Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuncer CAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin eğitim ile ilgili temel kavramları ve eğitim temellerini kavramalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması ,, Eğitim Bilimleri ile ilgili temel kavramlar,Eğitimle diğer bilimler arasındaki ilişki, Eğitim biliminin tarihsel temelleri ve 21. yüzyılda eğitim,Eğitimin felsefi temelleri, Eğitimin psikolojik temelleri,Eğitimin toplumsal ve politik temelleri,Eğitimin hukuksal ve ekonomik temelleri,Türk milli eğitim sisteminin yapısı,Türk milli eğitim sisteminin özellikleri ve işleyişi,Öğretmenlik mesleğinin özellikleri,Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi,Eğitimde öğretmenin işlevi ve rolü,Öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni yönelimler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir. 1, 10, 2, 3 A
1.1. Örgün eğitimin aşamalarını ifade eder. 1, 10, 2, 3 A
1.2. Yaygın eğitim faaliyetlerinin eğitim içindeki yerini ve önemini tartışır. 1, 10, 2, 3 A
1.3. Eğitimde kullanılan yöntem, teknik ve stratejileri açıklar. 1, 10, 2, 3 A
2. Eğitim ve bilim arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. 1, 10, 2, 3 A
2.1. Eğitimin tarihsel temellerini ifade eder. 1, 10, 2, 3 A
2.2. Eğitimin ilişkili olduğu bilim dallarını açıklar. 1, 10, 2, 3 A
2.3. Eğitim bilimini felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerle ilişkilendirir. 1, 10, 2, 3 A
3. Türk Milli Eğitim sistemini açıklayabilir. 1, 10, 2, 3 A
3.1. Türk eğitim sisteminin yapısını ve işleyişini anlatır. 1, 10, 2, 3 A
3.2. Türk Milli Eğitim sisteminin uzak, genel ve özel hedeflerini ifade eder. 1, 10, 2, 3 A
4. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ifade edebilir. 1, 10, 2, 3 A
4.1. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve temel ilkelerini açıklar. 1, 10, 2, 3 A
4.2. Türkiye’de öğretmenlik uygulamalarını yorumlar. 1, 10, 2, 3 A
4.3. Öğretmen eğitimi ile ilgili gelişmeleri tartışır. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması
1
2 Eğitim Bilimleri ile ilgili temel kavramlar
3 Eğitimle diğer bilimler arasındaki ilişki
4 Eğitim biliminin tarihsel temelleri ve 21. yüzyılda eğitim
5 Eğitimin felsefi temelleri
6 Eğitimin psikolojik temelleri
7 Eğitimin toplumsal ve politik temelleri
8 Eğitimin hukuksal ve ekonomik temelleri
9 Türk milli eğitim sisteminin yapısı
10 Türk milli eğitim sisteminin özellikleri ve işleyişi
11 Öğretmenlik mesleğinin özellikleri
12 Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi
13 Eğitimde öğretmenin işlevi ve rolü
14 Öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni yönelimler
Kaynaklar
Erden, M. (2007) Eğitim Bilimine Giriş, Arkadaş Yayınları Demirel, Ö. (Ed.) (2012) Eğitim Bilimine Giriş, Pegem Akademi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu