Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAPSAYICI EĞİTİM 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Hasan SAVAŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hasan SAVAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hedefler - hem resmi hem de resmi olmayan ortamlarda öğretme ve öğrenmeyle ilgili ilkeleri araştırmak; - bazı öğrencileri marjinalleştirebilecek faktörleri belirlemek; - özel eğitim ihtiyaçları ve engellilik arasındaki ilişkiyi incelemek; - kaynaştırma eğitimi kavramını ve bunun sosyal kaynaştırma kavramları ile ilişkisini düşünün; - daha kapsamlı uygulamaları teşvik etmek için kullanılan stratejileri değerlendirmek; - Daha kapsayıcı eğitim uygulamalarının geliştirilmesini engelleyebilecek faktörleri dikkate alınız.
Dersin İçeriği Bu ders; ,,,,,,,,,,,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu modülün tamamlanması üzerine, öğrencilerin sahip olması gerekenler: - Hem resmi hem de resmi olmayan ortamlarda öğretme ve öğrenmeyle ilgili ilkelerin anlaşılması; - bazı öğrencileri marjinalleştirebilecek faktörleri belirleme becerisi; - özel eğitim ihtiyaçları ve engellilik arasındaki ilişkinin bilgisi; - kaynaştırma eğitimi kavramının ve bunun sosyal kaynaştırma kavramları ile olan ilişkisinin anlaşılması; - daha kapsayıcı uygulamaları teşvik etmek için kullanılan kritik stratejiler bilgisi; - daha kapsayıcı eğitim uygulamalarının geliştirilmesini engelleyebilecek faktörlerin anlaşılması.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 12 2 24
Rehberli Problem Çözme 12 2 24
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 12 2 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 4 8
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 4 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 4 4 16
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu