Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YABANCI DİL II (ALMANCA) 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Almanca
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler ELT.1
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, temel Almanca bilgisini tanıtır ve öğrencilerin yalnızca gramer kalıplarını kullanmalarını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda okuma, yazma, konuşma ve dinleme anlama becerilerini geliştirmeyi de amaçlar. Tabii A1.1'e ve A1 CEFR seviyesinin A1.2 kısmına ayarlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; ,,,,,,,,,,,,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dinleme: İnsanlar yavaş ve net bir şekilde konuşurken, basit ve çok yaygın ifadeleri anlamalarını gösterebilme ve basit bir görev ve talimatlar, basit sorular, bir nesne hakkında basit bilgiler anladığını gösterebilme. Aşina olduğu konularda kısa konuşmaları anlayabildiğini gösterebilme (okul, aile, hobiler) Okuma: Okuduğu, bildiği isimleri, kelimeleri ve çok basit cümleleri, örneğin bildirimlerde ve afişlerde ya da kataloglarda anladığını gösterebilme. Anladığı kısa, basit mesajları, çok kısa metinleri okuyup gösterebilme. Konuşma: İnsanları selamlayabilme, kendini kısaca özümseyebilme, bir şeyler içip yiyip içebilme emri verebilme ve nerede yaşadığımı ve tanıdığım insanları tanımlamak için basit cümleler ve cümleler kullanabilme Anında ihtiyaç duyulan alanlarda veya çok tanıdık konularda basit sorular sorabilir ve cevaplayabilir. Yazma: Çok basit cümleler yazabilir, kim olduğunu ve nerede yaşadığını yazabilir, örneğin bir otel kayıt formuna ismini, uyruğu ve adresini girerek kişisel bilgilerle formları doldurabilir. Diğer insanlar için çok basit mesajlar ve sorular yazabilme (örneğin kısa mesajlar veya "post-it", kartlar) ve kendisi ile ilgili bazı kişisel bilgileri yazabilir (yaş, adres, hobiler).
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
Kaynaklar
Menschen A1 Kursbuch + Arbeitsbuch
Deutsche Grammatik von Heike Pahlow

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu