Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler ELT.11
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İngilizce Eğitim Programları 2 kredilik bir derstir ve karşılaştırmalı eğitimin geniş alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Başlangıçta, teorik dayanaklara ve CE'ye ortak yaklaşımlara genel bir bakış tartışılacaktır. Bu nedenle seminerler, CE alanının temellerini ve ana özelliklerini incelemek için tasarlanmıştır. Ana teorik konuların genel bir araştırmasından sonra, kurs, genç öğrencilerin konuları, eğitimde değişen paradigmalar, dijital okuryazarlık, yaşam boyu öğrenme, feminist pedagoji ve dünyadaki eğitim sistemleri dahil olmak üzere tartışma için birkaç konu açar.
Dersin İçeriği Bu ders; ,,,,,,,,,,,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kaynaklar
A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment., Council of Europe, (2001). Adıgüzel, A. (2005). ‘Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Öğretmen Niteliklerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okur-Yazarlığı’, Milli Eğitim Dergisi:AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.355-364. Altınok, İ.H. et al. (2006): Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Sistemleri, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müd., Ankara. Arslan, B. (2005). ‘Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Alanı ve Yüksek Öğretimde Kalite Çerçevesinin Belirlenmesi’, Milli Eğitim Dergisi:AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.386-393. Arslan, M. (2005). ‘Avrupa Birliği Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitimin Gelişimi ve Mevcut Durumu’, Milli Eğitim Dergisi:AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.185-201. Bayrakcı, M. (2005). ‘Avrupa Birliği ve Türkiye Eğitim Politikalarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Mevcut Uygulamalar’, Milli Eğitim Dergisi: AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.341-354. Brickman, William W. (1960). A Historical Introduction to Comparative Education. In Comparative Education Review 3: pp.6-13. Cowen, R., Kazamias, A.M. & E. Unterhalter, ed. (2009): International Handbook of Comparative Education, Springer, New York. Çengel, Y. A. (2005). ‘AB Sürecinde Rasyonel Eğitime Geçiş: Vizyon ve Misyon’, Milli Eğitim Dergisi: AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.92-109. Enever, J., Moon, J. & U. Raman, ed. (2009): Young Learner English Language Policy and Implementation: International Perspectives. Garnet Education, 2009. Ereş, F. (2005). ‘Türkiye’de Eğitimin Sosyal Faydaları: Türkiye-AB Karşılaştırması’, Milli Eğitim Dergisi:AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.320-340. Graddol, D. (2006): English Next. British Council. Graddol, D. (2010): English Next India: The Future of English in India. British Council. Hans, Nicholas. (1959): The Historical Approach to Comparative Education. In International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale de l'Education, Vol. 5, No. 3, Comparative Education, pp. 299-309. Kandell, Isaac L. (1955): The Content and Method of Comparative Education. In The New Era in Education: A Comparative Study, Boston: Houghton Mifflin Co, pp. 3-17. Karagözoğlu, G., ed. (1993): The Policies and Models of Teacher Training in the Council of Europe Countries. İzmir, 1993. Mahiroğlu, A. (2005). ‘Avrupa Birliği Ülkelerinde Yeni Eğitim Politikaları: Yaşam Boyu Öğrenme’, Milli Eğitim Dergisi:AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.154-172. Sağlam, M. & D. Kürüm. (2005). ‘Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmen Eğitiminde Yapısal Düzenlemeler ve Öğretmen Adaylarının Seçimi’, Milli Eğitim Dergisi: AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.53-70. Turan, K. (2005). ‘Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk-Alman Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi’, Milli Eğitim Dergisi:AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.173-184. Türkoğlu, A. (2005). ‘Avrupa Birliği Sürecinde Eğitimi Etkileyen Faktörler’, Milli Eğitim Dergisi: AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.8-15. Ulusal Ajans. (2005): Bologna Process and Main Documents. Ankara. Ültanır, Y. G. (2005). ‘Türk Eğitim sistemi ile Avrupa Birliği Ülkelerindeki Hümanist-Demokratik Eğitim Modelinin Karşılaştırılması’, Milli Eğitim Dergisi: AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.110-153. Ünal, S. & E. Çolak. (2005). ‘AB Ülkelerinden Portekiz ve İspanya Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi ve Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması’, Milli Eğitim Dergisi: AB Sürecinde Eğitim, Summer, year:33, No:167, pp.83-91.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu