Geri
AKADEMİK

SİNİRBİLİM DOKTORA PR.

Sinirbilim Yüksek Lisans Programı iki modül şeklinde tasarlanmıştır. Hücresel/Moleküler Siniribilim ve Bilişsel Sinirbilim. Bilişsel sinirbilime odaklanacak öğrencilerin belli bir düzeye kadar hücresel sinirbilim dersleri de alması beklenir. 

​Program tezlidir ve öğrencilerin birlikte çalıştıkları hocalarla bir araştırma projesi geliştirip bunu nörogörüntüleme tekniklerini kullanarak tamamlaması beklenir.

​Programın temel kazanımalarından biri de klinik bilgi ve beceridir. Öğrencilerin beyin hasarlarını ve bunlara sebep olan hastalıkların temel bilişsel manifestasyonlarını bilmesi ve standardize nöropsikolojik testlerle değerlendirebilmesi beklenir.