Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Cavit YEŞİLDAĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenme güçlüğünün özellikleri, dil ve işlem açıklarını vurgulayarak akademik başarı ve sosyal ilişkilere nasıl müdahale ettiklerini; okuma engelli, yazma engelli, matematik engelli; öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için değerlendirme ve müdahale yaklaşımları.
Dersin İçeriği Bu ders; Müfredat Temel kavramlar ,Öğrenme Güçlüğüne Giriş ve Öğrenme Güçlüğü,Engellilik Modelleri,Öğrenme Güçlüğünde Yaşam Evresi Perspektifi,Öğrenme Güçlüğünde Kişi Merkezli Yaklaşım,Öğrenme Güçlüğü olan Öğrencileri Öğretmek,Öğrenme Güçlükleri Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri,Okuma ile İlgili Zorluklar Yaşayan Öğrenciler,Okuma ile İlgili Zorluklar Yaşayan Öğrenciler,Okuma ile İlgili Zorluklar Yaşayan Öğrenciler,Yazma ve Matematik ile İlgili Zorluklar Yaşayan Öğrenciler,DEHB,Grup Çalışması,Grup Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler,
Öğrenme güçlüğü alanındaki felsefi, tarihi ve güncel eğilimleri anlayabilir. 1, 8 A
Öğrenme güçlüğünün özelliklerini tanımlayabilir. 1, 8 A
Öğrenme güçlüğünün çeşitlerini ve yaygınlığını özetleyebilir. 1, 8 A
Öğrenme güçlüğünün nedenlerini tanımlayabilir. 1, 8 A
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere empati ve bakış açısı geliştirebilir. 1, 8 A
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin dil, bilişsel, akademik, sosyal ve davranışsal özelliklerini anlayabilir. 1, 8 A
DEHB, disleksi ve olası tedavi seçenekleri de dahil olmak üzere spesifik öğrenme güçlüğü ve/veya öğrenme probleminin etiyolojisini bilir. 1, 8 A
Öğrenme güçlüğü çeken çocukların ve gençlerin değerlendirilmesiyle ilgili özel terminolojiyi bilir. 1, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Müfredat Temel kavramlar
2 Öğrenme Güçlüğüne Giriş ve Öğrenme Güçlüğü
3 Engellilik Modelleri
4 Öğrenme Güçlüğünde Yaşam Evresi Perspektifi
5 Öğrenme Güçlüğünde Kişi Merkezli Yaklaşım
6 Öğrenme Güçlüğü olan Öğrencileri Öğretmek
7 Öğrenme Güçlükleri Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri
8 Okuma ile İlgili Zorluklar Yaşayan Öğrenciler
9 Okuma ile İlgili Zorluklar Yaşayan Öğrenciler
10 Okuma ile İlgili Zorluklar Yaşayan Öğrenciler
11 Yazma ve Matematik ile İlgili Zorluklar Yaşayan Öğrenciler
12 DEHB
13 Grup Çalışması
14 Grup Çalışması
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu