrafı
6 Düşünce Paragrafı
7 Konu Tekrarı
8 Yarıyıl Dönem Sonu Sınavı
9 Denemeye Giriş
10 Denemeye Giriş
11 Düşünce Deneme Yazısı
12 Düşünce Deneme Yazısı
13 Öğrencilerin Deneme Yazılarına Sınıf içi Geri Bildirimi
14 Konu Tekrarı
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 2 6
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Performans Görevi, Bakım Planı 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 30
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu