Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Sabahattin AYDIN
E-Posta saydin@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1985 1-Trakya Üniversitesi, 2-Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim Hastanesi,

Araştırma Alanları

1. Androloji 2. Üroonkoloji 3. Sağlık Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1.Aydın S., Odabaş Ö., Ercan M., Kara H., Ağargün MY.: Efficacy of testosterone undacanoate, trazodone and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction. Br J Urol 77(2): 256-260, 1996

2. Kara H., Aydın S., Ağargün M. Y., Odabaş Ö., Yilmaz Y.: The efficacy of fluoxetine in the treatment of premature ejaculation: a double-blind placebo controlled study. J Urol, 156: 1631-1632, 1996

3. Odabaş Ö.,Uğraş S., Aydın S., Yılmaz Y., Atilla MK.: Assesment of testicular cytology by touch imprint and fine needle aspiration: are they reliable methods for the diagnosis of testicular pathology? Br J Urol, 79 (3): 445-448, 1997

4. Aydın S, Ercan M, Çaşkurlu T, Taşçı Aİ, Karaman Mİ, Odabaş Ö, Yılmaz Y, Ağargün MY, Kara H, Sevin G: Acupuncture and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction. Scand J Urol Nephrol, 31(3): 271-274, 1997

5. Aydın S., Yılmaz Y., Odabaş Ö., Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M., Atilla MK.: A further study of of seminal plasma: Lactate dehidrogenase and Lactate dehidrogenase-X activities and diluted semen absorbence. Eur J Clin Chem Biochem, 35(4): 261-264, 1997

6. Atilla M.K., Sargın H., Yılmaz Y., Odabaş Ö., Keskin A., Aydın S.,: Undescended testis in adults: clinical significance of resistive index values of the testicular artery measured by Doppler ultrasound as a predictor of testicular histology. J Urol, 158: 841-843, 1997

7. Yılmaz Y, Atan A, Odabaş Ö, Aydın S, Gürel SA, Aydın M: Eighteen months follow-up of cystovaginoplasty: a new augmentation operation for repair of vesicovaginal fistulae. Scand J Urol Nephrol, 31: 505-507, 1997

8.Yilmaz Y.,Odabaş Ö., Aydınlıoğlu A., Atilla MK., Atan A., Aydın S.: A new drainage technique in the ureteropelvic junction obstruction: side to side ureterocalicostomy (or urterocaliceal by-pass) preserving renal pelvis and ureteropelvic junction. Scand J Urol Nephrol 32: 150-152, 1998

9.Sakarya ME, Arslan H, Ünal Ö, Atilla MK, Aydın S.: The role of power doppler ultrasonography in the diagnosis of prostate cancer: a preliminary study. Br J Urol. 82: 386-388, 1998

10.Yılmaz Y, Aydın M, Bakir B, Atilla MK, Odabas O, Aydın S: Utilising an ileal segment in the posterior urethral replacement procedures using anal sphincter to provide continence in dogs. Tohoku J Exp Med.185 (4):263-70, 1998

11.Odabaş Ö, Timurkan H, Atilla MK, Yılmaz Y, Sengül E, Aydın S: Micro-spoon technique in estimation of sperm concentration in rat epididymis. Tohoku J Exp Med. 191(1):1-5, 2000

12.Aydın S, Özbek H, Yılmaz Y, Atilla MK, Bayraklı H, Çetin H: Effects of sildenafil citrate, acetylcholine and sodium nitroprusside on the relaxation of rabbit cavernous tissue in vitro. Urology, 58(1): 119-124, 2001

13.Odabaş Ö, Atilla MK, Yılmaz Y, Şekeroğlu MR, Şengül E, Aydın S: Luteinizing hormone pulse frequency and amplitude in azoospermic, oligozoospermic and normal fertile men in Turkey. Asian J Androl.4(2):156-8, 2002

14.Şekeroğlu MR, Aydın S, Dülger H, Yılmaz Y, Bayraklı H, Noyan T: Diagnostic value of cytokeratin-18 as a tumor marker in bladder cancer. Clin Biochem.35(4):327-31. 2002

15.Tefekli A, Altunrende F, Tepeler K, Tas A, Aydın S, Muslumanoglu AY: Tubeless percutaneous nephrolithotomy in selected patients: a prospective randomized comparison. Int Urol Nephrol. 39(1):57-63, 2007

16.Berktas M , Aydin S , Yilmaz Y , Cecen K , Bozkurt H: Sperm motility changes after coincubation with various uropathogenic microorganisms: an in vitro experimental study. Int Urol Nephrol 40: 383-389, 2008

17. Tatar M, Mollahaliloglu S.,Sahin B., Aydın S., Maresso A., Hernandez-Quevedo C. Turkey: Health System Review. Health Systems in Transition,2011, 13(6):1-186.

18. Baris E, Mollahaliloglu S, Aydin S.,Healthcare in Turkey: from laggard to leader.BMJ. 2011 Jan 21;342:c7456. doi: 10.1136/bmj.c7456.

19. Prof Rifat Atun , Prof Sabahattin Aydın , Sarbani Chakraborty , Safir Sümer , Meltem Aran ,Ipek Gürol , Serpil Nazlıoğlu , Şenay Özgülcü , Ülger Aydoğan , Banu Ayar , Uğur Dilmen , Prof Recep Akdağ :Universal health coverage in Turkey: enhancement of equity. The Lancet 382:65-99,2013

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
E-Posta figonenc@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1992 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1993-2015)

Araştırma Alanları

Roma Hukuku, Medeni Hukuk, Tıp/Sağlık Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


“Roma Hukukunda Boşanma (Divortium)”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı 1-2, Erzincan 2003, s. 645-654.

“Romanın 'Vatandaşlık' Politikası”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan – Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004, s. 659 - 675.

“Aynı Coğrafyada Hukuk Kültürlerinin Kesişim Modeli Olarak; Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Reformu” (Doç. Dr. Pervin Somer ile), Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/2 İstanbul, s. 225-245.

“Roma Hukukundan Günümüze Hukuki Faraziyeler”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XII, Sayı 1-2, Erzincan 2008, s. 137-155.

“Roma Akitler Sistemi ve Permutatio (Trampa)”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009/I, İstanbul 2009, s. 201-218.

Roma Hukukunda Şirket Akti (Societas) – Der Yayınları, İstanbul 2004, ISBN 975 353 314 4.

Roma Hukukunda Kadın - XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2010, ISBN 975 605 5865 62 7.

Roma Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları, (N.İpek ile), XII Levha Yayınları, İstanbul 1. baskı 2011, 2. baskı 2013, 3. baskı 2014, ISBN 978 605 4396 91 7.

“Hukuki Açıdan İnternette Kumar ve Bahis” – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan - Ocak 2002, Yıl 1, Sayı 1, s. 806 - 826.

“Roma Hukukunda Vergi Toplama Şirketleri (Societas Publicanarum veya Societas Vectigalis)” (P. Somer ile) – Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Armağan Özel Sayısı, Doç. Dr. Mehmet Somer'e Armağan, Cilt 12, Sayı 1-3, İstanbul 2006, s. 717 - 730.

“Haksız Fiil Sorumlululuğunun Tarihsel Gelişimi” - Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sorumluluk Hukuku Sempozyumu Özel Sayısı, Cilt 14 Sayı 4, İstanbul 2009, s. 13-28.

“Medeni Hukuk Bakımından Embriyo Nakli” - Güncel Sağlık Hukuku ve Etiği Sorunları Sempozyumu I (Üreme ve Etik), Marmara Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Etiği Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2011, s. 81-96.

“Toplumsal Cinsiyet ve Roma Hukukunda Kadın” – Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş'a Armağan, Der Yayınları, İstanbul 2011, s. 105-111.

“Kadın Doğum Vakalarının Tazminat Hukuku Yönünden Taşıdığı Özellikler, Uluslararası II. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2013, s. 143-158.

“Law, Ethics and Research Ethics Committees in Turkey”, Türk Tıp Etiği ve Hukuku Araştırmaları Yıllığı, 2011-2012-2013, Vol. 4-5-6, s. 361-366.

“Klinik İlaç Araştırmalarında Sağlık Bakanlığı ve Etik Kurulların Rolü”. I. Ulusal Sağlık Hukuku “Klinik Araştırmalar ve İlaç Hukuku” Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2014, s.21-31.

“Genetik Analizler ve Hukuki Sorunlar”, Sağlık Düşüncesi Tıp Kültürü Dergisi, sayı 29, İstanbul 2013-2014, s. 32-33.

Law, Public Health Care System and Society Vol.II, Legal, ethical and social aspects of the public health care system in Europe and Beyond: Croatia (Nada Gosic), Japan (Chan Chee Khoon (Malaysia), Portugal (Helena Pereira de Melo) and Turkey (Pervin Somer/ Elif Vatanoğlu/ Fulya İlçin Gönenç/ Ayşegül Sezgin Huysal), Munich 2010, ISBN 978-3-89975-388-2

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Cevdet YAVUZ
E-Posta cyavuz@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1976 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Medeni Hukuk

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kitaplar:
1. Türk-İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil, doktora tezi, İstanbul 1983.
2. Borçlar Hukuku Dersleri - Özel Borç İlişkileri, 1.Baskı, İstanbul 1986.
3. Satıcının satılanın (malın) ayıplarından sorumluluğu, İstanbul 1989.
4. Türk Borçlar Hukuku –Özel hükümler c.1, 2.baskı, İstanbul 1989; c.1, 3.baskı, İstanbul 1994; c.2., 1.baskı, İstanbul 1989; 2.baskı, İstanbul 1994.
5. Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, 4.Baskı, İstanbul 1996; 5.Bası, İstanbul 1997; 6.baskı, İstanbul 2002; 7.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2007.
6. Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, 8.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2009 (XLII+1205 sayfa).
7. Türk Borçlar Hukuku- Özel Hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 9. Baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2014 (LXXIII+1737 sayfa); Türk Borçlar Hukuku- Özel Hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 10. Baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2014 (LXVI+1773 sayfa).
8. Türk Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 1.Baskı, İstanbul 2000; 2.Bası, İstanbul 2001; 2.Bası, İstanbul 2001; 3.Bası, İstanbul 2004; 4.Bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ÖZEN), İstanbul 2006; 5.Bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ÖZEN/ACAR), İstanbul 2007; 6.Bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2008; 7.Bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2009; 8.Bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2010.
9. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Türk Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 9.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2011 (XLVII+837 sayfa); Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 10.baskı, İstanbul 2012 (XLVII+837 sayfa) ; 11.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2012 (XLVII+837 sayfa); 12.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2013 (LII+847 sayfa); 13.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2014 (LII+877 sayfa); 14.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2016 (LIV+881 sayfa).
10. Türk medeni hukuku ve borçlar hukuku mevzuatı, c.1: Medeni Kanun–Tatbikat Kanunu–Borçlar Kanunu, İstanbul 1988; c.1, 2 bası, İstanbul 1990; c.2: Kanunlar-Tüzükler ve Yönetmelikler, İstanbul 1989.
11. Türk medeni hukuku ve borçlar hukuku mevzuatı: Medeni Kanun/Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat, 3.Bası, İstanbul 1993; 4. Bası, İstanbul 1995; 5.bası, İstanbul 1997; 6.bası ,İstanbul 1998; 7.bası, İstanbul 1999; 8.bası, İstanbul 2002; 9.bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ERLÜLE/SAĞLAM), İstanbul 2008; 10.bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ERLÜLE/SAĞLAM), İstanbul 2009.
12. Türk Medeni Hukuku ve Borçlar Hukuku Mevzuatı: Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat, 11.bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ERLÜLE/ SAĞLAM), İstanbul 2011 (LXXXVIII+2216 sayfa); 12.bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ERLÜLE/ SAĞLAM), İstanbul 2014 (LXXXVI+2162 sayfa).
13. Medeni Kanun-Tatbikat Kanunu-Borçlar Kanunu, 1.Bası, İstanbul 1993; 2.Bası, İstanbul 1994; Türk Medeni Kanunu (Sözlük, Türk Medeni Kanun Tasarısı ve Tatbikat Kanunu ile Birlikte), 3.bası, İstanbul 1998; Borçlar Kanunu (Sözlük ve Mehaz Metin Tercümeleri ile Birlikte), 3.Bası, İstanbul 1998; Türk Medeni Kanunu–Borçlar Kanunu (Sözlük, Türk Medeni Kanunu Tasarısı, Borçlar Kanunu’nun Mehaz Metni, Tatbikat Kanunu ve Uygulama Kanun Tasarısı ile Birlikte), 4.baskı, İstanbul 2001.
14. Türk Medeni Kanunu - Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun – Borçlar Kanunu (Sözlük, İndeks, Karşılaştırmalı Liste, Eski Türk Medeni Kanunu (EMK), Borçlar Kanunu’nun Mehaz Metni, Eski Tatbikat Kanunu (Tat.K.) ile Birlikte), 1.baskı, İstanbul 2002; 2.baskı, İstanbul 2003; 3.baskı, İstanbul 2004; 4.baskı, İstanbul 2006; 5.baskı, İstanbul 2007; 6.baskı, İstanbul 2008; 7.baskı, İstanbul 2010.
15. Türk Medeni Kanunu (MK.)- Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (YUK.) – Türk Borçlar Kanunu (TBK.)- Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (TBKYUK.) (Sözlük, İndeks, Karşılaştırmalı Listeler, Nüfus Hizmetleri K., Faiz Oranları Listesi, Eski Türk Medeni Kanunu (EMK), Eski Tatbikat Kanunu (Tat. K.), 818 sayılı Borçlar Kanunu ile Birlikte), 8.baskı, İstanbul 2011; 9.baskı, İstanbul 2012; 10. Baskı, İstanbul 2012.
16. Türk Medeni Kanunu (MK.)- Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (YUK.) – Türk Borçlar Kanunu (TBK.)- Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (TBKYUK.) (Sözlük, İndeks, Karşılaştırmalı Listeler, Nüfus Hizmetleri K., Faiz Oranları Listesi, Eski Türk Medeni Kanunu (EMK), Eski Tatbikat Kanunu (Tat. K.), 818 sayılı Borçlar Kanunu ile Birlikte), 11. Baskı, İstanbul 2014.
17. Borçlar Kanunu (Sözlük ve Mehaz Metin Tercümeleri ile Birlikte), 1.Bası, İstanbul 2001; 2.Bası, İstanbul 2002; 3.Bası, İstanbul 2004.
18. Borçlar Kanunu (BK.) (Türk Borçlar Kanunu Tasarısı (BKT) ve Gerekçesi, Karşılaştırmalı Liste ile Birlikte), 1.Bası, İstanbul 2001; 4.Bası, İstanbul 2005; 5.Bası, İstanbul 2006; 6.Bası, İstanbul 2007.
19. Türk Borçlar Kanunu (TBK.) ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (TBKYUK), 7.baskı, İstanbul 2011 (LIV+719 sayfa).
20. Avukatlık Hukuku Mevzuatı (Avukatlık Kanunu ve Diğer Mevzuat), İstanbul 2010 (Dr. Özcan Günergök ile birlikte) (272 sayfa).
21. Hukuk Tarihi, 8. Ünite: Cumhuriyet Dönemi Türk Hukuku, s.150-200, (Editör: Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ - Yazarlar: Prof. Dr. İbrahim Erol KOZAK (Ünite 1), Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ (Ünite 2), Yrd. Doç. Dr. Esra YAKUT (Ünite 3), Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ (Ünite 4), Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (Ünite 5), Prof. Dr. Mehmet AKMAN (Ünite 6), Doç. Dr. Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU (Ünite 7)), 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2004.

Makaleler ve Diğer Çalışmalar:
1. Tapusuz gayri menkullerin devren kazanılması, Prof. Dr. Doğanay’a Armağan’dan ayrı bası, c .1, İstanbul 1982, s.383-422.
2. Réflexions sur le domaine d’application réciproque de la représentation indirecte et de la simulation par interposition de personne en Droit turc, suisse et français, Annales de la Faculté de Droit D’Istanbul, t.29, Nu 45, İstanbul 1983, s.121-143.
3. Fransa’da ispat külfeti ilgili son içtihat gelişmeleri, Yarg. D.1983, say. 2, s 31-50.
4. Adi kirada kiracının yaptığı gider ve onarımların sözleşmenin sona ermesinde hukuki durumu, İÜHFM.1983, s.141-168.
5. 3226 sayılı Kanunla düzenlenen finansal kiralama sözleşmesinin tanımı, unsurları ve özellikleri, Hirch’e Armağan, Ankara 1986, s. 724 vd.
6. Miras Hukukunda tenkisten sonra tenkis konusunu geri verme (iade) yükümlülüğü, İÜHFM.C:LI.sy.1-4 ‘den ayrı basım, İstanbul 1986.
7. Medeni Hukuka ve Borçlar Hukukuna İlişkin Mahkeme Kararları Kroniği, İÜFHM.1985, c. LI, s.551-626 (2), HAD.1986 (1), sy.1, s.39-50.
8. Satıcının ayıba karşı tekeffül borcunun tanımı, hukuki niteliği, özellikleri ve bu borcu düzenleyen kanun hükümlerinin uygulama alanı, Karayalçın Armağanı-Ayrı bası, Ankara 1988, s. 503-547
9. Atatürk İnkılapları çerçevesinde “Esbab-ı Mucibe Layihası” açısından Türk Medeni Kanununun ve Borçlar Kanununun İktibası Üzerine Düşünceler, Hukuk Araştırmaları D.1988, sy.3, s.54-63.
10. Türk Hukukunda Çevre Kirletenlerin Hukuki Sorumluluğu, Hukuk Araştırmaları,1989, c.4, sy.1-3, s.35-46.
11. Özel Hukuk Hayatımız ve Sorunları, in Yasalarımız/Haklarımız, İstanbul 1990, s.91-131.
12. Borç İlişkileri ve Sorunları, in Yasalarımız/Haklarımız, İstanbul 1990, s.135-185.
13. Türk hukukunda çevre kirletenlerin hukuki sorumluluğu, Hukuk Araştırmaları D..1990, s.35-46.
14. Avrupa Topluluğunda Tüketicinin Korunması: I.Tüketiciyi Koruma Programı Üzerine Düşünceler, Argumentum D./Mart 1991, c.1, sy.8, s.23-26.
15. Hukuki işlemlerde temsil ve sonuçları, Biz Gümrükçüler D., yıl :1.sy 4.s 25-26.
16. Türk hukukunda kadının çalışma hakkı ile ilgili düzenlemeler, Argumentum, Ekim 1991 :2.sy.15.s224-228.
17. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Öntasarısı Üzerine Düşünceler, MÜHF. HAD.c.7.s.259-271.
18. Türk Hukukunda tüketicinin korunması, in İmalatçının Sorumluluğu-Tüketicinin Korunması ve Sigorta Sistemi, İstanbul 1994, s.36-50.
19. Türk Hukukunda kadının çalışma hakkı ile ilgili düzenlemelerin sosyal hayatta kadın, İstanbul 1996, s.183-209.
20. Türk Aile Hukukunda Kadının Hukuki Durumu, Kadın-Aile D. , sy.115, s.12-13.
21. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Üzerine Düşünceler, Tüketicinin Sesi D.1998 Mart, yıl:2, s.23-26.
22. Yeni Türk Medeni Kanunu’na Doğru, Teklif D.1991, yıl:3, sy.32, s.12-13.
23. Devre tatil sözleşmeleri ve tüketici hakları, Prof.Dr. T.ESENER Armağan, Ankara 2000,595 –104.
24. Tüketicinin Ayıplı Mal ve hizmetlere karşı korunması (T.K.H.K.m.4), Prof.Dr. M.Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2000, s.1293-1316.
25. Anonim ortaklıklarda kuruluştan sonra devir alma, İÜHFM.4 s.385-421.
26. TDV. İslam Ansiklopedisi için “Dava” ve “Ebulula Mardin” maddeleri.
27. Karar çevirisi, MHB.1982/1, s.37-40.
28. Yargıtay Kararları Işığında Alıcının Satılanın Ayıpları Sebebiyle Sözleşmeden Dönmesi ve Hükümleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr.Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s.117-143.
29. Gayrimenkul Tellallığı (Taşınmaz Simsarlığı) Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli ve Kapsamı, Emlak Pusulası D., sy.1/Ağustos 2005, s.50-52.
30. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın "Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri"ne İlişkin Düzenlemesinin (m. 1-48) Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, c.2, İstanbul 2007, s.2037-2077.
31. Hukuki Yönleri ile Faktoring İşlemleri, Referans/Rapor No. :10, 22.2.2008 (Referans Gazetesi’nin ekidir).
32. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Değerlendirilmesi, Marmara Hukuk Öğrenci Bülteni, sy.1, Mayıs 2009, s.32-37.
33. Genel Olarak Kefalet Sözleşmesi, Geçerliliği ve Türleri, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies Aslan Gündüz Anısına, c.12, sy.1-2, s.17-61.
34. Türk Hukukunda Kiracılık Hakkının Şerhi (Örnek Olay ve Görüşler), Prof.Dr. Ali Naim İNAN’a Armağan, Ankara 2009, s.895-906.
35. Türk Hukukunda ve Borçlar Hukukunun Uluşlararası Kaynaklarında "Temsil"e İlişkin Gelişmeler, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, c.2, İstanbul 2009, s.1579-1607.
36. Cumhuriyet döneminde Türk hukukunun gelişim seyri ve reformlar (Doç. Dr. Murat TOPUZ ile birlikte) , Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, 2013, sy.52, s.641-671.
37. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Türk Medeni Kanunu’nun Miras Hukukuna İlişkin Hükümlerinde Yaptığı Değişiklikler (Doç. Dr. Murat TOPUZ ile birlikte), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’a Armağan Özel Sayı, 2015, c.21, sy.2, s.663-700.
38. Resmi Vasiyetnamede Düzenleme Şekli (Okuma Yazma Bilen ve Bilmeyenlerin Vasiyetname Düzenleme Şekilleri Arasındaki Farklılıklar Bağlamında MK. Madde 534 ve 535’in Değerlendirilmesi) (Doç. Dr. Murat TOPUZ ile birlikte), Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2016, sy.7, s.1145-1161.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ile Diğer Etkinlikler
1. Türk hukukunda kadının çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler, in Sosyal Hayatta Kadın, İstanbul 1966, s.183-209.
2. Türk hukukunda çevre kirletenlerin hukuki sorumluluğu, Çevre ve İnsan konulu Sempozyum, İstanbul 1989.
3. Türk hukukunda tüzel kişiler –özellikle dernekler ve sorunları-, in “Cemiyetlerin Hukuksal-Toplumsal ve SİAD’ların Türkiye Genelinde Önemi ve Teşkilatlanmaları ile Çevre Teknoloji ve Bilimsel İşbirliği Gereksinimi, Sempozyum, 04.07.1992 Çırağan/İstanbul.
4. Türk hukukunda tüketicinin korunması, in İmalatçının Sorumluluğu-Tüketicinin Korunması ve Sigorta Sistemi, İstanbul 1994, s.36-50.
5. Gönüllü Kuruluşlar Yasa Taslağı (Prof. Dr. M. Akif Aydın, Prof. Dr. O. Gökhan Antalya ve Prof. Dr. Osman B. Gürzumar ile birlikte), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Tüsev Yayınları No:11, İstanbul 17.04.1996.
6. Devre tatil sözleşmeleri ve tüketici hukuku, s.66-75, in Devre Tatil Sisteminde Hukuki ve Mali Uygulamalar Sempozyumu, 27-29.11.1998 Şile/İstanbul
7. Medeni Yasanın Kişiler Hukuku Kitabının Değerlendirilmesi, Türk Medeni Kanunu Sempozyumu, Konya Barosu, 18.5.2002.
8. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 7. Tüketici Hakları Hizmet Ödülü (Ankara), 22.03.2004.
9. Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Legal Hukuk Dergisi, 24.05.2005.
10. Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi, T.C. Yargıtay Başkanlığı ve Galatasaray Üniversitesi, 17.06.2005.
11. Türk Hukukunda “Genel İşlem Koşulları” ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Bu Yönden Değerlendirilmesi, Özel Hukuk/Uluslararası Sempozyum, Tebliğler, 29-30.09.2005, Bakü-Azerbaycan, s.31-44.
12. Erzincan 1.Hukuk Sempozyumu- Sağlık Hukuku, Erzincan Hukuk Fakültesi, 15-16.05.2006.
13. Türk Borçlar Kanunu Tasarısına Göre Kusursuz Sorumluluk ve İlkeleri, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk/Uluslararası 1. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, 17-18.10.2007 (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi -İstanbul Barosu-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
14. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre “Kusursuz Sorumluluk” Halleri ve İlkeleri, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk/Sempozyum Özel Sayısı, MÜHF. HAD. , c.14, sy.4, 2008, s.29-61.
15. Tahkim Sözleşmeleri, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu: TAHKİM, İstanbul, 14.02.2009, s.133-177.
16. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Konferansı, Ordu Barosu, 18.04.2009; Giresun Barosu, 19.04.2009.
17. Sahte veya Taklit İlaç Kullanımı Sonrası Hukuki Sorumluluk, Sahte İlaç-Talit İlaç-İdari-Hukuki Sorumluluk ve Uygulama, 07.05.2009, Sempozyum No.:3-4: Sağlık Hukuku, s.243-263.
18. Yeni Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre Akdi Sorumluluk ve Tabi Olduğu Hükümler, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk/2.Uluslararası Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, 14-15.05.2009 (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi -İstanbul Barosu-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
19. Tüketici Haklarının Korunmasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tüketiciler Derneği (TÜDER) ve Doğuş Üniversitesi, 18.03.2010.
20. Hukuk Biliminin Güncel Sorunları - 2.Uluslararası Kongre, Bakü Devlet Üniversitesi, 29-30.04.2010.
21. İzmir 1. Ulusal Hukuk Kongresi, Hukuk Merkezi-Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20-21-22.05.2010.
22. «Catastrophic Damages–Liability And Insurance» in Turkısh Law, in XVIII International Congress of Comparative Law, Washington D.C., 25th to 31st July Of 2010, Catastrophic Harms: Insurance and Liability, International Academy of Comparative Law (Washington D.C.).
23. 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Vekâlet Sözleşmesine ve Alt Türlerine, Vekâletsiz İş Görmeye, Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına, Havaleye, Salama Sözleşmelerine Kefalet Sözleşmesine, Kumar ve Bahise, Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerine ve Adi Ortaklık Sözleşmesine İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, İzmir Ticaret Odası, 18.2.2011.
24. Türk Borçlar Kanununun İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Eser Sözleşmesine (m.470 – 486) ve Yayım Sözleşmesine (m.487 – 501), İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Vekâlet Sözleşmesine ve Alt Türlerine (m.502 – 525; 532 - 546), Vekâletsiz İş Görmeye (m.526 – 531), Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına (m.547 – 554), Havaleye (m.555 – 560) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Aydın Barosu, 26.2.2011.
25. Türk Borçlar Kanununun Mülkiyetin Devri Amacıyla Kurulan Sözleşmelere (m.207-298) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Balıkesir Barosu, 26.3.2011.
26. Türk Borçlar Kanununun İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Eser Sözleşmesine (m.470 – 486) ve Yayım Sözleşmesine (m.487 – 501), İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Vekâlet Sözleşmesine ve Alt Türlerine (m.502 – 525; 532 - 546), Vekâletsiz İş Görmeye (m.526 – 531), Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına (m.547 – 554), Havaleye (m.555 – 560) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Balıkesir Barosu, 26.3.2011.
27. Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, 1-2.4.2011 (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
28. Hizmet Sözleşmesine İlişkin Düzenlemenin Değerlendirilmesi, İzmir Barosu-Yaşar Üniversitesi/Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, 8-9.4.2011.
29. Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Paneli, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 11.04.2011.
30. Türk Borçlar Kanununun Saklama Sözleşmelerine (m.561 – 580) ve Kefalet Sözleşmesine (m.581– 603) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Mersin Barosu, 16.04.2011.
31. 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Hazırlanma Sürecinin ve Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Mersin Barosu, 16.04.2011.
32. Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, İstanbul Barosu-Kadir Has Üniversitesi, 14.05.2011.
33. Türk Borçlar Kanununun Borç İlişkisinin Hükümlerine, Borç İlişkilerinde Özel Durumlara ve Borç İlişkilerinde Taraf Değişikliklerine İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Nevşehir Barosu, 22.05.2011.
34. Türk Borçlar Kanununun İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Eser Sözleşmesine (m.470 – 486) ve Yayım Sözleşmesine (m.487 – 501), İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Vekâlet Sözleşmesine ve Alt Türlerine (m.502 – 525; 532 - 546), Vekâletsiz İş Görmeye (m.526 – 531), Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına (m.547 – 554), Havaleye (m.555 – 560) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Nevşehir Barosu, 22.05.2011.
35. Türk Borçlar Kanununun Kusursuz Sorumluluğa İlişkin Hükümlerinin (m.65 – 71) Değerlendirilmesi, Isparta Barosu, 28.05.2011.
36. Türk Borçlar Kanununun Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçlarına (m.112-116) ve Borçlunun Temerrüdüne (m.117 – 126) İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Isparta Barosu, 28.05.2011.
37. Türk Borçlar Kanununun İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Eser Sözleşmesine (m.470 – 486) ve Yayım Sözleşmesine (m.487 – 501), İş Görme Amacıyla Kurulan Sözleşmelerden Vekâlet Sözleşmesine ve Alt Türlerine (m.502 – 525; 532 - 546), Vekâletsiz İş Görmeye (m.526 – 531), Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarına (m.547 – 554), Havaleye (m.555 – 560) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Isparta Barosu, 28.05.2011.
38. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 03-04.06.2011.
39. Türk Borçlar Kanununun Koşullara, Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu ve Borç İlişkilerinde Taraf Değişikliklerine İlişkin Hükümlerinin (m.170 – 206) Değerlendirilmesi, Kocaeli Barosu, 18.06.2011.
40. Türk Borçlar Kanununun Ödünç ve Kefalet Sözleşmelerine (m.379– 469) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Kocaeli Barosu, 18.06.2011.
41. Türk Borçlar Kanununun Borçların İfasına ve İfa Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin Hükümlerinin (m.83– 126) Değerlendirilmesi, Erzurum Barosu, 2.7.2011.
42. Türk Borçlar Kanununun Eser Sözleşmesine ve Vekalet Sözleşmesine (m.470– 560) İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Erzurum Barosu,02.07.2011.
43. Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, 08-09.04.2011 (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İzmir Barosu).
44. Türk Borçlar Kanununun Borçların İfasına ve İfa Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin Hükümlerinin (m.83–126) Değerlendirilmesi, Çanakkale Barosu, 10.09.2011; Erzincan Barosu, 24.12.2011; Karaman Barosu, 31.03.2012.
45. Türk Borçlar Kanununun Satış Sözleşmesine, Bazı Satış Türlerine, Mal Değişim Sözleşmesine ve Bağışlamaya İlişkin Hükümlerinin (m.207– 298) Değerlendirilmesi, Çanakkale Barosu, 10.09.2011; Erzincan Barosu, 24.12.2011; Karaman Barosu, 31.03.2012.
46. Türk Borçlar Kanununun Borçların İfasına ve İfa Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin Hükümlerinin (m.83– 126) Değerlendirilmesi, Yeni Borçlar Kanunu Eğitim Seminerleri, 14.01.2012, İstanbul.
47. Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantısı, Trabzon Barosu, 12.05.2012.
48. Borçlar Kanunu Tanıtım Toplantısı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi, 01-04.05.2012, İzmir; 08-09.10.2012, Mardin.
49. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Borcun Üstlenilmesi" (m.195-204) ile "Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma" (m.205-206) Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr.İsmet Sungurbey’e Armağan: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri-Borç İlişkilerinde Özel Durumlar-Taraf Değişiklikleri, İstanbul Barosu/Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları III, 27.05.2012.
50. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri, MÜHDER/6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Birlikte Uygulanması-Sempozyum No.1, 09.06.2012.
51. Türk Borçlar Kanunu Semineri, Kırıkkale Barosu, 23.06.2012.
52. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Hukuku, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 03.11.2012.
53. “TBK.m.83–206 Madde Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, “TBK.m.207–392 Madde Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Paneli, 26.11.2012, Gaziantep Barosu.
54. Türk Borçlar Kanunu Semineri, Muş Barosu, 30.03.2013.
55. Türk Borçlar Kanununa Göre Sözleşme Dışı ve Sözleşmeye Dayanan Sorumluluk, Türk Borçlar Kanunu Semineri, Adıyaman Barosu ve Türkiye Barolar Birliği, 16.03.2013.
56. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu, 17-18.05.2013 (Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
57. Türk Borçlar Hukukunda Genel Hükümlerde Yenilikler ve Değişimler, Şanlıurfa Barosu, 12.04.2014.
58. Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu-I (Yeni Türk Borçlar Kanunu; Viyana Konvansiyonu; Dünya Ticaret Örgütü ve Çevre Hukuku), 23-24.05.2014 (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
59. Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, 26.04.2014 (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
60. Türk Borçlar Kanunu Semineri, Mersin Barosu, 05.04.2014.
61. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Özel Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Birlikte Uygulanması Sempozyum No:III, 14.06.2014 (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği).
62. 4. Tüketici Hukuku Kongresi, 20-21-22.11.2014.
63. Hukuk ve Kadın Sempozyumu, 06.03.2015 (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
64. 5. Tüketici Hukuku Kongresi, 19-20-21.11.2015.
65. Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk- İsviçre Medeni Hukuku, 17-20.02.2016 (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi).
66. Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına “Teminat Hukuku Sempozyumu”, 03-04.06.2016 (Bilgi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi).

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN
E-Posta ohayran@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978 Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Sağlık Yönetimi Epidemiyoloji Sosyal Tıp Sağlık Politikaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


Hayran O, Özer O. Organizational Health Literacy as a Determinant of Patient Satisfaction. Public Health, 2018;163:20-26.

Bakir BO, Akan H, Akman M, Zahmacioglu O, Hayran O.Nutritional status, Healthy Eating Index and eating attitudes of the adolescents in Istanbul: a cross-sectional study.Int J Adolesc Med Health. 2015 Nov 13.

Tanriover O, Hidiroglu S, Save D, Akan H, Ay P, Karavus M, Hayran O.Knowledge of oral cancer, preventive attitudes, and behaviors of primary care physicians in Turkey.Eur J Cancer Prev. 2014 Sep;23(5):464-8.

Hayran O, Akan H, Özkan A, Kocaoğlu B. “Fat Phobia” of university students: Attitudes toward obesity. Journal of Allied Health, 2013;42(3):147-150.

Hollands WJ, Saha S, Hayran O, Boyko N, Glibetic M, Konic-Ristic A, Jorjadze M, Kroon PA. Lack of effect of bioactive-rich extracts of pomegranate, persimmon, nettle, dill, kale and Sideritis and isolated bioactives on platelet function. J Sci Food Agric. 2013;93(14):3588-94.

Muammer R, Demirbaş Ş, Muammer K, Yıldırım Y, Hayran O. The depresssive symptoms and physical performance of mothers of children with different types of disability. J Phys Ther Sci, 2013;25(3):263-266.

Hayran O, Mumcu G, Inanc N, Ergun T, Direskeneli H. “Assessment of minimal clinically important improvement by using Oral Health Impact Profile-14 in Behçet’s disease” Clin Exp Rheumatol 2009: 27 (Suppl. 53):S79-84.

Ay P, Hayran O, Topuzoglu A, Hidiroglu S, Coskun A, Save D, Nalbant H, Ozdemir E, Eker L. “The influence of gender roles on health seeking behaviour during pregnancy in Turkey” Eur J Contracept Reprod Health Care. 2009 Aug;14(4):290-300.

Mumcu G, Hayran O, Ozalp DO, Inanc N, Yavuz S, Ergun T, Direskeneli H. “The assessment of oral health-related quality of life by factor analysis in patients with Behcet’s disease and recurrent aphthous stomatitis” J Oral Pathol Med. 2007;36(3):147-152.

Ozyurt A, Hayran O, Sur H. “Predictors of burnout and job satisfaction among Turkish physicians” QJM, 2006;99(3):161-169.

Subasi F, Hayran O. "Evaluation of Life Satisfaction Index of the Elderly People Living in Nursing Homes" Archieves of Gerontology and Geriatrics, 2005;41:23-29.

Erbaydar T, Lawrence S, Dagli E, Hayran O, Collishaw NE. "Influence of social environment in smoking among adolescents in Turkey" Eur J Public Health. 2005;15(4):404-10.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
E-Posta bkgunturk@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Bilkent Üniversitesi 1999 Georgia Institute of Technology

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Louisiana State University

Araştırma Alanları

Bilgisayarla görme Makine öğrenmesi Derin öğrenme Görüntü işleme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

MSK Gul, BK Gunturk, "Spatial and angular resolution enhancement of light fields using convolutional neural networks," IEEE Transactions on Image Processing 27 (5), 2146-2159, 2018.

MZ Alam, BK Gunturk, "Hybrid light field imaging for improved spatial resolution and depth range," Machine Vision and Applications 29 (1), 11-22, 2016.

R Dibiano, BK Gunturk, CK Martin, "Food image analysis for measuring food intake in free living conditions," Medical Imaging: Image Processing 8669, 86693N, 2013.

BK Gunturk, “Fast Bilateral Filter with Arbitrary Range and Domain Kernels,” IEEE Trans. on Image Processing, vol. 20, no. 9, pp. 2690-2696, September 2011.

M Gevrekci and BK Gunturk, “Illumination Robust Interest Point Detection,“ Computer Vision and Image Understanding, vol. 113, pp. 565-571, 2009.

M Zhang and BK Gunturk, “Multiresolution Bilateral Filtering for Image Denoising,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 17, no. 12, pp.2324-2333, December 2008.

BK Gunturk and M Gevrekci, “High-Resolution Image Reconstruction from Multiple Differently Exposed Images,” IEEE Signal Processing Letters, vol. 13, no. 4, pp. 197-200, April 2006.

BK Gunturk, JGlotzbach, Y Altunbasak, RW Schafer, and RM Mersereau, “Demosaicking: Color Filter Array Interpolation in Single-Chip Digital Cameras,” IEEE Signal Processing Magazine, vol. 22, no. 1, pp.44-54, January 2005.

BK Gunturk, Y Altunbasak, and RM Mersereau, “Super-Resolution Reconstruction of Compressed Video Using Transform-Domain Statistics,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 13, no. 1, pp. 33-43, January 2004.

BK.Gunturk, AU Batur, Y Altunbasak, MH Hayes III, and Russell M. Mersereau, “Eigenface-Domain Super-Resolution for Face Recognition,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 12, no. 5, pp. 597-606, May 2003.

BK Gunturk, Y Altunbasak, and RM Mersereau, “Color Plane Interpolation Using Alternating Projections,” IEEE Trans. Image Processing, vol. 11, no. 9, pp. 997-1013, September 2002.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hüseyin ARSLAN
E-Posta huseyinarslan@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 1992 Southern Methodist Üniversitesi (SMU)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Güney Florida Üniversitesi, Anritsu, Ericsson Araştırma, Tübitak

Araştırma Alanları

Haberleşme Sistemleri Telsiz Haberleşme ve Uygulamaları Akıllı Radyolar ve SDR Sinyal İşleme ve Uygulamaları Akıllı Elektrik Şebekeleri, Akıllı Evler İnsansız Hava Araçları (Kontrol ve Haberleşme) In Vivo Haberleşme Biomedikal Sinyal İşleme Kanal Modellenmesi Haberleşme Sistemlerinin Test ve Ölçülmesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Sahin, I. Guvenc and H. Arslan, "A Survey on Multicarrier Communications: Prototype Filters, Lattice Structures, and Implementation Aspects" IEEE Communications Surveys and Tutorials, 2013.

M. B. Celebi, I. Guvenc, H. Arslan and K. A. Qaraqe, "Interference Suppression for LTE Uplink" Physical Communication Journal, Elsevier vol.9, pp. 23-44, Dec. 2013.

M. C. Erturk, I. Guvenc, S. Mukherjee, and H. Arslan, " Fair and QoS-oriented Resource Management in Heneregeneous Networks", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, no 1, pp. 1-14, May 2013.

A. Tom, A. Sahin, H. Arslan, "Mask Compliant Precoder for OFDM Spectrum Shaping", Communication Letters, IEEE vol.17, issue 3, pp. 447-450, March 2013.

M. C. Erturk, J. Haque, W. Moreno, and H. Arslan, “Doppler Mitigation in OFDM-based Aeronautical Communications”, IEEE Trans. on Aero. and Elect., Feb., 2013.

M. C. Erturk, S. Mukherjee, H. Ishii and H. Arslan, "Distributions of Transmit Power and SINR in Device-to-Device Networks", Communications Letters, IEEE vol.17, issue 2, pp. 273-276, Jan. 2013

A. Sahin, E. Guvenkaya, and H. Arslan, “User distance distribution for overlapping and coexisting cell scenarios” IEEE Wireless Communication Letters, Vol. 1, Issue 5, pp.432-435 Oct., 2012.

Sabih Guzelgoz, Hasan Basri Celebi, Huseyin Arslan,"Statistical Characterization of the Paths in Multipath PLC Channels", IEEE Transactions on Power Delivery , vol.26, no.1, pp.181-187, Jan. 2011.

A. Sahin and H. Arslan, “Edge Windowing for OFDM Based Systems”, IEEE Communication Letters, Vol. 15, Issue 11, Sep. 2011.

Hasari Celebi, Ismail Guvenc, Sinan Gezici, Huseyin Arslan, "Cognitive Radio Systems for Spectrum, Location, and Environment Awareness," IEEE Antennas and Propagation Magazine, Volume: 52 Issue:4, pp. 41 – 61, Aug. 2010.

Sabih Guzelgoz, Huseyin Arslan,"A Wireless Communications Systems Laboratory Course", IEEE Transactions on Education, vol.53, no.4,pp.532-541, Nov. 2010.

H. Mahmoud, T. Yucek, and H. Arslan, "OFDM for Cognitive Radio: Merits and Challenges," IEEE Wireless Communications Magazine, Volume: 16 Issue:2, pp. 6-15, April 2009.

M. E. Sahin, I. Guvenc, and H. Arslan, "Opportunity Detection for OFDMA-Based Cognitive Radio Systems with Timing Misalignment", IEEE Trans. on Wireless Communications, vol. 8, no. 10, pp. 5300-5313, Oct. 2009.

T. Yucek and H. Arslan, "A Survey of Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio Applications", IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 11, Issue:1, pp. 116-130, First Quarter 2009.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ercümend ARVAS
E-Posta earvas@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Dogu Teknık Unıversıtesı 1976 Syracuse Unıversıtesı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Syracuse Unıversıtesı, Rochester Teknık Enstıtusu, Yıldız Teknık Unıversıtesı

Araştırma Alanları

Numerık Elektromagnetık, Antenler, Radyo Frekans/Mıkrodalga Devre ve Sıstemlerı, Telsız Haberlesme, Uygulamalı Matematık.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

M. Yazdani, L. Murphy, A. Mallahzadeh, E. Arvas, and J. Mautz, " The design of double ridge waveguide filter using conventional stepped impedance low-pass filter method," Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 56, no. 1, pp. 120-124, Jan. 2014.

L. Murphy, M. Yazdani, J. Mautz, E. Arvas, and S. Tozin. “Design of a Dielectric Waveguide Filter with Embedded Metamaterial using Mode Matching Technique.” Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 56, no. 2, pp. 443-446, Feb. 2014.

H. Mustacoglu, J. R. Mautz, and E. Arvas,”MOM Analysis of an axisymmetric chiral radome,” ACES Journal, vol.28, No.3, March 2013.

M. Hasanovic, C. May, J.K.Lee, and E. Arvas,”Frequency-Domain Solution to Electromagnetic Scattering from Dispersive Chiroferrite Materials,” ACES Journal, vol.28, No.7, pp. 565-572, July 2013.

G. Kim, E. Arvas, V. Demir and A, Z. Elsherbeni, “A novel nonuniform subgridding scheme for FDTD using an optimal interpolation technique,” Progress in Electromagnetics Research B, vol.44, pp.137-161, 2012.

K. Qutubuddin, H. Mustacoglu, J.R.Mautz, and E. Arvas, “MOM analysis of apertures in chiral bodies of revolution,” ACES Journal, vol.27, No.8, pp.630-637, Aug. 2012.

C. Mei, M. Hasanovic, J. K. Lee, and E. Arvas, “Comprehensive solution to scattering by bianisotropic objects of arbitrary shape,” Progress in Electromagnetics Research B, vol. 42, pp.335-362, 2012.

F. Altunkilic, S. T. Imeci, J. R. Mautz, and E. Arvas, “Transmission through an arbitrary aperture in a 3-D conducting surface enclosing chiral material’, IEEE Trans. AP, vol.60, pp.3278-3284, July 2012

S. T. Imeci, J. R. Mautz, and E. Arvas, “Transmission through an arbitrarily shaped aperture in a conducting plane separating air and a chiral medium,” ACES Journal, Vol.25, No.7, 2010.

E. Alkan, V. Demir, A. Elsherbeni, and E. Arvas, “Double-Grid Finite-Difference Frequency-Domain Method for Modeling Chiral Medium,” IEEE Trans. AP, pp.817-823, March 2010.

G. Aydin, A. Z. Elsherbeni, and E. Arvas, “A Single-field FDTD formulation for electromagnetic simulations,” ACES Journal, Vol.25, No.12, 2010.

A. F. Yagli, J. K. Lee, and E. Arvas, “Scattering from Three-Dimensional Dispersive Gyrotropic Bodies Using the TLM Method,” Progress in Electromagnetics Research B, Vol.18, 225-241, 2009

H. P. Partal, J. R. Mautz, and E. Arvas, “The exact analytical solution for Large circular loops radiating around a dielectric coated conducting sphere, “ IEEE Trans. AP, pp.436-443, Feb.2009.

V. Demir, E. Alkan, A. Z. Elsherbeni, and E. Arvas, “An Algorithm for efficient Solution of Finite-Difference frequency-Domain (FDFD) Method,” IEEE Antennas and Propagation Magazine, pp. 143-150, December 2009.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ
E-Posta hadikbas@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1985 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

İnşaat Yönetimi, Proje Yönetimi, İnşaat Yönetiminde Bilgi Sistemleri, İnşaat Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Gökçe, U., Dikbas, A., Sherer, R., “Integrated Construction Project Management System Based On Ifc And Iso9001:2000”, IFIP International Federation for Information Processing, Establishing The Foundation of Collaborative Networks, Volume 243/2007, 513-520 (2007). DOI 10.1007/978-0-387-73798-0.
İlter, D., Dikbas, A., “An Analysis of the Key Challenges to the Widespread Use of Mediation in the Turkish Construction Industry”, International Journal of Law in the Built Environment, Volume 1, Issue 2, 2009, ISSN: 1756-1450, DOI 10.1108/17561450910974740.
Dikbas, A., Akkoyun, I., “ETP: European Technology Platforms – A Challenge for Turkey`s Strategic Innovation Agenda”, AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture - Technological Innovations and Design, Vol 3, No 1-2, 53-70, (2007) ISSN 1302-8324.
İlter, D., Dikbas, A., Lees, M. “Alternative Dispute Resolution: Suggestions for Application in the Turkish Construction Industry”, Construction Management and Economics (CME25 Conference), Dergi Özel Sayısı – CD –, Reading, İngiltere (2007).
Sağlamer G., Velioğlu S., Turkoğlu H., Dikbas, A., , Erkut G., Berk O., “Reconstruction of Satisfactory and Culturally Appropriate Neighborhoods in Turkey”, Open House - Managing Urban Disasters, Vol 31 no 1 2006, ISSN 0168-2601.
Bayramoğlu, S. ve Dikbas, A., , “An Assesment of the Applicability of the Partnering in the Turkish Construction Sector”, Journal of Construction Management and Economics. Volume 20, Number 4/June 01, 315-321 (2002).
Dikbas, A., , ve A. Öztürk, “Climate, Building Design, Energy Use and Comfort”, Infra-structure Condition Assesment: Art, Science, and Practice, ed. M. Saito, 198-208, ASCE – American Society of Civil Engineers, USA, 1997.
Erdoğan, N., G. Sağlamer, V. Dökmeci ve Dikbas, A., , “Socioenvironmental Determinants of Social Interactions in A Squatter Settlement in Istanbul”, Journal of Architecture and Planning Research, 13:4, 329-336 (1996).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
Ilter, A.T., Dikbaş, A., "Innovation Indicators and Efficiency of the National Data for Assessing Innovation Performance", Global Innovation in Construction Conference Bildiri Kitabı, Loughborough, 2009.
İlter, D., Dikbaş, A., “Construction Mediation in Turkey and an Overview of the Draft Mediation Law”, RICS & CIB 'COBRA' International Research Conferences Bildiri Kitabı, ISBN 978-1-84219-434-8, Dublin,2008.
Iris Karvonen, Kari Nissinen, Timo Kauppinen, Dikbaş, A., Kerem Ercoskun, Miguel Segarra, “Towards a reference model for building lifecycle performance measurement”, The Firast International Conference on I3CON, edited by Tare Hassan and Jilin Ye, ISBN 978-1-897911-32-7, Loughborough May 2008
İlter, D., Dikbaş, A., The Use of Key Attributes in ADR Process Design, 24th Annual Association of Researchers in Construction Management Conference (ARCOM) Bildiri Kitabı, Cardiff, 2008.
Akkoyun, I., Dikbaş, A., “Performance in Construction: A Literature Review of Research In Construction Management Journals”, 24th Annual Association of Researchers in Construction Management Conference (ARCOM) Bildiri Kitabı, Cardiff,2008.
İlter, D., Dikbaş, A. “A Systematic Approach to the Design of ADR Application Models”, 8th International Postgraduate Research Conference (IPGRC) Bildiri Kitabı, Edited by Martin Casensky et al., ISBN 978-80-01-04092-8, 308-315, Prag, 2008.
İlter, D., Dikbaş, A., “An Analysis Of Dispute Resolution Literature in Construction Management Journals”, BEAR 2008 & CIB W89: International Conference in Building Education and Research, Kandalama – Sri Lanka,2008.
İlter A.T., İlter, D., Dikbaş, A.,"An Analysis of Drivers and Barriers of Construction Innovation", 06/2008, Innovation in Architecture, Engineering and Construction (AEC), Edited by Yasemin Nielsen, Antalya, 2008.
İlter A.T., Dikbas, A. “Diffusion and implementation of innovation in construction industry:Case studies for an institutional framework model”, Bear 2008 Building Education and Research Conference, Edited by Dilanthi Amaratunga and Richard Haighs, ISBN 978-1-905732-36-4, 446-459, Sri Lanka, 2008.
Dikbaş, A, C.Taneri, “A Review on Intelligent Construction and its Possible Impacts on the Industry” ECPPM 2008 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN: 978-0-415-48245-5, Edited by Alain Zarli and Raimar Scherer, 205-213, Balkema-Taylor and Francis Group, The Netherlands, 2008
İlter, D., Dikbas, A., “The Institutional Development of Alternative Dispute Resolution Methods in the UK Construction Industry”, Salford University, Postgraduate Annual Research Conference (SPARC) Bildiri Kitabı, ISBN 978-1-905732-42-5, 169-179, Manchester, İngiltere, 2007.
Gokce, K.U., R.J. Scherer, Dikbaş, A, IFC based computer-integrated construction project management model, 24th W78 Conference Maribor 2007 & 5th ITC@EDU Workshop, Bringing ITC knowledge to work, Procceding, Edidet by Daniel Rebolj, ISBN 978-961-248-033-2, 119-125, University Library Maribor, 2007, Slovenya.
İlter A.T., Dikbaş, A “An Institutional model for diffusion and implementation of Innovation in Construction Industry:Case Study of CCI”, Salford Postgraduate Annual Research conference (SPARC), ISBN 978-1-905732-42-5, 159-168,İngiltere - Manchester, 2007.
Dikbaş, A, K. Ercoşkun, “Construction information classification: an object oriented padigm” ECPPM 2006 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 10:0-415-41622-1, edited by M. Martinez, R. Scherer, 317-327, Balkema-Taylor and Francis Group, UK, 2006.
Dikbas A., Ercoskun K., 2006. Implementability of CRM in AEC/FM domain: A case study, Proceedings of ICCCBE-XI: 11th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (with) Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, ed: Rivard H., Miresco E., Melhem H., June 14-16 Montreal, Canada, abs.: pp.19, Available on CD, ISBN: 2-921145-58-8
Ercoskun K., Dikbas A., Turk Z., 2006. Linking CRM and CAD with IFC-CRM gate, Proceedings of ICCCBE-XI: 11th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (with) Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, ed: Rivard H., Miresco E., Melhem H., June 14-16 Montreal, Canada, abs.: pp.19, Available on CD, ISBN: 2-921145-58-8
K.U.Gokçe, R.J., Scherer, Dikbaş, A, “Web-based integrated construction management solution” CIB W78's 22nd International Conference on Information Technology in Construction proceedings, edited by Raimar J. Scherer, Peter Katranuschkov & Sven-Eric Schapke of the CIB W78's 22nd International Conference on Information Technology in Construction, CIB Publication 304,497-505, ISBN 3-86005-478-3, The Westin Bellevue, Dresden, Germany, 19-21 June 2005.
Ercoskun K., Dikbas A., 2005. Enabling Relationship Management: Agent technology for Facility Management integration, The 22nd CIB W78 Conference on Information Technology in Construction, July 18-22, Dresden, Germany.
Dikbaş, A., S. Durusoy, H. Yaman, L. Tanaçan ve E. Taş, “CONNET Turkey – gateway to Construction in Europe”, ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 245-49, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
A.Y. Toprakli, A.Dikbas, Y.Sey, “Evaluating competitiveness in construction industry: an alternative frame” ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 595-603, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
E. Taş, L. Tanaçan, H. Yaman, Dikbaş, A., “A Building Material Information System:BMIS-in the context of CONNET-Turkey Project”, ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 297-302, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
Dikbaş, A. ve İ. Akıner, “New Approaches in the Construction Project Management Process: A Case Study”, Proc.XXIX IAHS World Congress on Housing:Housing in Constant Evolution, Ljubljana, CD, 579-591, Univ. Of Ljubljana Press, 2001.
Dikbaş, A. ve İ. Yitmen ve B. Morten, “An Intagrated Management Informatıon Systems for Construction Projects”, Construction Information Technology 2000, ed. G. Gudnason, Vol. 1, 277-290, IBR Institute Press, Iceland, 2000.
Dikbaş, A., “Suggestions about the Operation Plan and Politics to be followed the Required Studies after the Earthquake Disaster”, Proc. ITU-IAHS International Conference on the Kocaeli Earthquake, 411-413, ITU Press, Istanbul, 1999.
Dikbaş, A., B. Morten, S. Bayramoğlu ve İ. Yitmen, “An Integrated Decision-support System model for Construction Management Executives”, 8-dbmc Information Technology in Construction, ed. L. Michael and D. Vanier, Vol. 4, 2452-2465, NRC Research Press, Canada, 1999.
Karaca, M., B. Alper, Dikbas, A., , T. Belek, “Systematical Approach in Establisment of A Technopark”, Proc. XVI IASP World Conference on Science & Technology Parks, Istanbul, 288-294, IASP Press, 1999.
Dikbaş, A., “An Example of Integrated Management Information Sytems in Multi-Project Scheduling for Construction Projects”, Tides of Change’98, Vol. 1, 181-191, PMI-Project Management Institute-Press, USA, 1998.
Dikbaş, A., “An Evaluating Model for the Usage of Web-based Information Technology in Computer Aided Architectural Design and Engineering Education”, Proc. of eCAADe Conference: Architectural Computing from Turing to 2000, 349-352, Liverpool,1999.
Dikbaş, A., “Organizational Behavior on Bidding Stage: A Comparative Analysis for the Construction Industry”, Proc. EGOS-Organizational Responses to Radical Envir-onmental Changes, CD, Hungary, University of Economic Sciences-Budapest, 1998.
Dikbaş, A. ve S. Bayramoğlu, “An Analysis of Contractor Organizations in the Construction Sector of the Turkish Republic of Northern Cyprus”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 17-28, School of Building and Real Estate National University of Singopore Press,1997.
Dikbaş, A., F. Ozersay, ve A. Akbil, “A comparative Study on Architectural Services in the Construction Sector- A Case Study in TRNC”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 127-134, School of Building and Real Estate National University of Singopore, 1997.
Dikbaş, A., İ. Yitmen ve H. Alibaba, “An Analysis of the Organizations of the Firms in the Construction Materials İndustry - A case study in Turkish Republic of Northern Cyprus”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 215-224, School of Building and Real Estate National University of Singopore, 1997.
Dikbaş, A. ve M. Tuna, “Integration of Systems for Management of Information and Quality: A case Study in Building Construction”, Leading to make a difference in the 21st Century, ed. A. Jaafari, 34-42, CI-Premier Pty Ltd, Singopore, 1997.
Aksügür, N., Dikbas, A., , İ. Numan, "An Inventory Study on the Mass-Housing in Northern Cyprus" Proc. XXIV IAHS World Housing Congress, Vol. I, 266-289 Ankara, 1996.
Sey, Y., Dikbas, A., , "A Study On Factors Affecting Tender Price of Contractors", Proc. of the CIB 90, Building Economics and Construction Management, 451-463, Sydney, 1990.


text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ayşe Zeynep SÖZEN
E-Posta azsozen@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Bilgi üniversitesi

Araştırma Alanları

Yapım yönetimi, proje yönetimi, sözleşme yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Üsdiken,B., Z.,Sözen,ve H.Enbiyaoğlu,“Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction”, Strategic Management Journal, V.9, 1988, ss.633-637.
Sözen,Z.,“Management of Transactions: The Design- Construction Interface”, Journal of Architecture and Planning Research, Special Issue on Design Management, 11:1 (Spring), 1996, ss.43-49.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sözen, Z., “ Size Technology and Aspects of Structure in Contractor Firms in Turkey”, Construction Management and Economics, 1985, 3, ss.233-247.

Sözen, Z., “Symbolism of Skill: The Case of Construction”, Dragon, 1986 V.I no.3, ss.100-112.

Sözen, Z..ve H.Giritli,“Factors Affecting Construction Productivity: A Survey” International Journal of Construction Management and Technology, V.I, no.3, 1987, ss.49-61.

Kabasakal,H., Z.Sözen ve B. Üsdiken,“Organisational Context, Structural Attributes and Management Systems in Construction Firms”, Construction Management and Economics, 1989, 7, ss.347-356.

Giritli,H., Z.Sözen, R.Flanagan ve P.Lansley, “International Contracting: a Turkish Perspective”, Construction Management and Economics, 1990, 8, ss.415-430

Sözen,Z., “Interorganizational Networks and the Definition of Size: What Have We Learnt from the Construction Sector?”, Business and Economics for the 21st Century, Vol.II, 1998 ,ss.312-318

Sözen,Z. ve M.A.Küçük., “Secondary Subcontracting in the Turkish Construction Industry”, Construction Management and Economics, 1999 (17),ss.215-220.

Sözen, Z. ve O.Kayahan, “Correlates of the Length of the Relationship Between Main and Specialist Trade Contractors in the Construction Industry”, Construction Management and Economics, 2000, (19) ss.131-133.

Sözen, Z.,”The Vicious Circle: Cantemir’s Friends and Foes in Istanbul”, Dimitrie Cantemir Christian University, Analele Universitatii Creştine “Dimitrie Cantemir”, Seria Istorie, Nr. 4, 2010, Bucureşti, Anul 1, ss.7-11,2010.

Sözen, Z., " Shifting priorities: Napoleon's Egyptian Campaign, Constantin Ypsilanti and the Porte" , Dimitrie Cantemir Christian University, Analele Universitatii Creştine „Dimitrie Cantemir, Bucureşti, Seria Istorie – Serie noua, Anul , Nr. , 2011,ss.125-135., p. ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343.

Sözen, Z., “Dimitrie Cantemir and Some Questions Regarding Diplomatic Representation at the Ottoman Porte”, The Encyclopedic and Universal Dimension of Dimitrie Cantemir’s Vision, Dimitrie Cantemir Christian University, Bükreş, 26-27 Ekim 2012(basımda)

Sözen, Z., “The Russian Black Sea Fleet in Istanbul: 1798”, Geopolitical Perspectives and Development, Bucharest, EUBSR Conference Proceedings , Vol.I., ss.102-108, 2013.

Sözen, Z., “Constantin Ipsilanti’s Contributions to Ottoman Military Reform”, EUBSR Third International Conference on EU and Black Sea Region, Bükreş, 23-25 Mayıs 2014 (basımda).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Sey,Y. ve Z.Sözen,“Marketing Decisions and Advertising Policies in Building Production: A Study of the Turkish Building Industry” Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.1.ss. 10-23.

Sözen,Z.,“Operationalisation and Measurement of Three Strategic Variables in the Study of Building Organisations: Structure, Technology and Size”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.2. ss. 17-26.

Sey,Y., İ.Orhon, ve Z. Sözen, “The Proposal of the Framework of an Analytical Model of the Effectiveness of Project Organisations”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.2. 27-36.

Üsdiken,B., Z.,Sözen ve G.Alpay, “Subcontracting Behaviour of Construction Firms”,
Proceedings Mini-Symposium for Problems of Organisation and Management of Construction and International Contracting, İstanbul, 1982, ss.1.8.1-1.8.19.

Sözen,Z.,“Operationalisation and Measurement of Three Strategic Concepts in the Study of Building Organisations: Size, Technology and Structure: An Empirical Appraisal”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, 1984, V.3, ss.863-872.

Orhon,İ., H.Giritli ve Z.,Sözen,,“Effects of Risk Factors on Contractual Relationships”, Proceedings of the 3rd International Symposium on Building Economics, National Research Council, Ottawa, 1984, V.4, ss.33-41.

Enbiyaoğlu,H., Z Sözen ve B. Üsdiken, “Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction, 7th EGOS Colloquium, Saltsjöbaden, 12-14 June, 1985.

Sözen,Z., ve H.Giritli, “Behavioral Aspects of Strategic Decision-Making in Construction Business” Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.8, ss.3487-3494.

Giritli,H. ve Z.Sözen, “Analysis of Factors Affecting Productivity of Construction Firms, Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.8, ss.3600-3608.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Housing at Affordable Life-Cycle Cost”, Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.9, ss.4005-4009.

Giritli H. ve Z.Sözen “Life Cycle Costing in the Housing Industry”, IAHS World Congress on New Trends in Housing Projects, Florida, 14-20 Aralık, 1986.

Sözen, Z.,ve H.Giritli, “Economic Analysis in the Turkish Construction Industry: A Pilot Study”, Proceedings of the Building Cost Modelling and Computer Conference, E and F Spon Ltd., Salford, 1987, ss.251-256.

Giritli,H., Z.Sözen ve H. Çalın, “The Second Bridge Over The Bosphorus: A Case Study” Managing Construction Worldwide, E and FN Spon Ltd. London, 1987, V.I, ss.66-71.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Equipment Policy as One of the Factors Affecting Productivity: A Comparative Study” Managing Construction Worldwide, E and FN Spon Ltd. London, 1987, V.2, ss.691-696.

Sözen,Z.ve H.Giritli, “Motivation and Productivity in the Construction Industry, CIB W-55 Proceedings of the 4th International Symposium on Building Economics, Danish Building Research Institute, Copenhagen, 1987, Vol.C, ss.213-217.

Giritli,H.ve Z.Sözen, “Usage of Economic Evaluation Techniques in the Construction Business” CIB W-55 Proceedings of the 4th International Symposium on Building Economics, Danish Building Research Institute, Copenhagen, 1987, Vol.D, ss.37-41.

Giritli H.ve Z.Sözen,.“Life Cycle Costing in the Housing Industry” XIV IAHS World Congress on Housing, Berlin, 1987.

Kabasakal,H., Z.Sözen ve B. Üsdiken, “Organisational Context: Structural Attributes and Management Systems in Construction” CIB W-65 5th International Symposium on Organisation and Management of Construction, London, 7-10 Eylül, 1987.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Financial Analysis of the Housing Market in Turkey Proceedings of Working Commission W-70 on Maintenance and Modernisation, Heriot-Watt University, Edinburgh, 1988, ss.49-56.

Sözen,Z., “Subcontracting Policies and Strategies of Construction Firms”, CIB 90, Building Economics and Construction Management, Management of the Building Firm, V.6, University of Technology, Sydney, 1990, ss.510-520.

Giritli,H.,Z.Sözen, R.Flanagan ve P.,Lansley, “International Contracting: A Turkish Perspective”, Proceedings of the 4th Yugoslav Symposium, Organisation and Management of Construction, Dubrovnik,1991, ss.629-632.

Sözen,Z.,“Strategic Core Changes in Turkish Construction Firms”, Proceedings of the European Symposium On Management, Quality and Economics in Housing and Other Building Factors ,editor, P.Brandon ve A.Bezelga, E and FN Spon, London, 1991, Part I, ss.282-285.

Sözen,Z.,“Turkish Contractor Firms 1982-1992:A Longitudinal Study”, ARCOM Conference, Oxford, 1992.

Sözen,Z.,.“Turkish Contractor Firms 1982-1992:A Longitudinal Study”, Proceedings of the1st Technical Conference on Advances in Civil Engineering, Famagusta, 1993, ss.1086- 1091.

Sözen,Z..“Turkish Contractors in Overseas Markets: Strategies of Change”, A.J.Etkin International Seminar on Strategic Planning in Construction Companies, Haifa, 1994.

Sözen,Z.,“Organization and Methods: Perspectives and Criteria” (Keynote Paper), International Conference on Investment Strategies and Management of Construction, Brijuni, 1994, ss.263-267.

Sözen,Z. “Organizations as Spare Parts: Another Mode of Cooperation?”, 12th EGOS Colloquium, İstanbul, 1995.

Sözen,Z. ve M.A.Küçük,.,“The World According to Subcontractors” CIB W-65 Symposium, 1996.

Sözen,Z. ve S.Sağında, “Organizing in Permanently Changing Environments: Networks with Shifting Positions”, 13th EGOS Colloquium, Budapest, 1997.

Sözen,Z. ve S. Sağında, “Organizing in Permanently Changing Environments: Networks with Shifting Positions” WAM 5th Conference, İstanbul, 1998.

Sözen,Z. ve O.Kayahan, ”Interorganizational Relationships in Project-Based Industries: the Role of Trust and Competition”, Business and Economics Society Conference, Las Palmas, 1999.

Sözen, Z., "Cantemir's Istanbul", Dimitrie Cantemir Symposium, Romen Kültür Enstitüsü, 12 Haziran, 2008, Istanbul.


Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

Sözen,M., Z.Sözen ve diğerleri ,Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, Türkiye İş Bankası İstanbul ,1975.

Sözen, Z., Yüklenici İşletmelerde Büyüklük, Teknoloji ve Örgütsel Strüktür İlişkisi, Doktora tezi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1983.

Sey,Y., Sözen,Z.ve diğerleri, Yapım Yönetimi ve Ekonomisi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1983-1984.

Sey,Y., İ.Orhon, N.Aral, H.Giritli ve Z.Sözen, Bina Maliyeti, İ.T.Ü. Vakfı yayını , No.10 ,1986.

Sey,Y., İ.Orhon, Z.Sözen ve diğerleri, Çağdaş Yapım Sistemleri, İ.T.Ü. Vakfı yayını, No.13, 1986.

Sözen,Z., Yapı Sektöründe İşletme Büyüklüğü ve Örgütsel Yapı, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Mimeo, 1988.

Sözen,Z., İnşaat Firmalarının özellikleri, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Mimeo, 1988.

Sözen,Z., Fenerli Beyler: 110 Yılın Öyküsü, Aybay Yayınları, İstanbul, 2000.

Sözen, Z., “Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan’ın Yaşamına Etkisi”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, c. 12, s. 15-22.

Sözen, G., Z. Sözen ve M. Ekonomi, Menderes’in Sularında: Priene, Milet, Didim, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2002

Sözen, G., Z. Sözen and M. Ekonomi, By the Waters of the Maeander: Priene, Miletus, Didyma, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2003

Sözen, Z., Tekboynuz: Kara Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemir, tarihi roman, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2007

Sözen, G. ve Z. Sözen, Anadolu Topraklarında Güzeli Arayış, HSBC Yayınları, İstanbul, 2008

Sözen, Z., Perge , BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z., Myra, BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z. (katkı), Topkapı Sarayı Müzesi, BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z. (contributor), Topkapı Palace Museum, BKG; İstanbul, 2010.

Sözen, Z.,(R. Durbaş ve diğerleri ile) Ayasofya, BKG, İstanbul, 2011.

Sözen, Z., Anka ve Sultana, tarihi roman, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2011.

Sözen, Z., FIDIC Sözleşmelerinden Örneklerle İnşaat Sözleşmelerinin Yönetimi, Legal Yayınevi, İstanbul, 2015.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sözen, Z., “Babu Türkçesi”, İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi –Prof.Dr. Ümit Doğanay’ın Anısına Armağan, 2, 1982, ss. 197-203.
Sözen,Z. ve H.,Giritli, “Konut Maliyetlerine Bir Yaklaşım”, Büyükşehir Kooperatifçilik ve Toplu Konut Dergisi, 1987, ss. 20-21.

Sözen,Z., ve H.Giritli, “Productivity Analysis in Turkish Construction Firms” Turkish Review Quarterly Digest, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, V.2, no.7, Spring, 1987, ss.81-95.

Giritli,H. ve Z.Sözen, “İnşaat Firmalarında Verimlili?i Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma” Verimlilik, MPM, 1987/2, ss.1-8.

Sözen, Z., “İnşaat Projelerinde Gecikmeler ve Süre Uzatımı Talepleri”, Legal Hukuk dergisi: Özel Sayı, Rona Aybay’a Armağan, Legal Yayıncılık,2014, Cilt II, ss. 2781-2790.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Sözen,Z.,“Yapı Sektöründe Küçük İşletmelerin Sorunları”, Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü, Küçük İşletmelerin Problemleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, 12-13 Aralık, 1983.

Sözen, Z.,“Yüklenici Firmalarda Örgütsel Değişim: 1982-92 Dönemi”, I.Ulusal Yönetim Kongresi, Silivri, İstanbul, 1993.

Sözen, Z.,“Yüklenici Firmalarda Örgütsel Değişim”, İnşaat Sanayiinde Yönetim Semineri, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze, Kocaeli, 1988, s.314-321.

Sözen, Z. ,ve H.Yaman,,“Yöneticilik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı: AROUSAL” Dizayn/Konstrüksiyon İnşaat Mimarlık Dergisi, İstanbul, 1988, ss.20-23.

Sözen, Z., ve M.A.Küçük, “Süreklilik ve Bağımlılık: İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Kullanımı” III.Ulusal Yönetim Kongresi, İTÜ İşletme Fakültesi, İstanbul, 1995.

Sözen ,Z.,”Proje Bazlı Endüstrilerde Örgüt Büyüklüğünün Tanımlanmasında ve İşlemselleştirilmesinde Sorunlar,Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bilgi Üniversitesi, 27-29 Mayıs,1999,İstanbul

Sözen, Z., “Dimitri Kantemir’in Gördüğü Eğitim ve Aydınlanma Çağına Katkısı”, Dimitri Kantemir Mekteb-i Kebir’e Geri Dönüyor, 11 Nisan 2014, Fener Rum Lisesi, İstanbul.

Sözen, Z., “FIDIC Sözleşmelerinde Tasarımla İlgili Uyuşmazlıklar” İnşaat Ve Mimarlik Hukuku Semineri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 13 Kasım 2014,İstanbul,

Diğer yayınlar

Araştırma raporları

Üsdiken,B. ve Z.Sözen, Organisation-Environment Interaction: Subcontracting in Construction, Research Paper, Boğaziçi University, Institute of Social Sciences, ISS/AD 85-01, 1985.

Üsdiken,B. Z.Sözen ve H.Enbiyaoğlu, Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction, Research Paper, Bo?aziçi University, Institute of Social Sciences, ISS/AD 87-01, 1987.

Üsdiken,B. ve Z.Sözen,. Örgütlerin Sınırları: İnşaat Firmalarında Alt-Yüklenici Kullanımı, Research Paper, Boğaziçi University, Institute of Social Sciences, SBE/AD 89-02, 1989.

Sözen,Z., H. Giritli, N.Esin ve M.Çıracı , Mimarlara Mektup: Özel Sayı, Mimarlık Meslek Tasarısı Üzerine İstanbul Tartışmaları Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1992, ss.21-24

Sözen,Z.,Yüklenici İşletmelerde Organizasyonel Değişim ve Stratejik Yönelimler, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, İstanbul, 1993.

Sözen,Z.,Turkish Contractors in Overseas Markets: Problems and Policies of Priority, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, İstanbul, 1998


Dergilerde yayınlanan makaleler

Sözen,Z.,“Türk Müteahhitlerinin Son On Yılı”, Trend, 1:23, 1993, ss.38-40.

Sözen,Z.,“70’lerin İTÜ’sü”, Arredamento Mimarlık, Sayı 2000/3, ss.76-77.

Sözen,Z., “Kod Adı Ali:Aleksandr Mavrokordato”, Popüler Tarih, Temmuz 2000, ss.30-33.

Sözen, Z., “Kantakuzenos’u Kim Öldürdü?”, Popüler Tarih, Nisan 2002, ss. 32-37.text
Adı Soyadı Prof.Dr. Yeter DEMİR USLU
E-Posta yuslu@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Selçuk Üniversitesi 1999 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1- TTK TAREKS A.Ş.(2001-2003) 2- Niğde Üniversitesi(2003-2006) 3- İlbank (2006-2011) 4- Ordu Üniversitesi (2011-2015) 5- Giresun Üniversitesi (2015-2017)

Araştırma Alanları

Yönetim, Stratejik Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Davranış Bilimleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler.
Demir Uslu, Y., Kedikli, E. (2016). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Borsa İstanbul Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Analiz, International Congress of Management Economy and Policy, ss.4009-4019, 26-27 Kasım, İstanbul- Türkiye.
Demir Uslu, Y., (2016). Sürdürülebilir Kalkınma Süreci ve Yenilenebilir Enerji: Erzincan’ın Güneş Enerjisi Potansiyeli, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ss.481-489, 28 Eylül- 1 Ekim, Erzincan- Türkiye.
Demir Uslu, Y., Kedikli E. (2016). In Activity Process of Business Innovation Significance of Intergenerational Relations: Y Generation, 11th International Silk Road Conference, ss.93-98, May 20-21, Tblisi-Georgia.
Demir Uslu, Y., Kedikli E. (2016). Managership in Turkish Business World, Management Mentality and Economy: A General Review, 11th International Silk Road Conference, ss.89-92, May 20-21, Tblisi-Georgia.
Demir Uslu, Y., Kedikli E. (2016). İnovasyon ve Yaratıcılık Faaliyetlerinin Gerçekleşmesi için Çalışma Ortamlarının Geliştirilmesi ve Kuşakların Önemi: Y Kuşağı, I. International Black Sea Business Administration Symposium, ss.522-531, Mayıs 16-18, Giresun-Türkiye.
Demir Uslu, Y., Özkan A. (2016). Türkiye’de Yeşil Enerji Potansiyeli, I. International Black Sea Business Administration Symposium, ss.342-347, Mayıs 16-18, Giresun-Türkiye.
Demir Uslu, Y., Türkmenoğlu H. (2016). Yenilenebilir Enerji Bağlamında Kobilerin Çevre Duyarlılığı, I. International Black Sea Business Administration Symposium, ss.608-617, Mayıs 16-18, Giresun-Türkiye.
Demir Uslu, Y., Yavuz A. (2016). Religious Tourism in the District of Black Sea: Potential of Giresun City, I. International Black Sea Business Administration Symposium, ss.246-254 May 16-18, Giresun-Türkiye.
Demir Uslu, Y., Erkan U. (2015). Doğu Anadolu İçin Yeni Bir Atılım: Yeşil Enerji, I. Internatıonal Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, pp, 15-25, 1-3 October, Kars-Turkey.
Demir Uslu, Y., Hancıoğlu Y., Demir E. (2015). Applicability to Green Entrepreneurship in Turkey: A Situation Analysis, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, May 28-30, Istanbul–Turkey.
Demir Uslu, Y., Çavuş M.F.Acar K. Demirel E.(2015). Yenilenebilir Enerji Kooperatifçiliği: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz, 21th International Turkish Cooperative Congress, May 14-15, Safranbolu/Karabuk–Turkey.
Demir Uslu, Y., Hancıoğlu Y.(2015) Küresel Rekabet Endeksi Perspektifiyle Kooperatiflerin Rekabet Edilebilirliğine Katkıları: Uluslararası Kooperatifler Birliği Üye Ülkeler Örneği, 21th International Turkish Cooperative Congress, May 14-15, Safranbolu/Karabuk–Turkey.
Demir Uslu, Y., Çavuş M.F. Demirel E.(2014). Sosyal Aylaklık Üzerine Ampirik Bir Araştırma, 6. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, ss,625-636, 8-12 Haziran, Comrat, Moldova.
Demir Uslu, Y., Çavuş M.F. ve Hancıoğlu Y. (2011), Örgütsel Amaçlara Ulaşılması Sürecinde İş Tatmininin Önemi: S. S. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, 20. Milletlerarası Kooperatifçilik Kongresi, ss. 363-383, 5-7 Ekim, Ankara, Türkiye.
Demir, Y. ve Rodoplu D. (2010), Aile İşletmelerinde Bilgi Yönetiminin Liderlik Kapsamında Değerlendirilmesi, 8. Uluslararası Bilgi Yönetim ve Ekonomi Kongresi, ss. 240- 252, 28- 31 Ekim, İstanbul, Türkiye.
Çavuş, M.F. ve Demir, Y. (2010), Personel Güçlendirme ve Tükenmişlik: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, ss. 216-222, 28-30 Mayıs, Antalya, Türkiye.
Çavuş, M.F. ve Demir, Y. (2009), Performans Artırma Yöntemi Olarak Personel Güçlendirme: Devlet Hastanesi Doktorları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, ss. 78-86, 19-21 Mart, Antalya, Türkiye.
Çavuş, M.F. ve Demir, Y. (2008), “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Kariyer Tatmini: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, 19. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, ss. 9-20, 9-10 Ekim, Ankara, Türkiye.
7.3 Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
McSchane, S.L., Von Glinow M.A. (2016). “Örgütsel Davranış”, Kıray, A. Yavaş A. Acaray, A. Günsel, A., Alınaçık E., Hacıoğlu G. Koç, O. İstikbal, N.H.Ç. Mehtap, Ö. Üzümcü T. Demir Uslu, Y. (Çevirenler) Nobel Akademik Yayıncılık.
Aykan, E. ve diğerleri.(2014). “Genel İşletme”, Turan, N., Demir Uslu, Y. (Editörler) İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Demir Uslu Y.(2013), “Örgütlerde Gruplar ve Grup Yönetimi”, Yönetim ve Organizasyon, Bakan İ. ve Paksoy M. (Editörler) İstanbul: Lisans Yayıncılık, ss, 281-293
Demir Uslu Y. (2011), “Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Sosyal ve Yönetsel Politikalar”, Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Demirel, Erkan T., Tikici, Mehmet ve Çetin, Canan. (Editörler), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss,356-364
Demir Uslu Y. (2011), “Pozitif Ayrımcılık”, Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Demirel, Erkan T., Tikici, Mehmet ve Çetin, Canan. (Editörler), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss, 262-269
Demir Uslu Y. Çavuş M.F (2011), “Farklılıklar ve Yönetimi”, Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar, Yeniçeri, Ö. ve Demirel, Y. (Editörler) Bursa: Ekin Yayın Dağıtım, ss,45-70
Demir, Y. (2009), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Performans Değerlendirme Sistemlerinin İncelenmesi”, Boyut Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Demir Uslu, Y. (2016). Türkiye’de Yeşil Enerji, Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 12, ss, 384-392.
Demir Uslu, Y. Erkan, U. (2016). Çevre Yönetim Sistemlerinde Yenilenebilir Enerji Uygulamaları: Yeşil Ofis, Alternatif Politika Dergisi, Cilt:8 Sayı: 1, ss, 211-233.
Demir Uslu, Y. Çavuş, M.F. (2014). Örgütsel Adalet ve Kaytarma Davranışları, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 9, ss, 51-54.
Demir Uslu, Y. (2011). Örgütlerde Yönetsel Etkinliğe Ulaşmada Yeni Bir Yaklaşım: Yaratıcı Liderlik, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 16, Yıl: 11, Sayı: 22, ss, 429-455.
Demir, Y. ve Demirel, E. T. (2011). Rekabet Avantajı Yaratmada Entelektüel Sermayenin Önemi. İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, ss, 81 - 104.
Çavuş, M.F. ve Demir, Y. (2010), “Liderlik Tarzı ve Personel Güçlendirme”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt: 45, Sayı:2, ss, 1-14.
Demir, Y. ve Çavuş M.F. (2009), “Mobbing’in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 11-19.
Demir, Y. (2009), “Etkileşim Adaleti ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık Sektörü Örneği” Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt: 44, Sayı: 4, ss. 19-31.
Demir, Y. (2008), “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi” Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt: 43, Sayı: 3, ss. 41-57.
Demir, Y. (2006), “İş Etiği Kavramı ve İşletmeler Açısından Önemi”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt: 41, Sayı: 1, ss. 87-98.
Demir, Y. (2005), “İş ve Personel Uyumu ve Önemi”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 148, ss. 97-108.
Demir, Y. (2004), “İşletmelerde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Uygulamaları”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı: 146, ss. 39-49.

8. Ulusal ve Uluslararası Projeler
Demir Uslu Y. (2016), “Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinde Rüzgar Gücü: Model Ülke Danimarka, Giresun Üniversitesi, BAP (Proje Yürütücüsü).
Demir Uslu Y. (2014), “KOBİ’lerin Muhasebe Paket Programları Seçim Kriterleri ve Bu Alandaki Farkındalıkları”, Ordu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Tarafından Desteklenmektedir (Proje Yürütücüsü).
Güzel G., Söylemez A.T.,Kaya S., Demir Y.(2009), İller Bankasının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi (Technical Assistance for Strengthening the Institutional Capacity of Iller Bank)” EUROPEAID/125786/D/SER/TR, Avrupa Birliğinin Türkiye İçin 2006 Yılı Katılım Öncesi Ulusal Yardım Programı (Teknik Çalışma Grubu Üyesi).
Güzel G., Söylemez A.T., Kaya S., Demir Y.(2009), Türkiye’ de 15 Belediye İçin Atıksu Arıtma Tesisi Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında AB Standartlarında Master Planı, ÇED ve Fizibilite Raporu, Fayda-Maliyet Analizi, IPA Başvuru Formu ve İhale Dosyalarının Hazırlanması Projesi (Kontrolden Sorumlu Teknik Çalışma Grubu Üyesi).
Güzel G., Söylemez A.T., Kaya S., Demir Y.(2009), Türkiye’ de 8 Belediye İçin İçmesuyu Tesisinin Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında AB Standartlarında Master Planı, ÇED ve Fizibilite Raporu, Fayda-Maliyet Analizi, IPA Başvuru Formu ve İhale Dosyalarının Hazırlanması Projesi (Kontrolden Sorumlu Teknik Çalışma Grubu Üyesi).
Güzel G., Söylemez A.T.,Kaya S., Demir Y.(2007), Nevşehir Atıksu Arıtma Tesisi Projesi(TR 0602.01)(Değerlendirme Komitesi Üyesi).

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hasan ŞENER
E-Posta hsener@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Deniz ÖNDER
E-Posta denizonder@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Üniversitesi 1986 YTÜ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

YTÜ Mimarlık Fakültesi

Araştırma Alanları

Mekan Dizimi Teorisi- Konut Sorunu- Mimari Tasarım ve Psikoloji- Yön Bulma-Yerel Mimari

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Önder, D.E., Gigi, Y., 2010, Reading Urban Spaces by the Space Syntax Method: A Proposal for the South Haliç Region, Cities, 27 (4), pg. 260-271 (SSCI – ISSN 0264-2751).

Önder, D.,2002, “A New Housing Group For Sub-Residential Area in Samarkand - A Morphological Comparison”, Cities, (V.19/Issues 5/ SSCI – ISSN 0264-2751), 237-239.

Abalı, Z., Önder, D., 1990, “The Local Architectural Image In Tourism”, Annals of Tourism Research, A Social Sciences Journal, Vol.17, N:2, 280-284,USA(SSCI - ISSN 0160-7383)
Erçevik, B., Önder, D.E., 2015, Bir Tasarım Ölçütü Olarak Yön Bulma Kavramı: Tanımlar ve Tartışmalar, Megaron, 10/3, 355-34.

Koseoglu,E., Onder,D.E., and Bilen,O., 2012, A Cross-Cultural Comparison Of Tourist’s Perceptionof Hotel Lobbies,IJAR Archnet, V6/3, ,109-123.

Köseoğlu, E., Önder,D.E., 2011, Subjective And Objective Dimensions Of Spatial Legibility, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 30, , Pages 1191-1195

Köseoğlu, E., Önder,D.E.,2011, İnsan Belleğinin ve Kentin Belirgin Öğelerini Tanımlamak: Ayvalık’taki Öznel ve Nesnel İşaret Öğeleri, Arkitekt, sayı:524, yıl:78, ss:40-51.

Belir, Ö., Önder, D.E; 2011, Bir Atölye Çalışmasının Özeti, Görünmez Alanlar : Çoklu Algısal Stüdyo Sınıfı, Mimarist,Bahar, sayı:39, ss.109-111.

İnam, E.A., Önder, D.E.,2011, Belek Turizm Merkezi’nin Doğal Değerleri, Enerji Tüketimi, Atık Su Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi" Mimarist, sayı 40, ss 21-24.

Önder, D,E., Conker, S., 2011, İstanbul’daki Kent Otellerinin Mekan Dizim Yöntemiyle Analizi, Mimarist, s 41, ss 78-85.

Önder,D., Gigi, Y., 2010, Kent parçalarının Mekan Dizim Yöntemiyle Okunması: Güney Haliç Bölgesi İçin Bir Öneri, Mimarist, no:35, 101-108.

İnam, E.A.,Önder, D.E.; 2010, Sürdürülebilir Turizm Gelişiminden Uzaklaşan Bir Bölge: Belek Turizm Merkezi, Mimarlık, 354, ss 40-44.

Önder, D.E., Köseoğlu, E., Bilen, Ö., Der, V., 2010, The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce, ITU A|Z VOL: 7 NO: 1 18-37 2010-1.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hakan TOZAN
E-Posta htozan@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

DHO . Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

DHO,Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Okan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi (v.p.), Ostrava Teknik Üniversitesi (VŠB)

Araştırma Alanları

Karar Analizi, Alışılmamış (Geleneksel Olmayan) Imalat Yöntemlerine Yöneylem Araştırması Uygulamaları, Sağlık Sistemleri Optimizasyonu, Sağlık Teknolojileri Değerlendirme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

" An integrated multi-criteria decision making methodology for health technology assessment", European J. of Industrial Engineering, Vol:12 No:4 (2018) *Karakaya, E., Tozan, H., Karataş, M., and Bartolacci, M.R., “Scenario-based Cycle Time Comparison of Cellular Transport Systems with Conventional Warehouse Systems”, G.J. of Research in Engineering, Volume 17, No:2 (2017).* "Defining Criteria Weights by AHP In Health Technology Assessment”, Value in Health, Vol:20, No:9,(2017) 698 *Karatas M., Razi N., Tozan H., "A multi-criteria assessment of the p-median, maximal coverage and p-center location models", TV-TG, Vol:24 No:2 (2017) 399-407 *Oztrurk. N, Tozan H., “A fuzzy-based decision support model for selecting the best dialyser flux in haemodialysis” Journal of Healthcare Engineering, Vol:6, No:3, (2015) 303-324., *Ceylan Z., Bulkan S., Tozan H., "Single and Multi-Period Inventory Control Models", Journal of Eng. Sci. and Design, Vol:5 No:2(2017) 441-455. *Karatas M., Razi N., Tozan H., "A comparison of p-median and maximal coverage location models with Q-coverage requirement", Pro. Eng. 149 (2016) 169 – 176. *Tozan H., Donmez S., “A genetic algorithm based approach to provide solutions for emergency aid stations location problem and a case study for Pendik/İstanbul” Journal of Homeland Security and Emergency Management, Vol:12, No:4, (2015) 915-940. *Kušnerová M., Valícek J., Harnicárová M., Tozan H., "Prediction of optimal load and performance of thermal batteries", Applied Mechanics and Materials, Vol:821, (2016) 641-648. *Harnicárová M., Valícek J., Grznárik R., Tozan H., Koštial P., Kušnerová M., "Model for thermodynamic point identification in laser cutting", Materialwissenschaft und Werkstofftechnik- Materials Science and Engineering Technology, Vol:45, No:4, (2014) 281-285. *Temuçin T., Tozan H., Vayvay O, Valícek J., Harnicárova M.," A fuzzy based decision model for nontraditional machining process selection", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol:70,Iss:9-12, (2014) 2275-2282. *Kušnerová M., Valícek J, Harnicárová M., Hutyrová Z.,Tozan H., Rokosz K., “Modelling of stress–strain states of nanomaterials created by multiple plastic deformation”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol:16, No:8, (2016) 7826-7828. * Apak S., Tozan H, Vayvay O., "A new systematic approach for warehouse management system evaluation" Technical Gazette-TEHNICKI VJESNIK, Vol:23, No:5, (2016)1439-1446 *Hutyrová Z.,Kušnerová M., Harnicárová M., Valícek J., Tozan H., Mital D., “Evaluation of texture surface of composite material based on WPC after using machining technology ”, Advanced Science Letters, Vol:22, No: 3, (2016) 678-680. *Valícek J, Harnicárová M., Öchsner A., Hutyrová Z., Kušnerová M., Tozan H., Michenka V., Šepelák V., Mital D., Zajac J., “Quantifying the mechanical properties of materials and the process of elastic-plastic deformation under external stress on material”, Materials, Vol.8 (11), (2015) 7401-7422. *Harnicárová M., Valícek J., Grznárik R., Hryniewicz T., Kušnerová M., Rokosz K., Tozan H., "Measurement and assessment of surface roughness for optimization of laser cutting technology", International Journal of Surface Science and Engineering, Vol:9, No:2/3 264-279 (2015). *Harnicárova M., Valícek J., Cep R, Tozan H., Müllerová J., Grznárik R., "Comparison of non-traditional technologies for material cutting from the point of view of surfaces roughness", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol:69, (2013) 81-91. *Hloch S., Valícek J, Kozak D., Tozan H., Chattopadhyaya S., Adamcík P., “Analysis of acoustic emission emerging during hydroabrasive cutting and options for indirect quality control”; International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol:65, (2013) 45-58 *Toker D., Tozan H., Vayvay O., "A decision model for pharmaceutical marketing and a case study in Turkey", Ekonomska istrazivanja-Economic Research,Vol:26, Iss:1, (2013) 101-114. * Bucko M., Hloch S, Valícek J., Tozan H., Javadi Y., Ghosh A., " Influence of welding physical conditions on waterproofing membrane weld quality", Technical Gazette-TEHNICKI VJESNIK, Vol:19 Iss:3, (2012) 787-793. * Yanar L., Tozan H., "A fuzzy hybrid decision support system for interceptor baywatch boat propulsion system selection", Technical Gazette-TEHNICKI VJESNIK, Vol:19 Iss:2, (2012) 407-413 * Perzel, V.; Hreha P., Hloch S., Tozan H., Valícek J., “Vibration emission as a potential source of information for abrasive waterjet quality process control”; International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol:61, (2012) 285-294. * Tozan H., “Fuzzy AHP based decision support system for technology selection in abrasive water jet cutting processes”, TV-TG, Vol:18 No:2 (2011) 187-191 *Turgut B., Taş G., Herekoğlu A., Tozan H., Vayvay Ö.,“A fuzzy AHP based decision support system for disaster center location selection and a case study for Istanbul”, Disaster Presentation and Management,Vol:20 Issue:5 (2011) 499-520. *Hloch S., Tozan H., Yagimli M., Valícek J., Rokosz K., “Using of water jet in reverse logistic operations at the processing of discarded munitions”, TV-TG, Vol:18 No:2 (2011) 267-271. *Perzel C., Hloch S., Tozan H., Yagimli M., Hreha P., “Comparative analysis of AWJ technology with selected unconventional manufacturing processes” IJPS, Vol:6 No:24 (2011) 5587-5593. * Tozan H, Yağımlı M., “A fuzzy prediction based trajectory estimation”, WSEASTRNSYS, 9 (2010) 885-894. *Tozan H, Vayvay Ö., “A hybrid Grey & ANFIS approach to bullwhip effect in supply chain networks”, WSEASTRNSYS, 8 (2009). * Birgunler E. H., Tozan H., Bulkan S., " A Model for check-up processes in health care systems using genetic algorithms", Eurasian Journal of Health Technology Assessment, Vol:1 No:1, (2016) 1-11. **Karac I. H., Tozan H., Karatas M., "Multi criteria decision methods in health technology assessment: A brief literature review ", Eurasian Journal of Health Technology Assessment, Vol:1 No:1, (2016) 12-19. *Ozturk N., Tozan H., Vayvay O., "Comprehensive needs analysis for health technology assessment studies and improvement proposal ", EJHTA, Vol:1 No:1, (2016) 69-76. *Magurova D., Majernikova L., Kuriplachova G., Tozan H.,"Education as necessary part in the nurse’s work with patient with dementia of the alzheimer type", EJHTA, Vol:1 No:1, (2017) 1-7. *Karakaya E., Tozan H., Karatas M., Barolacci M.R., “Scenario-based cycle Time comparison of cellular transport systems with conventional warehouse systems” , GJRE-G , Vol:17 No: 2 (2017) 1-8. *Majernikova L., Magurova D., Andriova G., Tozan H.,"The issue of burnout for lay caregivers of patients with dementia in Easter Slovakia ", EJHTA, Vol:1 No:1, (2017) 8-13.* Tozan H., Karatas M., “Operations Research for Military Organizations”, IGI Globa, (2018) ISBN 9781522555131. * Karatas M., Razi N., Tozan, H. “Assessing the Performance of a SAR Boat Location-Allocation Plan via Simulation”, IGI Global, 67-97, (2018). * Karadayi, M.A.,Ekinci, Y., Tozan, H. A Fuzzy MCDM Framework for Weapon Systems Selection, Operations Research for Military Organizations, IGI Global, 185-204, (2018).*Tozan H., Erturk H., “Applications of Contemporary Management Approaches in Supply Chains”, INTECH (2015) * Valícek J., Harnicárová M., Kušnerová M., Tozan H, Yagimli M., Király A., "Characterization of Surface Topography for Abrasive Waterjet Technology and Its Control", BETA, (2014), ISBN: 978-605-333-209-1, ISBN 978-953-51-2045-2. * Valicek J., Hloch S., Kozak D., Tozan H, Yagimli M., “Surfaces Created by Abrasive Waterjet”, BETA, (2011), ISBN: 978-605-377-540-9 *Valícek J., Harnicárová M., Panda A., Hlavaty I., Kušnerová M., Tozan H., Yagımlı M., Václavík V., “Mechanism of Creating the Topography of an Abrasive Water Jet Cut Surface”, Machining, Joining and Modifications of Advanced Materials, Spiringer, (2016) 111-120, ISBN 978-981-10-1081-1 (DOI: 10.1007/978-981-10-1082-8). *Tekin K.E., Erturk A., Tozan H., “Corporate social responsibilities in supply chains”, Applications of Contemporary Management Approaches in Supply Chains, INTECH, (2015) 1-12, ISBN 978-953-51-2045-2 (DOI: 10.5772/59582). *Şenvar O., Tozan H., “Process capability and six sigma methodology including fuzzy and lean approaches”, Products and services; from R&D to final solutions, Sciyo, (2010), 153-178, ISBN: 978-953-307-211-1.


text
Adı Soyadı Prof.Dr. Zekai ŞEN
E-Posta zsen@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Imperial College of Science and Technology, University of London

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Kral Abdülaziz Üniversitesi, Yer Bilimleri Fakültesi, Cidde, Suudi Arabistan

Araştırma Alanları

Yer Bilimleri Sistemleri ve Su Kaynakları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK
E-Posta rozturk@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (1986-1998), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı(1998-2016)

Araştırma Alanları

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, Bağışıklığı basklılanmış konak enfeksiyonları, Antimikrobiklere direnç, Enfeksiyon hastalıkları laboratuvar tanısı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Vahaboglu H., Öztürk R., Aygun G., Coskunkan F., Yaman A., Kaygusuz A., Leblebicioglu H., Balik İ., Aydin K., Otkun M., "Widespread Detection Of Per-1-Type Extended-Spectrum Beta-Lactamases Among Nosocomial Acinetobacter And Pseudomonas Aeruginosa Isolates In Turkey: A Nationwide Multicenter Study", ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, vol.41, pp.2265-2269, 1997

Öztürk R., Mert A., Kocak F., Özaras R., Köksal Çakirlar F., Tabak Ö.F., Bilir M., Aktuğlu Y., "The Diagnosis Of Brucellosis By Use Of Bactec 9240 Blood Culture System", DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE, vol.44, pp.133-135, 2002

Leblebicioglu H., Öztürk R., Daniel Rosenthal V., et al. "Impact Of A Multidimensional Infection Control Approach On Central Line-Associated Bloodstream Infections Rates In Adult Intensive Care Units Of 8 Cities Of Turkey: Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium (Inicc)", ANNALS OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND ANTIMICROBIALS, vol.12:10, 2013

Ulusal yayınlar

Öztürk R ,Midilli K,Okyay K,Eroğlu C,Aygün G,Kenani Y,Sarsan A. Çocuk ve erişkin yaş grubu sürgün olgularında Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli sıklığının araştırılması.Türk Mikrobiyol Cem Derg 1994;24:42-45.

Öztürk R,Midilli K,Okyay K,Eroğlu C, Aygün G, Kenani Y, Çaşkurlu H, Samastı M. Aeromonas bakterilerinin sürgünlü hastalardaki sıklığı. Klimik Derg.1994;7:45-47

Öztürk R, Midilli K, Aygün G, Eroğlu C, Dirican A, Aslan M, Kocabeyoğlu Ö, Altaş K, Samastı M. Yabancı ülkelerden ithal edilen pahalı ELISA ve immünfloresan antijenlerinin yerli olanaklarla ucuz olarak elde edilmesi Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 1999; 4:299-310.

Kitap ve Kitap Bölümleri:

Yilmaz M., Özaras R., Öztürk R., "Neurobrucellosis: Current Clinical, Diagnostic, And Therapeutic Features", in: Focus on meningitis research, Strong PV, Eds., Nova Medical Books, Newyork, pp.207-220, 2004

Öztürk R., Ed., "İshal", İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği (Yayın No:13), İSTANBUL, 1998

Öztürk R., Saltoğlu N., Aygün G., Ed., "Hastane Enfeksiyonları: Korunma Ve Kontrol", İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, İSTANBUL, 2008

Öztürk R. Reovirus ailesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi , Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, Ed., 4. Baskı, 2.Cilt, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s.1524-1533, 2017

Öztürk R. Norovirus ve diğer caliciviruslar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi , Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, Ed., 4. Baskı, 2.Cilt, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s.1626-1630, 2017text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hasan Fehmi ATEŞ
E-Posta hfates@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Reda ALHAJJ
E-Posta ralhajj@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Deniz Ufuk ERBULUT
E-Posta uerbulut@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Kırıkkale Üniversitesi 2001 Swinburne University of Technology ve The University of Melbourne

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Koç Üniversitesi (Araştırmacı Yardımcı Doçent), The University of Toledo (OH, ABD) ve Koç Üniversitesi (postdoc).

Araştırma Alanları

Ortopedi ve Omurga Biyomekaniği, Sonlu Eleman Modelleme ve Analizleri, Protez ve İmpilant Geliştirme ve Testleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

D.U. Erbulut, I. Zafarparandah, A.F. Ozer, " Effect of Sagittal Plane Translation of a Cervical Artificial Disc Replacement", 2014 . (Under preparation)
D.U. Erbulut, I. Zafarparandah, C.R. Hassan, I. Lazoglu, A.F. Ozer, "Determination of the biomechanical effect of an interspinous process device on implanted and adjacent lumbar spinal segments using a hybrid testing protocol: a finite element study" The Journal of Neurosurgery:Spine , 2014 . (doi: 10.3171/2014.12.SPINE14419)
Hassan, C.R., Zafarparandeh, I., Erbulut, D.U., Lazoglu, I., Ozer, A.F. Biomechanical Evaluation of L4-L5 Spinal Motion Segment using an Asymmetrical Finite Element Model. Invited manuscript submitted to Journal of Biomedical Engineering and Systems for publication., 2014
D.U. Erbulut, I. Zafarparandah, I. Lazoglu, A.F. Ozer, " Application of an asymmetric finite element model of the C2-T1 cervical spine in evaluating the role of soft tissues in stability" Medical Engineering and Physics, 2013 36(7):915-21. (doi:10.1016/j.medengphy.2014.02.020)
D.U. Erbulut, T. Oktenoglu, V. K. Goel, A. F. Ozer, Ismail Lazoglu " Pedicle screw-based posterior dynamic stabilization of the lumbar spine: in vitro cadaver investigation and a finite element study" Computer Methods in Biomech and Biomedical Engineering, 2013 (doi:10.1080/10255842.2014.890187)
D.U. Erbulut, T. Oktenoglu, I. Lazoglu, V. K. Goel, A. F. Ozer, " Stabilization of the Lumbar Spine with a Posterior Dynamic Instrumentation with Low Stiff Rod and Hinged Screw: A Computational Study" Journal of Biomechanical Engineering, 2013 136(5):051007 (doi: 10.1115/1.4027060)
D.U. Erbulut," Biomechanics of neck injuries resulting from rear-end vehicle collisions" Turkish Neurosurgery, 2013 24(4):466-70 (doi:10.5137/1019-5149.JTN.9218-13.1)
I. Zafarparandah, D.U. Erbulut, I. Lazoglu, A.F Ozer, " Development of a finite element model of the human cervical spine" Turkish Neurosurgery, 2013; 24(3):312-8 (doi: 10.5137/1019-5149.JTN.8486-13.0).
D.U. Erbulut, A. Fahir Ozer, V.K. Goel, “Biomechanics of Posterior Dynamic Stabilization: A Review” Advances in Orthopedic, 2013; (6) (doi: 10.1155/2013/451956)
D.U. Erbulut, S.H. Masood, H. Senko, K. Davies, “Preheating of Poly(Ethylene Terephthalate) Preform for Stretch Blow Moulding Using Microwave ” Journal of Applied Polymer Science 2009;112(3):1670-1679
H. Haddad, S. Masood, D.U. Erbulut, "A Study of Blow Moulding Simulation and Structural Analysis for Pet Bottles" Australian Journal of Mechanical Engineering 2009;7(1):69-76
D.U. Erbulut, S.H. Masood, V.N. Tran and I. Sbarski “ A Novel Approach of Measuring the Dielectric Properties of PET Preforms of Stretch Blow Moulding”, Journal of Applied Polymer Science 2008;109(5):3196-3203

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
E-Posta ydurmaz@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2003 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

University of Michigan (2010-2014 Postdoc)

Araştırma Alanları

Gen Tasimak icin ideal vektorlerin gelistirilmesi, Kontrollu İlac Tasıma Sistemleri, Hedefli Kanser Tedavisi icin Akıllı Parcacıklar Gelistirilmesi, Ultrason Gorüntüleme ve Tedavi Ajanları, Karmasik makromolekullerin tasarlanmasi ve sentezi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. The Effects of Ultrasound Frequency on Nanodroplet-Mediated Histotripsy, E Vlaisavljevich, O Aydin, KW Lin, YY Durmaz, B Fowlkes, MEH ElSayed, Z Xu, Ultrasound in Medicine and Biology, 2015, 41(8), 2135-2147.
2. Development of Nanodroplets for Histotripsy-Mediated Cell Ablation, Y. Y. Durmaz, E. Vlaisavljevich, Z. Xu, M.E.H ElSayed, Molecular Pharmaceutics, 2014, 11(10), 3685-3695.
3. Nanodroplet-Mediated Histotripsy for Image-guided Targeted Ultrasound Cell Ablation, E. Vlaisavljevich, Y. Y. Durmaz, A. Maxwell, M.E.H. ElSayed, Zhen Xu, Theranostics, 2013, 3(11), 802-815.
4. Synergistic Combination of Small Molecule Inhibitor and RNA interference Against Anti-apoptotic Bcl-2 Protein in Head and Neck Cancer Cells, Y-L. Lin, Y. Y. Durmaz, J. E. Nör, M. E. H. ElSayed, Molecular Pharmaceutics, 2013, 10, 2730-2738.
5. Development of Degradable, pH-Sensitive Star Vectors for Enhancing the Cytoplasmic Delivery of Nucleic Acids, Y. Y. Durmaz, Y-L. Lin, M. E. H. ElSayed, Advanced Functional Materials, 2013, 23(31), 3885-3895.
6. Targeting Hepatic Cancer Cells with PEGylated Dendrimers Displaying N-Acetylgalactosamine and SP94 Peptide Ligands, S. H. Medina, G. Tiruchinapally, M. V. Chevliakov,
Y. Y. Durmaz, R. N. Stender, W. D. Ensminger, D. S. Shewach, M. E. H. ElSayed, Advanced Healthcare Materials, 2013, 2(10), 1337-1350.
7. Enzyme-Activated Nanoconjugates for Tunable Release of Doxorubicin in Hepatic Cancer Cells, S. H. Medina, M. V. Chevliakov, G. Tiruchinapally, Y. Y. Durmaz, S. P. Kuruvilla, M. E.H. ElSayed, Biometerials, 2013, 36, 4655-4666.
8. A Novel Poly(p-phenylene) Containing Alternating Poly(perfluorooctylethyl acrylate-co-methyl methacrylate) and Polystyrene Grafts by Combination of Atom Transfer Radical Polymerization and Suzuki Coupling Processes, Y. Y. Durmaz, E. L. Sahkulubey, Y. Yagci, E. Martinelli, G. Galli, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2012, 50(23), 4911-4919
9. New Photoinitiating Systems for Cationic Polymerization Acting at Near UV and Visible Range, B. Aydogan, Y. Y. Durmaz, M. U. Kahveci, M. Uygun, M. A. Tasdelen, Y. Yagci, Macromolar Symposia 2011, 308, 25-34.
10. Film Formation of Poly(methyl metacrylate) Latex with Pyrene Functional Poly(divinylbenzene) Microspheres Prepared by Click Chemistry, S. Ugur, O. Yargi, Y. Y. Durmaz, B. Karagoz, N. Bicak, Y. Yagci, O. Pekcan, Polymer Composites, 2011, 32(6), 869-881.
11. Modification of Poly(divinylbenzene) Microspheres by Hydrobromination-Click Chemistry Protocol and Their Protein Adsorption Properties, Y. Y. Durmaz, B. Karagoz, N. Bicak, D. Odaci, E. Yalcinkaya, S. Timur, Y. Yagci, Macromolecular Bioscience, 2011, 11, 141-150.
12. Perfectly Alternating Amphiphilic Poly(p-phenylene) Graft Copolymers by Combination of Controlled Radical Polymerization and Suzuki Coupling Processes, E. L. Sahkulubey, Y. Y. Durmaz, Y. Yagci Macromolecules 2010, 43, 2732–2738.
13. Surface Modification of Cured Epoxy Network by Click Chemistry, Y. Y. Durmaz, M. Sangermano, Y. Yagci, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2010, 48, 2862–2868.
14. Peculiarities of ?- and ?-Relaxations in Polymers with Cyanobiphenyl Liquid Crystalline Side Chains of different Lengths, F. Salehli, S. Yildiz, H. Ozbek, E. Uykur, Y. H. Gursel, Y. Y. Durmaz, Polymer 2010, 51, 1450-1456.
15. Synthesis and Characterization of Telechelic Polymers by Combination of Atom Transfer Radical Polymerization and Click Chemistry Processes, S. S. Okcu, Y. Y. Durmaz, Y. Yagci, Designed Monomer& Polymer 2010, 13, 459-472.
16. Synthesis and Characterization of Polystyrene Possessing Triptycene Units in the Main Chain by Combination of ATRP and Click Chemistry Processes, S. Ates, Y. Y. Durmaz, L. Torun, Y. Yagci, Journal of Macromolecular Science Part A: Pure and Applied Chemistry 2010, 47(8), 809-815.
17. Photoinduced Decomposition of Dibenzoyldiethylgermane: A Photochemical Route to Polygermanes, Y. Y. Durmaz, M. Kukut, N. Monszner, Y. Yagci, Macromolecules, 2009, 42, 2899-2902.
18. Graft Copolymers by the Combination of ATRP and Photochemical Acylation Process by Using Benzodioxinones, Y. Y. Durmaz, V. Kumbaraci, A. L. Demirel, N. Talinli, Y. Yagci, Macromolecules 2009, 42, 7343-3749.
19. Sequential Photodecomposition of Bisacylgermane Type Photoinitiator: Synthesis of Block Copolymers by Combination of Free Radical Promoted Cationic and Free Radical Polymerization Mechanisms, Y. Y. Durmaz, M. Kukut, N. Monszner, Y. Yagci, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2009, 47, 4793–4799.
20. Functionalization of Poly(divinylbenzene) Microspheres via Click Chemistry Proceeses, B. Karagoz, Y. Y. Durmaz, B. N. Gacal, N. Bicak, Y. Yagci, Designed Monomer.& Polymer, 2009, 12, 511–522.
21. Dielectric Relaxation in a Thermotropic Side Chain Liquid Crystalline Polymer with Nematic Reentrant Phase F. Salehli, S. Yıldız, H. Ozbek, Y. H. Gursel, Y Y. Durmaz, Jornal of Physics: Condens. Matter, 2008, 20, 35106.
22. A New Photoiniferter/RAFT Agent for Ambient Temperature Rapid and Well-Controlled Radical Polymerization, M. A. Tasdelen, Y. Y. Durmaz, B. Karagoz, N. Bicak, Yusuf Yagci, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2008, 46, 3387-3395.
23. Diethoxy-azobis(pyridinium) Salt as Photoinitiator for Cationic Polymerization: Towards Wavelength Tunability by Cis-Trans Isomerization, Y. Y. Durmaz, O. Zaim, Y. Yagci, Macrolomol. Rapid Communication 2008, 29, 892-896.
24. Synthesis, Characterization and Thermally Activated Curing of Azobenzene Containing Benzoxazines, B. Kiskan, F. Dogan, Y. Y. Durmaz, Y. Yagci, Designed Monomer& Polymer 2008, 11, 473–482.
25. Synthesis of Block Copolymers by Combination of ATRP and Photoiniferter Processes, Y.Y. Durmaz, B. Karagoz, N. Bicak, Y. Yagci, Polymer International 2008, 57, 1182–1187.
26. Visible Light Initiated Free Radical Promoted Cationic Polymerization by Using Acylgermane Based Photoinitiator in the Presence of Onium Salts, Y. Y. Durmaz, N. Moszner, Y. Yagci, Macromolecules 2008, 41, 6714-6718.
27. Use of Atom Transfer Radical Coupling Reactions for the Synthesis of Various Macromolecular Structure, Y. Y. Durmaz, B. Aydogan, I. Cianga, Y. Yagci, Polymer Preprints 2008, 49(2), 382-383.
28. N-alkoxy Pyridinium Ion Terminated Polystyrene: A Facile Route to Photoinduced Block Copolymerization, Y. Y. Durmaz, G. Yılmaz Y. Yagci, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 2007, 45 (3), 423-428.
29. Phenacyl Onium Salt Photoinitiators: Synthesis, Photolysis and Applications, Y. Yagci, Y. Y. Durmaz, B. Aydogan, Chemical Record 2007, 7, 78-90.
30. Polymers with Side Chain N-Alkoxy Pyridinium Ions as Precursors for Photoinduced Grafting and Modification Processes Y. Y. Durmaz, G. Yilmaz, Y. Yagci, Macromolecular Chemistry Physics 2007, 208, 1737-1743.
31. Studies on the Preparation of Telechelic Polymer by Atom Transfer Radical Polymerization and Cross Coupling Processes, Y. Y. Durmaz, I. Cianga, Y. Yagci, e-polymer 2006, 50.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Mevlüt TATLIYER
E-Posta mtatliyer@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2007 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ernst&Young, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kırklareli Üniversitesi

Araştırma Alanları

Makro İktisat, Uluslararası Politik İktisat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Makaleler/Articles

??1. Inflation Targeting and The Need for a New Central Banking Framework, Journal of Post Keynesian Economics, 40(4), December 2017.

2. Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Ekonomik Büyüme (1950-2015), Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, Aralık 2017.

3. Metodolojik Dönüşümler ve Revizyonlar Işığında İşgücü İstatistikleri: İşgücü İstatistiklerini Yeniden Düşünmek, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), Eylül 2017.

4. Balance of Payments Constrained Growth in Turkey (1950-2014), Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), September 2017.

5. Determinants of Private Saving Level: Evidence from Turkey, Sosyoekonomi, 25(32), April 2017.

6. Türkiye’nin Tasarruf Oranındaki Düşüş Ne Anlama Geliyor?, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(625), Mart 2017.

7. Enflasyon Neden Yükselir, Nasıl Düşer: Türkiye Örneği, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(30), Aralık 2016.

8. Does exchange rate volatility really influence foreign trade: Evidence from Turkey, International Journal of Economics and Finance, 8(2), February 2016. (with F. Yiğit)

9. Türkiye'de Cari Açığın Belirleyicileri ve Belirledikleri, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 42, 1-28, Mart 2014.

10. Güney Avrupa Refah Rejimi’nin Borç Krizi, ?İş Ahlakı Dergisi, 6(1), 1-37, Mayıs 2013. (İ. Gümüş ile)


?Kitap ve Kitap Bölümleri/Books and Book Chapters

1. Saving Behavior in Turkey: Where are we? And what to do about it?, Book Chapter in On The Path To High Income Status: The Turkish Economy, Palgrave Macmillan, March 2018.

2. AK Parti'nin Para Politikası Yaklaşımı, ?AK Parti'nin 15 Yılı: Ekonomi, Kitap Bölümü, SETA Yayınları, Kasım 2017.

3. Maliye Politikasının Değişen Yüzü, ??AK Parti'nin 15 Yılı: Ekonomi, Kitap Bölümü, SETA Yayınları, Kasım 2017. (N. Gür ile)

4. Brazilian Economic Policy in the Aftermath of the Global Financial Crisis, Book Chapter in Global Political Economy After the Crisis, Nova Science Publishers,? August 2017.

5. The 2008-2009 Global Financial Crisis in Historical Context, Book Chapter in Global Financial Crisis and Its Ramifications on Capital Markets, Springer Publishing, March 2017.

6. Ödemeler Bilançosu, Uluslararası Finans Teori ve Politika, Kitap Bölümü, Orion Yayınevi, Mayıs 2016.

7. McDonaldization, Entry in The SAGE Encyclopedia of Economics and Society, Sage Publications, February 2016.

8. İktisadi Düşüncenin Evrimi ve İktisat Politikası, Nobel Yayınevi, Kasım 2015.


?Rapor ve Analizler/Reports and Analyses

1. Siyasileşen Finans ve Finansallaşan Siyaset Ekseninde Finansal Spekülasyonlar, SETA Rapor, Nisan 2018.

2. 24 Haziran’a Doğru Türkiye Ekonomisini Doğru Anlamak, SETA Perspektif, Haziran 2018.

3. Büyüme ve Refah Dostu Bir Maliye Politikasına Doğru, SETA Analiz, Aralık 2016. (N. Gür ile)

4. Enflasyon Hedeflemesini Aşmak, SETA Analiz, Kasım 2016.

5. The Resilience Of The Turkish Economy After The Failed Coup Attempt, SETA Analysis, August 2016. (with N. Gür)


?Kitap Eleştirileri/Book Reviews

1. Meslek Ahlakı ve Mühendislik, İş Ahlakı Dergisi, Bahar 2014, 7(1), 175-179.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. İsmail DABANLI
E-Posta idabanli@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği: 2010 Mimarlık :2011 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi (Araştırma Görevlisi) Clemson University, Glenn Department of Civil Engineering (ABD) (Misafir Araştırmacı)

Araştırma Alanları

İklim değişikliği, hidroklimatoloji, kuraklık, hidroloji, bulanık mantık, yeraltı suları, yenilenebilir enerji, esnek tasarım, akıllı şehirler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

a) Book Chapter
• Güçlü Y.S., Dabanlı İ., Şişman E., Şen Z., Exergy for Better Environment and Sustainability, Vol. 2, Part 2, Chapter 14, 2018 Springer Nature, New York, https://doi.org/10.1007/978-3-319-62575-1

• Güçlü Y.S., Dabanlı İ., Şişman E., Short and Long-Term Solar Radiation Estimation Method, Progress in Exergy, Energy, and the Environment, 2014 Springer, New York, http://doi.org/10.1007/978-3-319-04681-5_48


b) SCI-E Papers
• Şen, Z., Şişman, E., & Dabanli, I. (2019). Innovative Polygon Trend Analysis (IPTA) and Applications. Journal of Hydrology. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.05.028

• Dabanli, I. (2019). Temperature difference relationship among precipitation, dry days, and spells in Turkey. Theoretical and Applied Climatology. Springer-Verlag Wien. https://doi.org/10.1007/s00704-018-2649-4

• Güçlü, Y. S., Dabanlı, I., Şişman, E., & Şen, Z. (2019). Air quality (AQ) identification by innovative trend diagram and AQ index combinations in Istanbul megacity. Atmospheric Pollution Research, 10(1), 88–96. https://doi.org/10.1016/j.apr.2018.06.011

• Dabanli, I. (2018). Drought hazard, vulnerability, and risk assessment in Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 11(18). https://doi.org/10.1007/s12517-018-3867-x

• Dabanli, I. Şen, Z., (2018). Classical and Innovative-Şen Trend Assessment under Climate Change Perspective. International Journal of Global Warming, 15(1), 1. https://doi.org/10.1504/ijgw.2018.10006669

• Dabanlı, İ., Şen, Z., (2018). Precipitation projections under GCMs perspective and Turkish Water Foundation (TWF) Statistical Downscaling Model Procedures. Theoretical and Applied Climatology. http://doi.org/10.1007/s00704-017-2070-4

• Dabanlı, İ., Mishra A.K., Şen, Z., (2017). Long-Term Spatio-temporal Drought Variability in Turkey. Journal of Hydrology, 552, 779-792. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.07.038

• Dabanlı, İ., Şen, Z., Yeleğen, M. Ö., Şişman, E., Selek, B., & Güçlü, Y. S. (2016). Trend Assessment by the Innovative-Şen Method. Water Resources Management. http://doi.org/10.1007/s11269-016-1478-4

• Güçlü, Y. S., Dabanlı, İ., Şişman, E., & Şen, Z. (2015). HARmonic–LINear (HarLin) model for solar irradiation estimation. Renewable Energy, 81, 209–218. http://doi:10.1016/j.renene.2015.03.035

• Güçlü, Y. S., Yeleğen, M. Ö., Dabanlı, İ., & Şişman, E. (2014). Solar irradiation estimations and comparisons by ANFIS, Angström–Prescott and dependency models. Solar Energy, 109, 118–124. http://doi:10.1016/j.solener.2014.08.027

• Şen, Z., Dabanlı, İ., Şişman, E., & Güçlü, Y. S. (2015). Hydrogeological parameter estimations by partial type curve matching methodology. Arabian Journal of Geosciences, 8(1), 565–578. http://doi:10.1007/s12517-013-1205-x

• Uyumaz, A., & Dabanlı, İ. (2013). Architect Sinan’s Kırkçeşme water supply system outside the city of Istanbul and city network. Water Science & Technology: Water Supply, 13(3), 626. http://doi:10.2166/ws.2013.065

• Altunkaynak, A., Erdik, T., Dabanli, İ., & Şen, Z. (2012). Theoretical derivation of wind power probability distribution function and applications. Applied Energy, 92, 809–814. http://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.08.038

c) TR Index (TR Dizin)
• Dabanlı, İ . (2019). Kuraklık Riskinin Bulanık Mantık Yardımıyla Türkiye Genelinde Değerlendirilmesi. DÜMF Mühendislik Dergisi, 10 (1), 359-372. https://dx.doi.org/10.24012/dumf.499660

• Dabanli İ., (2018). A Climate Change Impact: Variation in Precipitation Patterns, and Increased Drought Risk in Turkey. Sakarya University Journal of Science, 1–1. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.467119

d) Other Papers
• Dabanlı İ., Şen Z., (2017) Turkish Water Foundation (TWF) Statistical Climate Downscaling Model Procedures and Temperature Projections, European Water,59:25-32.

• Dabanli İ., Şisman E., Sen Z., (2015). Solar Irradiation Calculation Using Double Probability Density Function (DPDF). Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences (6), 8-23.

• Tufaner, F., Dabanli, İ., Özbeyaz, A., (2019). Kuraklığın Yapay Sinir Ağları ile Analizi: Adıyaman Örneği. İklim Değişikliği ve Çevre, 4 (1), 25-32. http://dergipark.org.tr/idec/issue/44131/515071

e) International Proceedings

• Tufaner F., Dabanli I., (2018). Adıyaman İlinde Kuraklik Takibi, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı: 373-381, 22-24 Mart 2018, Bursa, Türkiye

• Tufaner F., Dabanli I., Özbeyaz A., Kuraklıgın Yapay Sinir Ağlari ile Analizi: Adıyaman Örneği. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı: 382-389., 22-24 Mart 2018, Bursa, Türkiye

• Şişman E., Dabanli İ., Ulusal Katkı Niyet Belgelerinin Sentezi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı: 1829-1838., 22-24 Mart 2018, Bursa, Türkiye

• Dabanli İ., Şişman E., Sera Gazı Emisyonlarının Artmasında Ülkelerin Sorumluluk Oranlarının Kıyaslanması. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bildiriler Kitabı: 1839-1845., 22-24 Mart 2018, Bursa, Türkiye

• Dabanlı İ., Şen Z., Turkish Water Foundation (TWF) Statistical Climate Downscaling Model Procedures and Temperature Projections, 10th World Congress on Water Resources and Environment, July 5-9, 2017, Athens, Greece

• Güçlü Y.S., Şişman E., Dabanlı İ., Illustration of Air Quality Change Using Innovative Trend Analysis Method, International Conference on Civil and Environmental Engineering, May 20-23, 2015, Nevsehir, Turkey.

• Güçlü Y.S., Dabanlı İ., Şişman E., Şen Z., Improving of Angström-Prescott Model Using the Harmonic Analysis, The Seventh International Exergy, Energy and Environment Symposium, April 27-30, 2015, Valenciennes, France.

• Dabanlı İ., Şişman E.,Güçlü Y.S., Şen Z., Solar Irradiation Calculation Using Double Probability Density Function (DPDF), Second Global Conference on Energy, Soil, Water, Air and Environment, December 11-13, 2014, Dubai, United Arab Emirates.

• Güçlü Y.S., Dabanlı İ., Şişman E., Short and Long-Term Solar Radiation Estimation Method, The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium, July 1-4, 2013, Rize, Turkey.

• Güçlü Y.S., Vazifekhah S., Dabanlı İ., Uyumaz A., Curb Opening Inlets and Hydraulics Calculations, 3th International Bursa Water Congress, March 22-24 2013. Bursa, Turkey

• Şen Z., Dabanlı İ., Application of Theoretical Error Reducing Algorithm on Sediment Transportation, 6th International Perspective on Water Resources and Environment, January 7-9, 2013, İzmir, Turkey

• Şen Z., Dabanlı İ., Theoretical Error Reducing Algorithm, 8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Proceeding Book p. 87, September 27-28 2012, Antalya, Turkey

• Dabanlı Ö., Dabanlı İ., From Ottoman to Present Haliç (Golden Horn) Shipyard and Water Usage, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilization, Proceeding p., 707-14., March 22-24 2012, İstanbul, Turkey

• Uyumaz A., Dabanlı İ., Architect Sinan’s City Water Network and Fountains, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilization, Proceeding p., 687-94., March 22-24 2012, İstanbul, Turkey

• Uyumaz A., Dabanlı İ., Architect Sinan’s Kırkçeşme Water Supply System outside the City, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilization, Proceeding p., 696-706., March 22-24 2012, İstanbul, Turkey

f) National Proceedings
• Dabanlı İ., Uyumaz A., Hydrogen Energy and Turkey Hydrogen Energy Potential, VIII. National Renewable Energy Symposium, Bursa, 2010, Proceeding Book, p:238

g) Panels
• International Water and Environment Congress, 22-24 March 2018, Bursa, Turkey
• VIII. National Renewable Energy Symposium Hydrogen Energy, December, 2010, Bursa, Turkey
• VIII. National Renewable Energy Symposium Wind Energy, December, 2010, Bursa, Turkey

SCIENTIFIC PROJECTS
1. Completed Projects
• Özger M., Erdik T., Dabanlı İ., Karsavran Y., Prediction of Wind Energy Potential on Istanbul Shores, İSTKA, 2011

• Development of Methodology for the Determination of Environmental Objectives for Terrestrial, coastal and transitional waters: Büyük Menderes Basin Pilot Study, Project No: KP-POF-04, KAMAG, TUBITAK, (2013-2014)

• Climate Change Effects on Water Resources in Akarcay Basin, ITU, (2014-2017)

2. Project in Progress
• Dabanli I., (General Coordinator), Capacity Building and Observation Project for Carrying out of Greenhouse Gases Intended National Determined Contribution, Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization, 2017-2020
Project partners:
1) Republic of Turkey Presidential Budget and Strategy Directorate,
2) Republic of Turkey Ministry of Energy and National Resources,
3) Republic of Turkey Ministry of Industry and Technology,
4) Republic of Turkey Ministry of Transport, Maritime and Communications,
5) Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance,
6) Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry

RESEARCH/SCIENTIFIC VISIT
• Climate Change and Drought Analysis Research, Clemson University, Glenn Department of Civil Engineering, 01 April 2016-01 April 2017, Clemson, South Carolina, USA.

• Resilience Engineering for Energy and Urban Systems, University of Tokyo, 10-21 January 2016, Tokyo Japan.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
E-Posta mkozdemir@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996 Syracuse Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Şehir Üniversitesi, CSI Canada, Logus Broadband Wireless Communication, Philips

Araştırma Alanları

Kablosuz Haberleşme Sistemleri, Yönlü Kanal Modelleme, Almaç algoritmaları, Pasif Radar, 5G Masif MIMO Sistemleri, OFDMA/CDMA tabanlı sistem tasarımları (PHY + MAC)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• Thet, Nann Win Moe, Mehmet Kemal Ozdemir, and Amit Kachroo. "Reduced-rank joint estimation of DOA with mutual coupling." 2018 26th Signal Processing and • Communications Applications Conference (SIU). IEEE, 2018.
• Karabacak, M., Mohammed, A. H., Özdemir, M. K., & Arslan, H. (2018). RF Circuit Implementation of a Real-Time Frequency Spread Emulator. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 67(1), 241-243.
• M Yilan, MK Özdemir, “Traffic density estimation via KDE and nonlinear LS”, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 2017.
• N Mehrnia, MK Ozdemir, “Novel maritime channel models for millimeter radiowaves”, Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), 2016 24th, 2016.
• A Kachroo, MK Ozdemir, H Tekiner-Mogulkoc, “Optimization of LTE radio resource block allocation for maritime channels”, Sarnoff Symposium, 2016 IEEE 37th, 88-93, 2016.
• MZ Karakuşak, K Özdemir, V Aslantaş, “The use of RSS and NI filtering for the Wireless indoor localization and tracking of mobile robots with different motion models”, Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 2016 24th, 2016.
• AH Mohammed, MK Ozdemir, “A Directional FM Channel Model for Contemporary Wireless Systems”, Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering 39 (4), 311-321, 2016.
• E Ozdemir, AE Topcu, MK Ozdemir, “A hybrid HMM model for travel path inference with sparse GPS samples”, Transportation, 1-14, 2016.
• H Abuella, MK Ozdemir, “Automatic Modulation Classification Based on Kernel Density Estimation”, Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering 39 (3), 203-209.
• Soheil Salari, S. ShahbazPanahi, and M. K. Ozdemir, “Mobility-aided Wireless Sensor Network Localization via Semidefinite Programming” IEEE Wireless Communication, 2013.
• Ozcan, H., Ozdemir, K. and Ciloglu, H. "Optimum cost of an air cooling system by using differential evolution and particle swarm algorithms" Elsevier Energy and Buildings, Vol. 65,pp. 93–100, Oct. 2013.
• M. Z. Amirani, S. ShahbazPanahi, and M. K. Ozdemir, “Performance Comparison in Amplify-and-Forward Bi-directional Network Beamforming”, to appear in IEEE Signal Processing, 2012.
• M. Zheng and M. K. Ozdemir, “GPS-aided Doppler Spread Estimation in a Mobile System”, 26th Queen's Biennial Symposium on Communications, Kingston, Ontario Canada, 2012.
• F. Retnasothie and M. K. Ozdemir, “A multiband SDR solution for next generation wireless systems,” United States Patent Application 20090170444, Jun. 2009.
• H. A. Mahmoud, M. K. Ozdemir, and H. Arslan, “An Efficient Ranging Algorithm for WiMAX
(802.16e) OFDMA,” Elsevier Computer Communications  Vol. 32, Issue 1 Jan 2009.
• H. A. Mahmoud, M. K. Ozdemir, F. E. Retnasothie, and H. Arslan, “IQ Imbalance Correction for OFDMA Uplink Systems,” ICC 2009 Signal Processing for Commun. Symp., Sep. 2008.
• M. K. Ozdemir and H. Arslan, “Channel estimation for wireless OFDM systems," IEEE Commun. Surveys & Tutorials, vol. 9, no. 2, pp. 18--48, Oct. 2007.
• M. K. Ozdemir, H. Arslan, and E. Arvas, “Towards real-time adaptive low-rank LMMSE channel estimation of MIMO-OFDM systems," IEEE Trans. on Wireless Commun, vol. 5, no. 10, pp. 2675--2678, Oct. 2006.
• M. K. Ozdemir, H. Arslan, and E. Arvas, “Dynamics of spatial correlation and implications on MIMO systems," IEEE Commun. Mag., vol. 42, no. 6, pp. 48--53, June 2004.
• H. A. Mahmoud, M. K. Ozdemir, and H. Arslan, “Initial Ranging for WiMAX (802.16e) OFDMA," in Proc. Military Commun. Conf., Washington, DC, Oct. 2006.
• M. K. Ozdemir, H. Arslan, and E. Arvas, “Adaptive low-rank MIMO-OFDM channel estimation," in Proc. IEEE Wireless and Microwave Technol. Conf., vol. 1, Clearwater, FL, Apr. 2005.
M. K. Ozdemir, H. Arslan, and E. Arvas, “MIMO-OFDM channel estimation for correlated fading channels," in Proc. IEEE Wireless and Microwave Technol. Conf., vol. 1, Clearwater, FL, Apr. 2004.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Hakan DOĞAN
E-Posta hkndgn@yahoo.com
Detay Öz Geçmiş
Medya

Güney Kaliforniya Üniversitesi 1999 Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Şehir Üniversitesi Qualcomm Atheros Şirketi Atheros Komunikasyon Maxim Entegre Ürünler HP Laboratuvarları

Araştırma Alanları

RF&Analog devre tasarımı, kablosuz komünikasyon sistemleri tasarımı, dijital kalibrasyonlu analog devre/sistem tasarımı, yüksek frekanslı devre tasarımı, ultra-düşük-güçlü devre tasarımı, faz dizili devreler, PLL ve sentezör tasarımı, anahtarlamalı regülatörler.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

“A novel technique for duty cycle correction for reference clocks in frequency synthesizers,” (with Ihsan Albittar)
“Analysis and Design of Switched Capacitor DC-DC Converters,” (with S. E. Mohammed and M. T. Ozgun), in review, submitted to Wiley International Journal of Circuit Theory and Applications
“A low power receiver front-end design with active TX leakage canceler for LTE standards and beyond,” (with Amr A. Abdelhamid and M. T. Ozgun), in review, submitted to IEEE Journal of Solid State Circuits (JSSC)
“A Variable-Gain LNA (VG-LNA) for Wideband Applications,” (with M. T. Ozgun), in review, submitted to Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences
“A Novel Technique for Duty Cycle Correction for Reference Clocks in Frequency Synthesizers,” (with Ihsan Albittar), Elsevier Microelectronics Journal, vol.47, pp.176-182, Sept. 2017.
“A Fully Integrated Light-Load Switched Capacitor DC-DC Converter Utilizing Frequency, Switch Size and Interleaving Techniques,” (with S. E. Mohammed and M. T. Ozgun), Elsevier Microelectronics Journal, vol.47, pp.155-161, Sept. 2017.
“Intermodulation distortion in RF CMOS Attenuators,” (with R. Meyer), IEEE Journal of Solid State Circuits, vol. 42, issue 3, pp. 529-539, March 2007.
“Analysis and Design of RF CMOS Attenuators,” (with R. Meyer and A.M. Niknejad), IEEE Journal of Solid State Circuits, vol. 43, issue 10, pp. 2269-2283, Oct 2008.
“A Single-chip CMOS Bluetooth v2.1 Radio SoC,” (with W. W. Si et al), IEEE Journal of Solid State Circuits, vol. 43, issue 12, pp. 2896-2904, Dec 2008.
“A Dual-band CMOS MIMO Radio SoC for IEEE 802.11n Wireless LAN,” (with M. Zargari et al), IEEE Journal of Solid State Circuits, vol. 43, issue 12, pp. 2882-2895, Dec 2008.
“Design and Implementation of a CMOS 802.11n SoC,” (with S. G. Sankaran et al.), IEEE Communications Magazine, vol. 47, no. 4, pp. 134-143, April 2009.
“A Single-Chip CMOS Bluetooth v. 2.1 Radio SoC,” (with P. Husted et al.), IEEE Communications Magazine, vol. 47, no. 4, pp. 144-151, April 2009.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. İlker KÖSE
E-Posta ikose@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1999 Gebze Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ar-Ge Direktörü, CompuGroup Medical A.Ş. (2009-2014) Proje Yöneticisi, Dünya Bankası, Sağlık Bakanlığı (2003-2009) Bilgi İşlem Şefi, İstanbul Ulaşm A.Ş. (1999-2003)

Araştırma Alanları

Sağlıkta veri madenciliği ve yapay sinir ağları uygulamaları, klinik ve yönetimsel karar destek sistemleri, elektronik sağlık kaydının anlamlı kullanımı, sağlık sistem mühendisliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities, Others)
1. Abdülkadir Bolat ,Ilker Kose, Osman Erol Hayran, The Evaluation of the Health Information Systems by the Health Information System Managers Within the Research and
Teaching Hospitals Affiliated with the University of Health Sciences, Journal of Health Systems and Policies, 1 (3), 2019, Pages 144-173
2. Gizem Gençyürek, Ilker Kose, The Correlation Analysis of Relative Values of Drugs and the Health Service Tariffs in Private Health Insurance System in Turkey, Journal of Health
Systems and Policies, 2 (1), 2019, Pages 63-77
3. B. Ozge Elmas, Ilker Kose, The Correlation Analysis of Relative Values of DRGs and The National Public Health Service Tariffs in Turkey, Journal of Health Systems and Policies 1 (1), 2018, Pages 53-71
4. Ilker Kose, Mehmet Gokturk, Kemal Kilic, An interactive machine-learning-based electronic fraud and abuse detection system in healthcare insurance, Applied Soft Computing, Volume 36, November 2015, Pages 283–299

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Ilker Kose, Seyma Guner, Bahadir Isguzerer, Muzaffer Ekin Sisli, A Case Study of the Extended Interactive Innovation Management Model in Insurance Company, European Conference on Innovation and Entrepreneurship 1, 375, 20-21 September 2018, Aveiro, Portugal
2. İlker KÖSE, Nihat AKPINAR, Murat GÜREL, Yakup ARSLAN, Hakan ÖZER, Nihat YURT, Yıldıray KABAK, Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ, “Turkey’s National Health Information System (NHIS)” e-Challenges, 22-24 October 2008, Stokholm, Sweden
3. Yildiray KABAK, Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ, İlker KÖSE, Nihat AKPINAR, Murat GÜREL, Yakup ARSLAN, Hakan ÖZER, Dr. Nihat YURT, Ahmet ÖZÇAM, “The Use of HL7 CDA in the National Health Information System (NHIS) of Turkey”, 9th International HL7 Interoperability Conference IHIC October 2008, Greece
4. Namli T., Aluc G., Sinaci A., Kose I., Akpinar N., Gurel M., Arslan Y., Ozer H., Yurt N., Kirici S., Sabur E., Ozcam A., Dogac A. “Testing the Conformance and Interoperability of NHIS to Turkey’s HL7 Profile” 9th International HL7 Interoperability Conference (IHIC) October 2008, Greece, pp. 63-68.
5. İ. Köse, Natalia Shvets, “Molecular Modeling in the ETOSAR Software”, International Modelling & Stability Conference, May 27-30 2003, Kiev
6. İ. Köse, N. Shvets, İ. Soğukpınar, “A Problem-Oriented Database as a Tool for the Data on the Structure-Activity Relationships Accumulation, Integration and Exchange”, 12th International Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks July 02-04, 2003, Çanakkale Turkey.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Kose, Ilker. 2017. “Science And Technology Policies In Turkey.” pp. 1759–74 in Researches on Science And Art in 21st Century Turkey, edited by H. ARAPGIRLIOGLU, A. ATIK, R. L. ELLIOT, and E. TURGEON. Ankara: Gece Kitaplığı
2. Kose, Ilker. 2018. "Veri Madenciliği, Teori, Uygulama ve Felsefesi", edited by Gökhan Silahtaroglu, Papatya Bilim, Istanbul
3. Kose, Ilker and Kemal Kilic. 2017. “Büyük Veri Bilimi Ile Sahteciliğin ve Suitsimalin Önlenmesi.” pp. 233–50 in Büyük Veri ve Açık Veri Analitiği: Yöntemler ve Uygulamalar, edited by Ş. Sağıroğlu and O. Koç. Ankara.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. İlker KÖSE, Mehmet GÖKTÜRK, Kemal KILIÇ, "Sağlık Geri Ödeme Sistemlerinde Kural Dışı Davranış Tespitinde Aktör-Metâ Odaklı Yaklaşım", VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, 2010, KKTC
2. İlker KÖSE, Mehmet GÖKTÜRK, Kemal KILIÇ, "Sağlık Sigortası Geri Ödemelerinde Kuraldışı Davranış Tespiti", YAEM 30. Ulusal Kongresi, 2010, İstanbul
Diğer yayınlar

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
E-Posta pyigit@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2007 İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler BD

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

istatistik, veri madenciliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Devrim TARAKCI
E-Posta dtarakci@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1999 İstanbul Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1999-2002(Arş.Görevlisi) Yıldız Çocuk Özel Eğitim Merkezi 2004-2013

Araştırma Alanları

Pediatrik Rehabilitasyon,Ortopedik Rehabilitasyon,Virtüel Rehabilitasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

7.1.1.Oral A, Tarakci D, Dişçi R. Calcaneal quantitative ultrasound measurements in young male and female professional dancers. J Strength Cond Res. 2006 Aug;20(3):572-8. (SCI).

7.1.2.Tarakcı D,Oral A,’How do contralateral calcaneal quantitative ultrasound measurements in male professional football (soccer) players reflect the effects of high-impact physical activity on bone?’ J Sports Med Phys Fitness. 2009 Mar;49(1):78-84. (SCI)

7.1.3.Tarakcı D., İ. Yeldan, A. Zengin, A. Tekeoğlu, A. Kostanoğlu, T. Kuru ve Y. Analay, “Sedanter kadınlar ve bedensel engelli çocuğa sahip annelerde bel ağrısının günlük yaşam aktivitelerine etkisinin karşılaştırılması”, Nobel Medicus,2010, 6(3),62-65 (SCI).

7.1.4. Kuru T., İ. Yeldan, A. Zengin, A. Kostanoğlu, A. Tekeoğlu, Y. Analay ve D. Tarakcı “Erişkinlerde ağrı ve farklı ağrı tedavilerinin prevalansı”, Ağrı Dergisi,2011 23(1), 22-27
(Index Medicus, EMBASE/Excerpta Medica ve Gale/Cengage Learning)

7.1.5. Tarakcı, E., F. Tütüncüoğlu, D. Tarakcı. “Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çalışan meslek elemanlarının öz-yeterlilik ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi” Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2012;23(1):26-35(CINAHL, EMBASE/Excerpta Medica).

7.1.6.Tarakci D, AR. Özdincler, E. Tarakci, F. Tutuncuoglu, M. Ozmen. “Wii-based balance therapy to improve balance function in children with cerebral palsy: a pilot study". J Phys Ther Sci. 25(9), 2013. (SCI).

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ahmet Burak ÇAĞLAYAN
E-Posta abcaglayan@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yeditepe Üniversitesi 2011 Sinirbilim / İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yeditepe Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Araştırma Alanları

Beyin Felci sonrası Plastisite ve Fonksiyonel Geri Kazanım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası Yayınlar
1. Kilic U, Caglayan AB, Beker MC, Gunal MY, Caglayan B, Yalcin E, Kelestemur T, Gundogdu RZ, Yulug B, Yılmaz B, Kerman BE, Kilic E. Particular phosphorylation of PI3K/Akt on Thr308 via PDK-1 and PTEN mediates melatonin's neuroprotective activity after focal cerebral ischemia in mice. Redox Biol. 2017 Aug;12:657-665. doi: 10.1016/j.redox.2017.04.006. Epub 2017 Apr 5.
2. Caglayan B, Caglayan AB, Beker MC, Yalcin E, Beker M, Kelestemur T, Sertel E, Ozturk G, Kilic U, Sahin F, Kilic E. Evidence that activation of P2X7R does not exacerbate neuronal death after optic nerve transection and focal cerebral ischemia in mice. Exp Neurol. 2017 Jun 29;296:23-31. doi: 10.1016/j.expneurol.2017.06.024.
3. Demirci S, Doğan A, Başak Türkmen N, Telci D, Çağlayan AB, Beker MÇ, Kiliç E, Özkan F, Dede B, Şahin F. Poloxamer P85 increases anticancer activity of Schiff base against prostate cancer in vitro and in vivo. Anticancer Drugs. 2017 Jun 13. doi: 10.1097/CAD.0000000000000528.
4. Beker MC, Caglayan B, Yalcin E, Caglayan AB, Turkseven S, Gurel B, Kelestemur T, Sertel E, Sahin Z, Kutlu S, Kilic U, Baykal AT, Kilic E. Time-of-Day Dependent Neuronal Injury After Ischemic Stroke: Implication of Circadian Clock Transcriptional Factor Bmal1 and Survival Kinase AKT. Mol Neurobiol. 2017 Apr 18. doi: 10.1007/s12035-017-0524-4.
5. Doeppner TR, Kaltwasser B, Sanchez-Mendoza EH, Caglayan AB, Bähr M, Hermann DM. Lithium-induced neuroprotection in stroke involves increased miR-124 expression, reduced RE1-silencing transcription factor abundance and decreased protein deubiquitination by GSK3ß inhibition-independent pathways. J Cereb Blood Flow Metab. 2017 Mar;37(3):914-926. doi: 10.1177/0271678X16647738.
6. Eren Z, Gunal MY, Ari E, Coban J, Cakalagaoglu F, Caglayan AB, Beker MC, Akdeniz T, Yanikkaya G, Kilic E, Kantarci G. Pleiotropic and Renoprotective Effects of Erythropoietin Beta on Experimental Diabetic Nephropathy Model. Nephron. 2016 132:292-300. doi: 10.1159/000444649.
7. Doğan A, Demirci S, Türkmen NB, Çağlayan AB, Aydın S, Telci D, Kılıç E, Şahin K, Orhan C, Tuzcu M, Ekici AI, Şahin F. Schiff Base-Poloxamer P85 Combination Prevents Prostate Cancer Progression in C57/Bl6 Mice. Prostate. 2016 Nov;76(15):1454-63. doi: 10.1002/pros.23229.
8. Kartal Ö, Aydınöz S, Kartal AT, Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Karademir F, Süleymanoğlu S, Kul M, Yulug B, Kilic E. Time dependent impact of perinatal hypoxia on growth hormone, insulin-like growth factor 1 and insulin-like growth factor binding protein-3. Metab Brain Dis. 2016 Aug;31(4):827-35. doi: 10.1007/s11011-016-9816-z.
9. Kelestemur T, Yulug B, Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Caglayan B, Yalcin E, Gundogdu RZ, Kilic E. Targeting different pathophysiological events after traumatic brain injury in mice: Role of melatonin and memantine. Neurosci Lett. 2016 Jan 26;612:92-7. doi: 10.1016/j.neulet.2015.11.043.
10. Hermann DM, Zechariah A, Kaltwasser B, Bosche B, Caglayan AB, Kilic E, Doeppner TR. Sustained neurological recovery induced by resveratrol is associated with angioneurogenesis rather than neuroprotection after focal cerebral ischemia. Neurobiol Dis. 2015 Nov;83:16-25. doi: 10.1016/j.nbd.2015.08.018.
11. Beker MC, Caglayan AB, Kelestemur T, Caglayan B, Yalcin E, Yulug B, Kilic U, Hermann DM, Kilic E. Effects of normobaric oxygen and melatonin on reperfusion injury: role of cerebral microcirculation. Oncotarget. 2015 Oct 13;6(31):30604-14. doi: 10.18632/oncotarget.5773.
12. Seker FB, Kilic U, Caglayan B, Ethemoglu MS, Caglayan AB, Ekimci N, Demirci S, Dogan A, Oztezcan S, Sahin F, Yilmaz B, Kilic E. HMG-CoA reductase inhibitor rosuvastatin improves abnormal brain electrical activity via mechanisms involving eNOS. Neuroscience. 2015 Jan 22;284:349-59. doi: 10.1016/j.neuroscience.2014.10.014.
13. Kilic E, Reitmeir R, Kilic Ü, Caglayan AB, Beker MC, Kelestemur T, Ethemoglu MS, Ozturk G, Hermann DM. HMG-CoA Reductase Inhibition Promotes Neurological Recovery, Peri-Lesional Tissue Remodeling, and Contralesional Pyramidal Tract Plasticity after Focal Cerebral Ischemia. Front Cell Neurosci. 2014 Dec 11;8:422. doi: 10.3389/fncel.2014.00422.
14. Doğan A, Demirci S, Cağlayan AB, Kılıç E, Günal MY, Uslu U, Cumbul A, Sahin F. Sodium pentaborate pentahydrate and pluronic containing hydrogel increases cutaneous wound healing in vitro and in vivo. Biol Trace Elem Res. 2014 Dec;162(1-3):72-9. doi: 10.1007/s12011-014-0104-7.
15. Sonay AY, Caglayan AB, Culha M. Synthesis of Peptide Mediated Au Core–Ag Shell Nanoparticles as Surface-Enhanced Raman Scattering Labels. Plasmonics. 2012 7:77-86. doi: 10.1007/s11468-011-9278-4.

Özetler
Uluslararası Bildiriler
1. Poster- Beker MC, Caglayan AB, Yalcin E, Kilic U, Baykal AT, Gurel B, Kilic E, “Proteomic Approach To Circadian Rhythm After Brain Injury”, 7th EMBO Meeting, Germany, 2016.
2. Poster- Caglayan AB, Beker MC, Caglayan B, Altunay S, Dalay A, Dilden A, Sertel E, Kelestemur T, Yalcin E, Kilic U, Sarma M, Kilic E, “The role of cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) in the development of brain plasticity and repair: Role of axonal outgrowth inhibitors and cell signaling”, 7th EMBO Meeting, Germany, 2016.
3. Poster- Caglayan B, Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Yalcin E, Altunay S, Kelestemur T, Gunal MY, Hanoglu L, Yulug B, Kilic E, “Repetitive transcranial magnetic stimulation promotes neuronal survival in the acute phase and stroke- recovery in the sub-acute phase of focal cerebral ischemia” 7th EMBO Meeting, Germany, 2016.
4. Poster- Kilic U, Caglayan AB, Beker MC, Elibol B, Beker M, Altug-Tasa B, Ozcicek I, Ozen M, Yilmaz B, Kilic E, “Melatonin Promotes Stroke Recovery By Stimulating Axonal Projections And Neurogenesis”, 7th EMBO Meeting, Germany, 2016.
5. Poster- Yalcin E, Caglayan AB, Beker MC, Gurel B, Kelestemur T, Caglayan B, Dalay A, Dilden A, Altunay S, Sertel E, Yulug B, Kilic U, Kilic E, “Oatp1a5 transporter is a gateway for pharmacological compounds to the ischemic brain” 7th EMBO Meeting, Germany, 2016.
6. Poster- Kilic U, Beker MC, Caglayan AB, Elibol B, Karakas M, Altug B, Gok O, Kelestemur T, Kilic E, “Melatonin promotes neurological recovery, peri-lesional tissue remodeling, and contralesional pyramidal tract plasticity after focal cerebral ischemia” Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2015. Online.
7. Poster- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Altunay S, Caglayan B, Yalcin E, Gundogdu RZ, Kilic E, “Effects of normobaric oxygen treatment on brain injury after hypoxia-ischemia in newborn mice” Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2015. Online.
8. Poster- Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Caglayan B, Kelestemur T, Ozturk G, Kilic E “The role of neuronal expression of P2X7 receptors in the processes of brain injury in mice” Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2014. Online.
9. Poster- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Yalcin E, Ozturk G, Kilic E “Inhibition but not activation of P2X7 receptors improves brain epileptiform activity in mice: Role of iNOS activation” Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2014. Online.
10. Poster- Beker MC, Caglayan AB, Kelestemur T, Yalcin E, Ozturk G, Kilic E, “Roles of oxygen treatment in the development of ischemic brain injury, signal transduction and brain microcirculation after focal cerebral ischemia” Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2014. Online.
11. Poster- Kilic U, Caglayan AB, Beker MC, Kilic E “The phosphatidylinositol-3 kinase/Akt pathway mediates melatonin’s neuroprotective activity after focal cerebral ischemia” The 5th EMBO Meeting, 2013.
12. Poster- Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Caglayan B, Kelestemur T, Gundogdu RZ, Kilic E “Roles of P2X7 receptors in neuronal injury after optic nerve transaction and focal cerebral ischemia” The 5th EMBO Meeting, 2013.

Ulusal Bildiriler ve Sözlü Sunumlar
1. Poster- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Caglayan B, Yalcin E, Sertel E, Kilic E “Investigation of Pathophysiological Processes with Advanced Microscopy Techniques after Cerebral Ischemia” 15. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Sakarya, 2017.
2. Sözlü Sunum- Beker MC, Caglayan AB, Kelestemur T, Caglayan B, Yalcin E, Dalay A, Altunay A, Sertel E, Kilic E, “Effects of Circadian Rhythm on Brain Injury and Related Molecular Mechanisms” 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 20/32, Düzce, 2016.
3. Sözlü Sunum- Kelestemur T, Beker MC, Caglayan AB, Yalcin E, Altunay S, Dalay A, Sertel E, Dilden A, Caglayan B, Kilic E, “Role of Normobaric Oxygen Treatment on Newborn Hypoxia –Ischemia” Turkish Society ofPhysiological Sciences 42nd National Physiology Congress, OC23, Düzce/ Turkey, 2016.
4. Poster- Yalcin E, Caglayan AB, Beker MC, Kelestemur T, Caglayan B, Altunay S, Dalay A, Dilden A, Sertel E, Kilic E, “The role of solute carrier Oatp1a4 in brain injury pharmacotherapy” Turkish Society ofPhysiological Sciences 42nd National Physiology Congress , PC108, Düzce/Turkey, 2016.
5. Poster- Kilic U, Elibol B, Beker MC, Caglayan AB, Tasa-Altug B, Beker M, Ozen B, Yilmaz B, Kilic E, “Plasticity-Promoting Effect of Melatonin After Experimental Cerebral Ischemia” Turkish Society ofPhysiological Sciences 42nd National Physiology Congress, PC112, Düzce/Turkey, 2016.
6. Poster- Caglayan AB, Beker MC, Caglayan B, Altunay S, Dalay A, Dilden A, Sertel E, Kelestemur T, Yalcin E, Kilic U, Saarma M, Kilic E, “Effect of Neurotrophic factors CDNF and MANF Brain Plasticity and Repair After Brain Ischemia” Turkish Society ofPhysiological Sciences 42nd National Physiology Congress, PC118, Düzce/ Turkey, 2016
7. Sözlü Sunum- Caglayan AB, Yalcin E, Beker MC, Caglayan B, Kelestemur T, Ozturk G, Kilic E “In vivo ve in vitro P2X7 receptörü aracılı nöronal sağkalım mekanizması” 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2015.
8. Poster- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Yalcin E, Ozturk G, Kilic E “P2X7 reseptörünün farede epilepsi sonrası rolü” 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2015.
9. Poster- Beker MC, Caglayan AB, Kelestemur T, Yalcin E, Caglayan B, Kilic E “Melatonin ve normobarik oksijen tedavisinin reperfüzyon hasarına etkileri” 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2015.
10. Poster- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Yalcin E, Ozturk G, Kilic E “P2X7 reseptör baskılanması ve aktivasyonunun beyin epileptiform aktivitesi, mikrodolaşımı ve hücre içi sinyal iletim molekülleri üzerine olan etkileri” 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2014.
11. Poster- Beker MC, Caglayan AB, Kelestemur T, Yalcin E, Ozturk G, Kilic E “Normobarik oksijen tedavisinin beyin felci sonrası gelişen hasar, sinyal mekanizmaları ve beyin kan dolaşımına olan etkileri” 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2014
12. Sözlü sunum- Kilic U, Gok O, Karakas M, Elibol B, Beker MC, Caglayan AB, Kilic E “İskemi sonrası fonksiyonel iyileşmeyi sağlayan plastisiteye bağlı moleküler mekanizmalarda melatoninin etkinliğinin araştırılması” 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2014.
13. Sözlü sunum- Kelestemur T, Caglayan AB, Beker MC, Yilmaz B, Kilic E “Sıçanlarda memantin ve melatonin tedavisinin travmatik beyin hasarı sonrası etkilerinin araştırılması” 11. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2013.
14. Poster- Caglayan AB, Beker MC, Kilic E, Kilic U “P2X7 reseptörlerinin fare optik kesisi ve fokal iskemi modelleriyle oluşturulan nöronal hasar üzerine etkisi” 13. Ulusal Tıbbi biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013.
15. Poster- Kilic U, Caglayan AB, Beker MC, Kilic E “Fosfatidil inozitol-3 kinaz/AKT sinyal yolağının Melatoninin iskemi sonrası nöroprotektif etkisinde rolü” 13. Ulusal Tıbbi biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013.
16. Sözlü sunum- Seker FB, Kilic U, Caglayan AB, Ekimci N, Cevreli B, Beker MC, Demirci S, Dogan A, Yilmaz B, Kilic E “Profiklaktik olarak uygulanan 3-Hidroksi-3-Metilglutaril Koenzim A Redüktaz İnhibitörlerinin penisilinle indüklenen beyin epileptik aktivitesine etkileri” TFBD 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2012.
17. Sözlü-sunum- Kilic U, Caglayan B, Ethemoglu, Caglayan AB, Beker MC, Ekimci N, Kilic E “3-Hydroxy-Methykgkutaryl Coenzyme A reductase inhibitörü rosuvastatinin beyin felci sonrası beyin plastisitesi ve onarım üzerine olan etkileri” TFBD 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2012.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tunçer BAYKAŞ
E-Posta tbaykas@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2000 Ottawa Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

National Institute of Communications and Information Technology Japan Tohoku University

Araştırma Alanları

Haberleşme Sistemleri, Telsiz Haberleşme ve Uygulamaları, Fiziksel Katman Tasarımı, 60 GHz Sistemler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Baykas, T.; Kasslin, M.; Cummings, M.; Hyunduk Kang; Kwak, J.; Paine, R.; Reznik, A.; Saeed, R.; Shellhammer, S.J., "Developing a standard for TV white space coexistence: technical challenges and solution approaches," Wireless Communications, IEEE , vol.19, no.1, pp.10,22, February 2012 doi: 10.1109/MWC.2012.6155872
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6155872&isnumber=6155865

Baykas. T.; Sum C.S.; Lan Z. ; Rahman M.A.; Harada H.; Kato S.;, “IEEE 802.15.3c: The First IEEE Wireless Standard for Data Rates Over 1 Gbps”, Communications Magazine, IEEE , vol.49, no.7, pp.114-121, July 2011
doi: 10.1109/MCOM.2011.5936164
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5936164&isnumber=5936142

Baykas, T.; Siala, M.; Yongacoglu, A.; , "Generalized decorrelating discrete-time RAKE receiver," Wireless Communications, IEEE Transactions on , vol.6, no.12, pp.4268-4274, December 2007
doi: 10.1109/TWC.2007.060392
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4400794&isnumber=4400779

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
E-Posta mhucisik@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2004 Universität für Bodenkultur Wien

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

• TU Delft, Hollanda • İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye • University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria

Araştırma Alanları

• Nanobioteknoloji • Nanopartiküler İlaç İletim Sistemleri • Yüzey fonksiyonlandırma • Hücre hedefleme • Lipid taşıyıcı sistemler (örn. emulsomlar)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ucisik, M. H., Küpcü, S.*, Debreczeny, M., Schuster, B. and Sleytr, U. B.* (2013) S layer Coated Emulsomes as Potential Nanocarriers. Small, 9: 2895 2904.
Ucisik M.H.*, Küpcü S., Schuster B., Sleytr U.B. (2013) Characterization of CurcuEmulsomes: Nanoformulation for Enhanced Solubility and Delivery of Curcumin, Journal of Nanobiotechnology, 11:37:1-13.
Ucisik M.H.*, Küpcü S., Breitwieser A., Gelbmann N., Schuster B., Sleytr U.B. (2015) S-layer Fusion Protein as a Tool functionalizing Emulsomes and CurcuEmulsomes for Antibody Binding and Targeting, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 128, 132-139
Ucisik M.H.*, Schuster B., Sleyt U.B. (2015) Emulsomes meet S-layer Proteins: An emerging Targeted Drug Delivery System, Current Pharmaceutical Biotechnology, 16:4, 392-405
Ruff L.E.*, Uzri D., Fecteau J.-F., Ucisik M.H., Messmer B.T.* (2016) DeNAno: a novel multivalent affinity reagent, in: “Rolling Circle Amplification (RCA): Toward New Clinical Diagnostics and Therapeutics, Edited by Dr. V. Demidov”, Springer, 161-168.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
E-Posta mkocaturk@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2004 Bogaziçi Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Boğaziçi Üniverisitesi, Nortel Networks Netaş, Mobiarts GSM ve Yazılım Tek. Ltd. Şti.

Araştırma Alanları

Sinirsel Protezler, Beyin-Makine Arayüzü, Sinirbilim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., Toward building hybrid biological/in silico neural networks for motor neuroprosthetic control , Frontiers in Neurorobotics, 2015.
Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., Towards brain machine interfaces operating with spike-based models of neurons, Society for Neuroscience - Annual Meeting, 2014.
Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., A workstation for development of brain machine interfaces using spiking neural networks , International Conference on Neurorehabilitation, 2012.
Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., A real-time spiking neural network simulator combined with online spike sorting software, Society for Neuroscience - Annual Meeting, 2012.
Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., BlueSpike: neural data acquisition, recording and online spike sorting software, Society for Neuroscience - Annual Meeting, 2011.
Kocatürk, M., Gülçür, H. Ö., Canbeyli, R., Chronic recordings from rat motor cortex for developing neural prostheses, 15th National Conference on Biomedical Engineering, 2010.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Muhammed Fatih TOY
E-Posta mftoy@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Koç Üniversitesi 2006 İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lozan (EPFL)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lozan (EPFL) (postdoc), Nanolive SA (kurucu ortak)

Araştırma Alanları

Biyofotonik, Optik Mikroskopi, Dijital Holografi, Nanoskopi, İşaretsiz görüntüleme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

12. A. Hong, B. Zeydan, S. Charreyron, O. Ergeneman, S. Pane, M. Toy, A. Petruska, and B. Nelson, "Real-Time Holographic Tracking and Control of Microrobots," IEEE Robotics and Automation Letters, 2 (1), 143-148 (2017).
11. Y. Cotte, F. Toy, P. Jourdain, N. Pavillon, D. Boss, P. Magistretti, P. Marquet, and C. Depeursinge, "Marker-free phase nanoscopy," Nature Photonics, 7 (2), 113-117 (2013).
10. M. F. Toy, J. Kühn, S. Richard, J. Parent, M. Egli, and C. Depeursinge, "Accelerated autofocusing of off-axis holograms using critical sampling," Optics Letters, 37 (24), 5094-5096 (2012).
9. M. F. Toy, S. Richard, J. Kühn, A. Franco-Obregón, M. Egli, and C. Depeursinge, "Enhanced robustness digital holographic microscopy for demanding environment of space biology," Biomedical Optics Express, 3 (2), 313-326 (2012).
8. Y. Cotte, M. F. Toy, C. Arfire, S. S. Kou, D. Boss, I. Bergoënd, and C. Depeursinge, "Realistic 3D coherent transfer function inverse filtering of complex fields," Biomedical Optics Express, 2 (8), 2216 (2011).
7. O. Ferhanoglu, M.F. Toy, and H. Urey, "Fourier optics analysis of grating sensors with tilt errors," Optics Letters, 36(12), 2254-2256 (2011).
6. Y. Cotte, M. F. Toy, and C. Depeursinge, "Beyond the lateral resolution limit by phase imaging," Journal of Biomedical Optics, 16, 106007 (2011).
5. Y. Cotte, M. F. Toy, N. Pavillon, and C. Depeursinge, "Microscopy image resolution improvement by deconvolution of complex fields," Optics Express, 18 (19), 19462-19478 (2010).
4. C. Pache, J. Kühn, K. Westphal, M. F. Toy, J. Parent, O. Büchi, A. Franco-Obregón, C. Depeursinge, and M. Egli, "Digital holographic microscopy real-time monitoring of cytoarchitectural alterations during simulated microgravity," Journal of Biomedical Optics, 15, 026021 (2010).
3. Y. Cotte, M. F. Toy, E. Shaffer, N. Pavillon, and C. Depeursinge, "Sub-Rayleigh resolution by phase imaging," Optics Letters, 35 (13), 2176-2178 (2010).
2. M. F. Toy, O. Ferhanoglu, H. Torun, and H. Urey, "Uncooled infrared thermo-mechanical detector array: Design, fabrication and testing," Sensors and Actuators A: Physical, 156 (1), 88-94 (2009).
1. O. Ferhanoglu, M. F. Toy, and H. Urey, "Two-wavelength grating interferometry for MEMS sensors," Photonics Technology Letters, IEEE, 19 (23), 1895-1897 (2007).

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Özge ŞENSOY
E-Posta osensoy@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2005 Koç Üniversitesi-Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Weill Cornell Tıp Okulu

Araştırma Alanları

G-protein-kenetli reseptör sinyal iletimi, yönlendirilmiş hücre sinyalleşmesi,yan etkisi azaltılmış bilgisayar ortamında ilaç dizaynı,hücre zarı deforme etmesine yardımcı peptitlerin yapısal ve dinamik yönden incelenmesi,peptit bazlı nanomalzemelerin termodinamik yönden incelenmesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1.Özge Şensoy, Ali Rana Atılgan, Canan Atılgan : FbpA iron storage and release are governed by periplasmic microenvironments. PCCP. 19 (8) : 6064-6075, 2017
2.Ozge Sensoy, Irina S. Moreira, Giulia Morra : Understanding the Differential Selectivity of Arrestins toward the Phosphorylation State of the Receptor. ACS Chem. Neurosci.. 7 (9) : 1212-1224, 2016
3. Margarita Arango-Lievano, Ozge Sensoy, Amélie Borie, Maithé Corbani, Gilles Guillon, Pierre Sokoloff, Harel Weinstein and Freddy Jeanneteau. A GIPC1-palmitate switch modulates dopamine Drd3 receptor trafficking and signaling. Molecular and Cellular Biology, 2016, 36, 1019-31.
4. Sensoy, O., Weinstein, H. “Computational modeling of the mechanistic role of helix 8 in GPCRs: The interaction of the dopamine 2 receptor C-terminus with the PDZ domain of GIPC1”. BBA Biomembranes - 1848 (2015) 976–983
5. Dalgicdir, C., Sensoy, O., Peter, C., Sayar, M. “A transferable coarse-grained model for diphenylalanine: How to represent an environment driven conformational transition” The Journal of Chemical Physics, 2013; 139, 234115.
6. Bakota,E.L., Sensoy, O., Ozgur, B., Sayar, M., Hartgerink, J.D. “Self-Assembling Multidomain Peptide Fibers with Aromatic Cores” Biomacromolecules, 2013; 14, 1370.
7. Engin*, O., Sayar, M. “Adsorption, folding, and packing of an amphiphilic peptide at the air/water interface” Journal of Physical Chemistry B, 2012; 116, 2198.
8. Engin*, O., Villa, A., Peter, C., Sayar, M. “A Challenge for Peptide Coarse Graining: Transferability of Fragment Based Models” Macromolecular Theory and Simulations, 2011, 20, 451.
9. Engin*, O., Villa, A., Sayar, M., Hess, B. “Driving Force for Adsorption of Amphiphilic Peptides to Air/Water Interface.” Journal of Physical Chemistry B, 2010, 114, 11093.
(Also appeared in Gromacs Manual)
10. Engin*, O., Sayar, M., Erman, B. “The introduction of hydrogen bond and hydrophobicity effects into the rotational isomeric states model for conformational analysis of unfolded peptides.” Physical Biology, 2009, 6, 016001.
11. Engin*, O., Sayar, M. “Investigation of Structure of Amphiphilic Peptides in Different Environments via Replica- Exchange Molecular Dynamics Simulations.” John von Neumann Institute for Computing, NIC Series, 2008.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Duygu ERTEN
E-Posta derten@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 1988 Rutgers Universitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Koç Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC)-ABD

Araştırma Alanları

Dayanıklı Yapılar, Yapı Sektöründe Sürdürülebilirlik, Yeşil İş Sertifikaları, Döngüsel Konut, Yeşil Okullar, Yeşil Mortgage/Yeşil Finansman/Sıfır Atık/Etik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Erten, D.(2018). A Roadmap for Localizing and Harmonising Existing Green Building Rating Tools. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 4 (2), 179-194.

Erten D., (2017), Insights into Hotels with Green Building Certifications: Case studies from Turkey, World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong (WSBE17 Hong Kong) 5-7 June 2017, Hong Kong.

Erten D., (2016) Importance of Integrating Green Building Certification Requirements into Design, Construction and Consultant Contracts, Proceedings of SB16 International Conference on Sustainable Built Environment, 13-15 October, Istanbul, Turkey

Erten D, Yücel N., (2016) A Critical Review of Green Building Certification Systems Regarding Historical Buildings, Proceedings of SB16 International Conference on Sustainable Built Environment, 13-15 October, Istanbul, Turkey

Güler E., Erten D., (2016) “CO2 footprint of geosynthetic reinforced retaining walls” EUROGEO 2016, 6th European Geosynthetics Congress, 25-28 September, 2016, Ljubljana

Erten D., (2015) “Hotels with Green Building Certifications: Case studies from Turkey” The 4th International Conference on Climate, Tourism and Recreation (CCTR2015),17-19 Eylül 2015 “Istanbul, Turkey

Erten D., (2015) “Green Campus Development and Greening Existing University Campuses: Case Studies from Turkey” International Sustainable Buildings Conference II, Mayıs 2015, (ISBS), Ankara, Turkey


Erten D., (2014), “Problems of Architecture and Urban Planning Today” “International Green Building Certification Systems” Organized by Faculty of Architecture, Urbanism and Design of Georgian Technical University, Georgia International Conference, June 10-11, Tbilisi, Georgia

Erten D., (2012), “Recommendations To Promote Green Social Housing Policy in Turkey-A roadmap to Green Certification System for Housing, Proceedings of the XVIII IAHS World Congress, April 16-19, 2012, Istanbul, Turkey

H. Baltacı, Erten D., Arolat E., Avci S. “Perspectives from Turkey: Sustainable City Making (2012), Submitted at Netherlands Architecture Institute Conference, Coordinated by Arnavutköy Belediyesi Publications., Amsterdam, Holland

Erten D., (2010), “ International Green Building Certification Systems: A comparative Approach to LEED and BREEAM “ International Sustainable Buildings Conference I, (ISBS), Ankara, Turkey

Erten D., Henderson K, Kobas B. (2009), A Review of International Green Building Certification Methods: A Roadmap for a Certification System in Turkey, 5th International Conference on Construction in 21st Century, Istanbul, Turkey

Korkmaz S., Erten D. , Syal M. , Potbhare V, (2009): “A Review of Green Building Movement Timelines in Developed and Developing Countries to Build an International Adoption Framework”. 5th International Conference on Construction in 21st Century, Istanbul, Turkey

Erten D., Yalçıner C.A., (1999), “Establishing Board of Registration for Professional Engineers in Turkey,” submitted to the Proceedings of the International Conference on the Kocaeli Earthquake – A Scientific Assessment and Recommendations for Re-building-Istanbul, December 2-5, İstanbul,Turkey

Erten D., Z.Yılmaz, (2010), “Comparison of Energy PerformanceEvaluations for LEED and BREEAM Certification Systems” 10. National HVAC Congress-13-16 Nisan 2011, İzmir, Turkey

Erten D., Y. Güller, A.Fırat (2010), “A roadmap for a green building certification system for Turkey: Adaptation of BREEAM Certification”, 10. National HVAC Congress -13-16 Nisan 2011, İzmir, Turkey

Erten D., (2009), “Financial Incentives to accelerate the construction of Green Buildings in Turkey and Global Best Practices” National Energy Efficiency Forum at WOW Convention Center, İstanbul, Turkey


Erten D., Maher M.H. (1995),“Effect of Fines Content on the Cyclic Undrained Behavior of Sand”, Proceedings of the 3rd International Conference Recent Advances on Geotechnical Earthquake Engineering, April: 1061-1064. St. Louis, MO


Erten D., Maher M.H. (1995), “Liquefaction Potential of Silty Soils”, Proceedings of 7th International Conference on Soil Dynamics and Earthquake Engineering, SDEE 95, Organized by Wessex Institute of Technology, UK, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK


Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


Erten D., (2019) Author of Chapter 18 entitled: Single-Family Home Rainwater-Harvesting Systems, Handbook of Water Harvesting and Conservation (Wiley). Editor: Saeid Eslamian


Green Business Book: Author of Chapter 2: How to start a green business?, Demirer Y., Çavus M.F., Demir E. , Erten D. Yeşilaydın G., Sonsuz Y., Kedikli E., Baytören E., Demirel E. T., How to start a green business? (2018), Editör: Y. Uslu, Nobel yayıncılık


Green Business: Author of Chapter 8: Green Design, Demirer Y, Çavus M.F., Demir E., Erten D. Yeşilaydın G., Sonsuz Y., Kedikli E., Baytören E., Demirel E. T., How to start a green business? (2018), Editör: Y. Uslu, Nobel yayıncılık


Erten D., (2010), Contributing Author: “United Nations Environment Program (UNEP) Green Economy: Green Buildings” Section, Coordinated by London School of Economics (LSE), 631 pages


Erten D. (2010), “Green Buildings”, Published by Regional Environment Center (REC) and Turkish Ministry of Environment and Settlements, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Erten D., Konutta Sürdürülebilirlik Sertifikaları: BREEAM ve ÇEDBİK Yeşil Konut sistemlerinin karşılaştırmalı analizi, İstanbul 1. Konut Kurultayı, Güvenli yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut, Mayıs 10-11, 2018, İstanbul

Erten D., Beşikten Beşiğe Atık, 9. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 9-11 Mayıs 2018, Konya


text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Esra Çiğdem CEZLAN
E-Posta eccezlan@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Anadolu Üniversitesi 2004 Beykent Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Medipol Sağlık Grubu, Memorial Sağlık Grubu, CompuGroup Medical,Acıbadem Sağlık Grubu

Araştırma Alanları

Bilgi Yönetimi, Entelektüel Sermaye

Seçili Yayınları / Tüm YayınlarıCezlan E.Ç., Yorulmaz A.C.: Defansif Tıbbın Sağlık Ekonomisine Mali Yükü [Bildiri].( Ekim, 2017) IV.Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi,Aydın/Kuşadası.

Yorulmaz A.C., Cezlan E.Ç. : Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Ödemesi Yapılan Adli Olgulara Bağlı Sağlık Giderleri. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Sayı(42), 2017

Cezlan E.Ç. : Hasta Güvenliği ve Etik.[Bildiri].( Mayıs 2017). 10.Uluslarası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya.

Cezlan E.Ç., Öner D., Yorulmaz N.B., Yorulmaz C.A. [Bildiri].( Mayıs, 2017).KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MALİ PORTRESİ.14.Adli Bilimler Kongresi,İzmir/Çeşme.

Cezlan E., Yılmaz S. ( Mayıs 2016).Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Hakları.[Bildiri] 10.Uluslarası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya,2016

Narcı Ö.H., Tarcan M., Sonsuz A.A., Cezlan E.Ç., Yiğit P.[Bildiri].(Mayıs 2016) : Competitive Challenges of the Hospital Industry in Turkey.[Bildiri] 3.International Conference on New Challenges in Management and Businness, Dubai.

Cezlan, E. : EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL ON COMPANY INNOVATION:A RESEARCH FOR HEALTH ADMISTRATION. ASMJ. 14 (Özel Sayı) : 21-32, 2015

Cezlan, E. (Haziran 2015).Effect of Intellectual Capital On Company Innovation: A Research For Health Administration[Bildiri].International Healthcare Management Conference (IHMC) ,Gümüşhane

Cezlan, E. Yorulmaz A.C. (Temmuz 2012). Management of Patient Complaints and Medicolegal Consultant at the Memorial Health Group [Poster]. 22 th Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Seher Oya AKMAN
E-Posta soakman@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Üniversitesi 1977 Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü - Fen Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Oya Design İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Şişe Cam : Anadolu Cam Sanayii AŞ; Paşabahçe Tic Ltd Şti; Paşabahçe Mağazalar AŞ;

Araştırma Alanları

Malzemeler ve Teknolojik Inovasyon; Cam Tasarımı -Sanatı ve Üretim Teknolojileri; Ambalaj ve Gıda Tasarımı; Marka Yaratma, Konumlandırma ve Firma İmajı; Anlambilim/Göstergebilim ;Zanaat ve İnovasyon; Girişimcilik, Yöntemleri ve Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

uluslar arası ve ulusal pek çok önemli ödülün sahibidir.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Cüneyd PARLAYAN
E-Posta cparlayan@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Toronto Universitesi 2008 Tokyo Medical and Dental University

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ulasal kanser Arastirma Merkezi, Tokyo/Japonya

Araştırma Alanları

Kanser epidemiologisi ve genetigi, Kanserde OMICS uygulamalari ve analizi, Kisilestirilmis tip

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Parlayan C, Ikeda S, Sato N, Sawabe M, Muramatsu M, Arai M (2014) Association analysis of single nucleotide polymorphisms in miR-146a and miR-196a2 on the prevalence of cancer in elderly Japanese population: a case–control study. Asian Pac J Cancer Prev, 15 (5), 2101-2107.
2. Tani Y*, Parlayan C*, Takai Y, Kawai A, Unuma Y, Kinoshita H, Kondo T. Evaluation of narrow range IPG gels in a novel automated two-dimensional gel electrophoresis machine, Auto2D. Electrophoresis Letters Vol.59 (2015) No.1, p.9-12. (*: Equal contribution)
3. Parlayan C, Asano N, Yoshida A, Kawai A, Kondo T. (2014) Current status of global expression profiling of sarcoma; meta-analysis for clinical applications. Cancer Research (under review)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
E-Posta mustafaerdem@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi Louisiana State University

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Louisiana State University

Araştırma Alanları

Sağlıklı kentsel tasarım, insan-çevre etkileşimleri, sürdürülebilir kentsel gelişme, mekansal ve istatistiksel analiz, kentsel tasarım ve planlamada CBS/Uz. Alg. uygulamaları, kentsel alanlardaki sağlık farklılıkları, trafik kaza analizi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Emre KARAKOÇ
E-Posta ekarakoc@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Bilkent Üniversitesi 2002 Simon Fraser Universitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Washington Üniversitesi, Genom Bilimleri Max Planck Enstitüsü, Evrimsel Biyoloji ve Genetik

Araştırma Alanları

Hesapsal Biyoloji, Biyoenformatik, Kombinatorik algoritmalar, Yeni nesil dizileme metotları, Yapısal değişikler, Genetik karmaşık hastalıklar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Genomic resources for wildpopulations of the house mouse,Mus musculus and its close relative-
Mus spretus., Bettina Harr, Emre Karakoc, Rak Neme, Meike Teschke, Christine Pfeie, Zeljka
Pezer, Hiba Babiker, Miriam Linnenbrink, Inka Montero, Rick Scavetta, Mohammad Reza Abai,
Marta Puente Molins, Mathias Schlegel, Rainer G. Ulrich, Janine Altmuller, Marek Franitza, Anna
Buntge, Sven Kunzel, Diethard Tautz Nature Scientific Data doi:10.1038/sdata.2016.75

The evolution and functional impact of human deletion variants shared with archaic hominin
genomes., Lin Yen-Lung, Pavlidis P., Karakoc E., Ajay J., Gokcumen O. Mol. Biol. Evol. doi:
10.1093/molbev/msu405, 2015

The bonobo genome compared with the chimpanzee and human genomes., Prfer K, Munch K,
Hellmann I, Akagi K, Miller JR, Walenz B, Koren S, Sutton G, Kodira C, Winer R, Knight JR,
Mullikin JC, Meader SJ, Ponting CP, Lunter G, Higashino S, Hobolth A, Dutheil J, Karakoc E,
Alkan C, Sajjadian S, Catacchio CR, Ventura M, Marques-Bonet T, Eichler EE, Andr C, Atencia
R, Mugisha L, Junhold J, Patterson N, Siebauer M, Good JM, Fischer A, Ptak SE, Lachmann M,
Symer DE, Mailund T, Schierup MH, Andrs AM, Kelso J, Pbo S. Nature 486(7404):527-31, 2012

Sporadic autism exomes reveal a highly interconnected protein network of de novo mutations.,
O’Roak BJ, Vives L, Girirajan S, Karakoc E, Krumm N, Coe BP, Levy R, Ko A, Lee C, Smith JD,
Turner EH, Stanaway IB, Vernot B, Malig M, Baker C, Reilly B, Akey JM, Borenstein E, Rieder
MJ, Nickerson DA, Bernier R, Shendure J, Eichler EE. Nature, 485(7397):246-50, 2012

Insights into hominid evolution from the gorilla genome sequence, Scally A, Dutheil JY, Hillier
LW, Jordan GE, Goodhead I, Herrero J, Hobolth A, Lappalainen T, Mailund T, Marques-Bonet T,
McCarthy S, Montgomery SH, Schwalie PC, Tang YA, Ward MC, Xue Y, Yngvadottir B, Alkan C,
Andersen LN, Ayub Q, Ball EV, Beal K, Bradley BJ, Chen Y, Clee CM, Fitzgerald S, Graves TA,
Gu Y, Heath P, Heger A, Karakoc E, Kolb-Kokocinski A, Laird GK, Lunter G, Meader S, Mort
M, Mullikin JC, Munch K, O’Connor TD, Phillips AD, Prado-Martinez J, Rogers AS, Sajjadian S,
Schmidt D, Shaw K, Simpson JT, Stenson PD, Turner DJ, Vigilant L, Vilella AJ, Whitener W, Zhu
B, Cooper DN, de Jong P, Dermitzakis ET, Eichler EE, Flicek P, Goldman N, Mundy NI, Ning Z,
Odom DT, Ponting CP, Quail MA, Ryder OA, Searle SM, Warren WC, Wilson RK, Schierup MH,
Rogers J, Tyler-Smith C, Durbin R. Nature 483(7388):169-75, 2012

Detection of Structural Variants and INDELs from Exome Data, Emre Karakoc, Can Alkan,
Brian J. ORoak, Megan Dennis, Laura Vives, Kenneth Mark, Mark J. Rieder, Debbie A. Nickerson,
Evan E. Eichler, Nature Methods, 9(2):176-8, Dec 2011

Exome sequencing in sporadic autism reveals severe de novo mutations, Brian J. O’Roak, P.
Derizioti, C. Lee. L. Vives, J. J. Schwartz, S. Girirajan, E. Karakoc, A. P. MacKenzie, S. Ng,
C. Baker, M. Rieder, D. Nickerson, R. Bernier, S. Fisher, J. Shendure and E. E. Eichler, Nature
Genetics, Nature Genetics 43, 585589, 2011.

Error tolerant NMR backbone resonance assignment and automated structure generation, B.
Alipanahi, X. Gao, E. Karakoc, S.C. Li, F. Balbach, G. Feng, L. Donaldosn, and M. Li, Journal
of Bioinformatics and Computational Biology (JBCB), 0(1): 1-26, 2011.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Guvanchmyrat OVEZMYRADOV
E-Posta guvanch@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tahir AKKOYUNLU
E-Posta takkoyunlu@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MimarSinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi, Marmaray Projesi, Doerken GmbH

Araştırma Alanları

Yapı Bilgi Modelleme, Mimari Mühendislik, Çok boyutlu Modelleme (nD,BIM), Parametrik Tasarım, Lazer Tarama Sistemleri, Robotik Yapım Teknolojisi, Yapımda Sanal Gerçeklik, Yapımda Artırılmış Gerçeklik,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Akkoyunlu, T.,Parametric BIM Façade Module Development For Diagrid Twisted Structures, 35th ISARC, Berlin, Germany Pages 1073-1078 2018 Proceedings
Akkoyunlu, T. , Dikbaş, A., “Building Information Modelling (BIM) for Large-Scale Construction Projects.” International Journal of Structural Analysis & Design – IJSAD Volume 1 : Issue 3 ISSN : 2372-4102, 30 September,2014
Akkoyunlu, T., Dikbaş A., 2016: Yapı Bilgi Modellemenin (BIM) Parametrik Modellemede Kullanılması: Ön Üretimli Yapılar Örneği : 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-66332-5-6, Kasım 2016. sf:116
Akkoyunlu, T., Dikbaş A., 2014: Kentsel Dönüşüm Projeleri için BIM Kullanımı : 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi, Antalya özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-60244-3-6, Ekim 2014. sf:116
Akkoyunlu, T., Ergönül S., 2014: İnşaat Sektöründe Malzeme Yönetim Yaklaşımları ve Bir Model Önerisi : 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi, Antalya özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-60244-3-6, Ekim 2014. Sf :75

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Akgün TOKATLI
E-Posta atokatli@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2001 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Turkcell Global Bilgi 2007-2018 Tıldız Teknik Üniversitesi 2001-2007

Araştırma Alanları

Etkileşim Tasarımı, Kullanıcı Deneyimi, Servis Tasarımı, Fotoğraf

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hasan KURT
E-Posta hasankurt@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Sabancı University 2006 Sabancı Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sabancı Üniversitesi

Araştırma Alanları

Nanoteknoloji Plazmonik Biyosensörler Fotovoltaikler Malzeme Karakterizasyonu

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SCI/SCI-E Indexed Publications

1. A. Yenenler, H. Kurt, O.U. Sezerman, “Enhancing enzymatic properties of endoglucanase I enzyme from Trichoderma reesei via swapping from cellobiohydrolase I enzyme”, Catalysts,9 (2), 130, 2019.

2. M. Yuce, H. Kurt , B. Hussain, C. W. Ow-Yang, H. Budak, “Exploiting Stokes and anti-Stokes type emission profiles of aptamer-functionalized luminescent nanoprobes for multiplex sensing applications”, ChemistrySelect, 3, 5814-5823, 2018.

3. M. Yuce & H. Kurt, “How to make nanobiosensors: surface modification and characterization nanomaterials for biosensing applications”, RSC Advances, 7, 49386-49403, 2017.

4. S. Avaz, O. Oguz, H. Kurt, Y.Z. Menceloglu, C. Atilgan, “Soft segment length controls morphology of poly(ethylene oxide) based segmented poly(urethane-urea) copolymers in a binary solvent”, Computational Materials Science, 138, 58-69, 2017.

5. S. Khabbaz Abkenar, A. Tufani, G. Ince, H. Kurt, A. Turak, C.W. Ow-Yang, “Transfer Printing Gold Nanoparticle Arrays with Thermo-Responsive Poly N-isopropylacrylamide (pNIPAAm)”, Nanoscale, 9, 2969-2973, 2017.

6. H. Kurt, E. Alpaslan, B. Yildiz, C. W. Ow-Yang, “Conformation-mediated Förster resonance energy transfer (FRET) in blue-emitting polyvinylpyrrolidone(PVP)-passivated zinc oxide (ZnO) nanoparticles”, Journal of Colloid and Interface Science, 488, 348-355, 2017.

7. H. Kurt & C. W. Ow-Yang, “Impedance Spectroscopy Analysis of the Photophysical Dynamics due to the Nanostructuring of Anode Interlayers in Organic Photovoltaics”, Physica Status Solidi A, doi:10.1002/pssa.201600314, 2016.

8. H. Kurt, M. Yuce, B. Hussain, H. Budak, “Dual-Excitation Upconverting Nanoparticle and Quantum Dot Aptasensor for Multiplexed Food Pathogen Detection”, Biosensors and Bioelectronics, 81, 280-286, 2016.

9. H. Kurt, J. Jia, Y. Shigesato, C. W. Ow-Yang, “Tuning Hole Charge Collection Efficiency in Polymer Photovoltaics by Optimizing the Work function of Indium Tin Oxide Electrodes with Solution-processed LiF Nanoparticles”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 26 (11), 9205-9212, 2015.

10. M. Yuce, H. Kurt, VRRS. Mokkapati, H. Budak, “Employment of nanomaterials in polymerase chain reaction: insight into the impacts and putative operating mechanisms of nano-additives in PCR”, RSC Advances, 4 (69), 36800-36814, 2014.

11. M. Yuce, H. Kurt, and H. Budak, “Characterization of a dual biotin tag for improved single stranded DNA production”, Analytical Methods, 6 (2), 548-557, 2014.

Book Chapters

1. M. Yuce, H. Kurt, B. Hussain, H. Budak, “Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment (SELEX) for Aptamer Selection”, Biomedical Applications of Functionalized Nanomaterials, Ed. B. Sarmento & J. das Neves, Elsevier, March 1st 2018.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Billur Deniz KARAHAN
E-Posta bdkarahan@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2008 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi (Araş Gör.) Argonne National Lab (Ziyaretçi Araştırma)

Araştırma Alanları

lityum iyon bataryalar, elektrolitik kaplamalar, elektrokimyasal analiz yöntemleri, kalite mühendisliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2017). Designing Self standing Three Dimensional Composite SiCu Thin Films as Anodes for Lithium Ion Battery. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 17, 606-615. (Yayın No: 3440661)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2016). Designing Self-Standing Silicon-Copper Composite Helices as Anodes for Lithium Ion Batteries. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(677), 228-236., Doi: 10.1016/j.jallcom.2016.03.125 (Yayın No: 3438656)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL,CHEN ZH,AMINE KHALIL (2016). Si-Cu Alloy Nanowires Grown by Oblique Angle Deposition as a Stable Negative Electrode for Li-Ion Batteries. Journal of Materials Science, 51(13), 6207-6219., Doi: 10.1007/s10853-016-9918-3 (Yayın No: 2657022)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2016). Functionally Graded Si Based Thin Films as Negative Electrodes for Next Generation Lithium Ion Batteries. ELECTROCHIMICA ACTA, 187, 293-299., Doi: 10.1016/j.electacta.2015.11.052 (Yayın No: 1792570)KARAHAN BİLLUR DENİZ,LEVENT ERYILMAZ,KELEŞ ÖZGÜL (2016). SiAg film by Magnetron Sputtering for High Reversible Lithium Ion Storage Anodes. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 654, 363-370., Doi: 10.1016/j.jallcom.2015.09.095 (Yayın No: 1792838)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL,KHALIL AMINE (2016). Compositionally-Graded Silicon-Copper Helical Arrays as Anodes for Lithium Ion Batteries. JOURNAL OF POWER SOURCES, 304, 273-281., Doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.11.032 (Yayın No: 1792633)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2015). The Effects of Film Thickness and Evaporation Rate on Si-Cu Thin Films for Lithium Ion Batteries. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 15(12), 9788-9796., Doi: 10.1166/jnn.2015.10484 (Yayın No: 1793086)


KARAHAN BİLLUR DENİZ,LEVENT ERYILMAZ,KELEŞ ÖZGÜL,ERDEMİR ALİ,KHALIL AMİNE (2015). Compositionally Graded SiCu Thin Film Anode by Magnetron Sputtering for Lithium Ion Battery. THIN SOLID FILMS, 596, 190-197., Doi: 10.1016/j.tsf.2015.09.085 (Yayın No: 1792755)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL,KHALIL AMİNE (2015). Silicon-Copper Helical Arrays for New Generation Lithium Ion Batteries. NANO LETTERS, 15(10), 6702-6708., Doi: 10.1021/acs.nanolett.5b02522 (Yayın No: 1792789)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2015). The Effect of Copper Coating on Nanocolumnar Si Anodes for Lithium Ion Batteries. THIN SOLID FILMS, 589, 543-550., Doi: 10.1016/j.tsf.2015.06.038 (Yayın No: 1792868)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2015). Improving Si Anode Performance by Forming Copper Capped Copper-Silicon Thin Film Anodes for Rechargeable Lithium Ion Batteries. ELECTROCHIMICA ACTA, 170, 63-71., Doi: 10.1016/j.electacta.2015.04.131 (Yayın No: 1792895)KARAHAN BİLLUR DENİZ,Eryılmaz Levent,CHEN ZONGHAI,KELEŞ ÖZGÜL,AMİNE KHALIL (2015). High Capacity Anode with Well-Aligned, Ordered NiSi Nano-Columnar Arrays. NANO ENERGY, 13, 781-789., Doi: 10.1016/j.nanoen.2015.03.009 (Yayın No: 1795058)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2015). Multi-Layered Cu/Si Nanorods and Its Use for Lithium Ion Batteries. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 622, 418-425., Doi: 10.1016/j.jallcom.2014.10.028 (Yayın No: 1793116)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL,ÜRGEN MUSTAFA KAMİL (2015). Optimization of the Anodic Layer Morphology on Aluminum in a Mixed Phosporic/Sulfuric Acids Bath Using Taguchi Method. ADVANCED SCIENCE, ENGINEERING AND MEDICINE, 7(2), 1-6., Doi: 10.1166/asem.2015.1662 (Yayın No: 3438665)KARAHAN BİLLUR DENİZ,ERYILMAZ LEVENT,ERCK ROBERT,KELEŞ ÖZGÜL,ERDEMİR ALİ,AMİNE KHALIL (2014). Structured SiCu Thin Films in LiB as Anodes. THIN SOLID FILMS, 572, 134-141., Doi: 10.1016/j.tsf.2014.09.008 (Yayın No: 1793161)KARAHAN BİLLUR DENİZ,KELEŞ ÖZGÜL (2014). Improving the Electrochemical Performance of Tin-Based Anodes Formed via Oblique Angle Deposition Method. BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, 37(7), 1701-1708., Doi: 0.1007/s12034-014-0735-5 (Yayın No: 1793219)KARAHAN BİLLUR DENİZ,SEZGIN NAGIHAN,ABOUIMRANE ALİ,KELEŞ ÖZGÜL,AMINE KHALIL (2014). Use of Multilayered Ni-Sn and Ni-Sn-C Thin Film Anodes for Lithium-Ion Batteries. ELECTROCHIMICA ACTA, 135, 585-593., Doi: 10.1016/j.electacta.2014.05.024 (Yayın No: 1793314)KARAHAN BİLLUR DENİZ,LU JUN,KELEŞ ÖZGÜL,AMINE KHALIL (2014). Nanocolumnar Structured Porous Cu-Sn Thin Film as Anode Material for Lithium ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces, 6, 10877-10885., Doi: 10.1021/am405994b (Yayın No: 1793477)Zümrüt Zeynep,KARAHAN BİLLUR DENİZ,AKIN KARADAYI İPEK,KELEŞ ÖZGÜL,GÖLLER GÜLTEKİN (2013). Bioactivity Characterization and a Full Factorial Design on the Adhesive Strength of Air Plasma Sprayed HA -TiO2 Coated Ti. Journal of The Australian Ceramic Society, 49(2), 95-103. (Yayın No: 1794972)KARAHAN BİLLUR DENİZ,SEZGIN NAGIHAN,KELEŞ ÖZGÜL,KAZMANLI KÜRŞAT,ABOUIMRANE ALİ,AMINE KHALIL (2013). A Nano-Architectured Porous Electrode Assembly of Copper Rich Cu6Sn5 Thin Film for Rechargeable Lithium Batteries. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 553, 204-207., Doi: 10.1016/j.jallcom.2012.11.145 (Yayın No: 1793361)ÜRGEN MUSTAFA KAMİL,KELEŞ ÖZGÜL,KARAHAN BİLLUR DENİZ,BAYATA FATMA (2012). Generation of a Surface Pattern Having Conical Surface Features by Anodic Polarization of Aluminum. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 159, 411-415., Doi: 10.1149/2.039209jes (Yayın No: 1793737)text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Elif HOCAOĞLU ÇETİNSOY
E-Posta ehocaoglu@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2005 Sabancı Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Italian Institute of Technology (IIT) - Advanced Robotics Laboratory Imperial College London - Human Robotics Laboratory

Araştırma Alanları

İnsan-makine etkileşimi, sEMG tabanlı kontrol arayüzleri, akıllı üst ekstremite protezleri, rehabilitasyon robotiği, yardımcı cihazlar, giyilebilir robotik.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Melis Almula KARADAYI
E-Posta makaradayi@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Eyüp ŞİŞMAN
E-Posta esisman@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Fahrettin Ersin ALACA
E-Posta fealaca@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2002 Aalto Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kadir Has Üniversitesi/ Yarı zamanlı öğretim görevlisi Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tasarım Yönetimi Sürdürülebilir Tasarım Tasarım Mirası Stratejik Tasarım Marka Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Alaca, F. E. & Alcantara M. D. (2019). Advanced Resilient Practices: Demythologizing Design Heritage. Proceeding at NORDES 19: Who Cares Conference. Helsinki, Aalto University, 2-4 June 2019.
Alaca, F.E. (2017). Globalising a Design Heritage Strategy: from Finland’s Artek to Turkey’s Grand Bazaar. Helsinki: Aalto Arts Books. ISBN 978-952-60-7655-3 (printed), ISBN 978-952-60-7654-6 (pdf).
Alaca, F.E. (2014). Why do we still need “Design Heroes”? Proceeding at Design Culture: Object, Discipline and Practice Conference University of Southern Denmark. Kolding, Denmark.18-19 September 2014.
Alaca, F. E. (2013). Framing the Territory of Inclusivity in Design: Cultural Reflections on the Finnish Design Heritage. Proceeding at Include Asia 2013: Global Challenges and Local Solutions in Inclusive Design. Hong Kong, China. 2-3 July 2013.
Alaca, F. E. (2013). Design History: Hardwired into Cultural Innovation. Proceeding at Crafting the Future: 10th European Academy of Design Conference Gothenburg, Sweden. 17-19 April 2013.
Alaca, F.E. (2012). Governance’s Role in Service Design: Extending Theory in Light of the Finnish Model. In: Miettinen S. & Valtonen A. eds. Service Design with Theory. Rovaniemi: Lapland University Press. ISBN 978-952-484-551-9.

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Haydar SUR
E-Posta haydar.sur@uskudar.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ali YEŞİLIRMAK
E-Posta ali.yesilirmak@ihu.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Adnan KAVAK
E-Posta dr.adnankavak@gmail.com
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ümit HACIOĞLU
E-Posta umit.hacioglu@ihu.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Beykent Universitesi 2002 Finans ve Bankacılık/Kadir Has Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Beykent Universitesi, (2003-2015)

Araştırma Alanları

Stratejik Yönetim, Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ekonomi Politik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Hasan Dincer, Umit Hacioglu, Ekrem Tatoğlu, Dursun Delen : A Fuzzy- Hybrid Analytic Model to Assess Investors' Perception for Industry Selection. Decision Support System. 86 (1) : 24-34, 2016 Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer: A Comparative Performance Evaluation on Bipolar Risks in Emerging Capital Markets Using Fuzzy AHP-TOPSIS and VIKOR Approaches, Engineering Economics, 26 (2), 118-129, 2015 ( SCI) Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, I. Erkan Celik: Economic Recovery and Investment Climate: Bosnian Case. Bilig,Vol.74(1): 97-124 (SSCI) Umit Hacıoğlu and Hasan Dinçer: Evaluation of Conflict Hazard and Financial Risk in the E7 Economies’ Capital Markets. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol: 31, No: 1, 2013.( SSCI) Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu: Performance Evaluation with FUZZY VIKOR and AHP Method Based on Customer Satisfaction in Turkish Banking Sector. Kybernetes, Vol: 42, No: 7, 2013. Rahmi Deniz Özbay, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, “Internet based Innovation Strategy for the Banks in the Era of 2008 Global Financial Crisis”, International Journal of Business and Social Science, Vol:2, No:22, 2011 Aybike Serttaş and Umit Hacioglu “The Important Issue of Current Agenda: Energy Security and Climate Change”, International Journal of Business and Social Science, Vol: 2, No: 23, (ISSN: 2219-1933), 2011. Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, İsmail Erkan Çelik, “Economic Approach to Conflict Issue: Investment in Post- Conflict Situation for International Business”. International Journal of Business Administration, Vol.3. No.5, 2012. Umit Hacioglu, Hasan Dinçer “Risky Business in Conflict Zones: Opportunities and Threats in Post Conflict Economies”. American Journal of Business and Management, Vol.1. No.2, 2012. Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, Recep Yılmaz, “The Effect of Integrated Marketing Communication Competencies on Banking Performance: An Analysis with Fuzzy VIKOR Method”, Actual Problems of Economics, Vol: 143, No: 5, 2013. Ali Görener, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, “Application of Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) Method for Bank Branch Location Selection”, International Journal of Finance & Banking Studies, Vol: 2, No: 2, 2013. Vuyisani Moss, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, “The Nature of the Creditor-Debtor Relationship in South Africa”, International Journal of Research in Business and Social Science, Vol: 2, No: 2, 2013. Umit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Financial Contributions and Economic Outlook in Bosnia from Dayton to 2008 Global Economic”, Global Business and Economics Research Journal, Vol: 2, No: 2, 2013. Vuyisani Moss, Hasan Dincer, Ümit Hacioglu, “Financial regulations and standards in the low income property market of South Africa” E3 Journal of Business Management and Economics, Vol. 4(8).2013. Hasan Dincer, Umit Hacioglu, Serhat Yuksel, “CAMELS-based Determinants for the Credit Rating of Turkish Deposit Banks”, International Journal of Finance and Banking Studies, Vol 4. No 1,2015 Serhat Yuksel, Hasan Dincer, Umit Hacioglu : CAMELS based Determinants for the Credit Rating of Turkish Deposit Banks. IJFBS. 4 (4) : 1-17, 2015 Senol Emir, Hasan Dİncer, Umit Hacioglu : An Assessment on the allocation of Customer Credits in Turkish Banking Sector: An Integrated Method using DEMATEL and WTA. JQU. 3 (2) : 163-174, 2015 Senol Emir, Hasan Dincer, Umit Hacioglu : An Assessment on Banking Returns with Data Mining Approach: A Critical Investigation on Deposit Banks in Turkey. AJRBEM. 6 (2) : 153-172, 2016 Senol Emir, Umit Hacioglu, Hasan Dincer : Clustering Analysis for Determining the Key Interests in the Financial Literature using Text Mining. GBERJ. 5 (1) : 31-56, 2016 Senol Emir, Hasan Dincer, Umit Hacioglu : Fuzzy C- Means Clustering of Turkish Deposit Banks with Banking Efficiency Factors. GBERJ. 5 (1) : 57-73, 2016 Senol Emir, Umit Hacioglu, Hasan Dincer : Online News for Performance Appraisal of Turkish Banking with Web Mining. AJRBF. 6 (3) : 108-128, 2016 Hasan Dincer, Umit Hacioglu, Serhat Yuksel : Performance Assessment of Deposit Banks with CAMELS Analysis using Fuzzy ANP- MOORE Approaches and an Application on Turkish Banking Sector. AJRBEM. 6 (2) : 32-56, 2016 Senol Emir, Hasan Dincer, Umit Hacioglu, Serhat Yüksel : Random Regression Forest Model Using Technical Analysis Variables: An Application on Turkish Banking Sector in Borsa Istanbul. IJFBS. 5 (3) : 85-102, 2016 Senol Emir, Hasan Dincer, Umit Hacioglu, Serhat Yuksel : Comparative Study of Outlier Detection Algorithms via Fundamental Analysis Variables: An Application on Firms Listed in Borsa İstanbul. İJRBS. 4 (4) : 45-60, 2016 Senol Emir, Hasan Dincer, Umit Hacioglu : Innner-dependency Analysis of Banking Sector using DEMATEL Technique: Evidence from Turkish Banking Sector. JQUEA. 3 (2) : 214-227, 2015 Hasan Dincer, Umit Hacioglu, Serhat Yuksel : Balanced Scorecard-based Performance Assessment of Turkish Banking Sector with Analytic Network Process. IJDSA. 1 (1) : 1-21, 2016 Umit Hacioglu, Hasan Dincer, Serhat Yuksel : Examining Critical Factors Affecting Ownership Structure in Turkish Banking Sector. JQQ. 4 (1) : 10-22, 2016 Hasan Dincer, Umit Hacioglu, Serhat Yuksel : Managerial and Market-Based Appraisal of Agriculture Banking using ANP and ELECTRE Method. JMOS. 3 (3) : 29-40, 2016 Hasan Dincer, Umit Hacioglu, Ozlem Olgu : Strategy Formulation for the European Banking Sector after the Global Financial Crisis: An Empirical Analysis using a Hybrid Method with DEMATEL- based ANP and Fuzzy TOPSIS. IFABS 2016 Barcelona Conference, 1-26, Barcelona/ Spain, 2016 Kursad Zorlu ve Umit Hacioglu “The conflict issue in international business and the global leadership”, International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Istanbul, Aralık 2011 Cuneyt Yenigün ve Umit Hacioglu “ The New Challenge for Interethnic Peace in Post- Conflict Economies: Conflict Risk and Its Effect on Investment Climate”, SSEM- EuroConference 2010: Challenges and Opportunities in Emerging Markets - July 16-18, Milas, 2010 Umit Hacioglu “The Role of Energy on Security and Stability in Post-Conflict Countries”, 3rd International Strategy and Security Studies, BUSRC, İstanbul 2010. Umit Hacioglu and Aybike Serttaş “ The Role of Energy on Security in the Era of Climate Change”, 3rd International Strategy and Security Studies, BUSRC, İstanbul 2010 Umit Hacioglu “Challenging Issue of Sustainable Interethnic Peace and Security: Which Strategy Secures Best in the Balkans?” 2nd International Strategy and Security Studies Symposium, BUSRC, İstanbul 2009. Umit Hacioglu, Hasan Dincer, Nihat Alayoglu: Global Business Strategies, SPRINGER, Germany. 2017. ISBN: 978-3-319-44591-5 Umit Hacioglu, Hasan Dincer: Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the financial Services Industry, SPRINGER, Germany. 2017: ISBN 978-3-319-47172-3 Umit hacioglu, Hasan Dincer: Global Financial Crisis and its Ramifications on Capital Markets, SPRINGER, Germany. 2017 ISBN 978-3-319-47021-4 Özlem Olgu, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer. “Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance”, IGI-Global, USA, 2015, ISBN 978-1466672888 Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Regional Economic Integration and the Global Financial System”, IGI-Global, USA, 2015, ISBN 978-1466673083 Hasan Dinçer and Umit Hacioglu: Globalization of Financial Institutions: A Competitive Approach to Finance and Banking, SPRINGER, Germany, 2013. ISBN 978-3-319-01124-0 Umit Hacioglu and Hasan Dinçer: Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness, SPRINGER, Germany, 2013. ISBN 978-3-319-01386-2 Hasan Dinçer and Ümit Hacioglu: Global Strategies in Banking and Finance, IGI-GLOBAL, USA, 2013. ISBN: 9781466646353 Umit Hacioglu and Hasan Dinçer: Globalization and Governance in the International Political Economy, IGI-GLOBAL, USA, 2013. ISBN: 9781466646391 Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Türker Tuğsal, “The Effect of Low Employee Turnover Ratio on Bank Profitability in Turkey”, Editör: Ulaş Akküçük, “Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing”, IGI-Global, USA, 2015. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Fatma Beyaztaş, “Financial Problems of the Small- and Medium-Sized Enterprises and Solution Suggestions”, Editör: Ulaş Akküçük, “Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing”, IGI-Global, USA, 2015. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Özlem Olgu, “Evaluation of Branch- based Efficiency in Turkish Deposit Banks: Evidence from Privately-Owned Banks”, Editör: Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Özlem Olgu, “Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance”, IGI-Global, USA, 2015. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Zühal Akça, “Price Determination in Public Offering and Evaluation Methods”, Editör: Özlem Olgu, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance”, IGI-Global, USA, 2015. Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Burcu Parlak, “An Assessment on Inflation Risk and Its Effects on Business Operations”, Editör: Özlem Olgu, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance”, IGI-Global, USA, 2015. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Banu Kıskaç, “A New Financing Method in Banking Sector: Recommendations for Sukuk and Its Development in Turkey”, Editör: Özlem Olgu, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance”, IGI-Global, USA, 2015. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Abdullah Önder Özkul, “Development Agencies, Grant System and Financial Support for SME’s In Turkey”, Editör: Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Regional Economic Integration and the Global Financial System”, IGI-Global, USA, 2015. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Vuyisani Moss, “State Financed Social Housing Model in South Africa Requires Capacity Building Injection”, Editör: Zeynep Çopur, “Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry”, IGI-Global, USA, 2015. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Aydın Özdemir, “Financial Implications of Relationship Marketing In Airline Business”, Editör: Zeynep Çopur, “Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry”, IGI-Global, USA, 2015. Umit Hacioglu “Interethnic Peace, Security and Genocide in Bosnia- Herzegovina”, (in) Umit Hacioglu, Hasan Dinçer (edt) Globalization and Governance in the International Political Economy, IGI-Global, USA, 2013. Umit Hacioglu and Hasan Dinçer “From Security Matter to Economic Recovery and Stability”, (in) Umit Hacioglu, Hasan Dinçer (edt) Globalization and Governance in the International Political Economy, IGI-Global, USA, 2013. Hasan Dinçer and Umit Hacioglu “A Comparative Hybrid Method in Technical Analysis for Stock Selection Process in Banking Sector by Fuzzy AHP-Topsis and Vikor Method” (in) Hasan Dinçer, Umit Hacioglu (edt) Global Strategies in Banking and Finance, IGI-Global, USA, 2013. Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, Gül Nihan G. Yeşildag “Proactive Approach to Organizational Crisis in Banking” (in) Umit Hacioglu, Hasan Dinçer (edt) Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness, SPRINGER, Germany, 2013. Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, Onur Parlak “The Globalization of the 2008- 2009 Financial Crisis” (in) Hasan Dinçer, Umit Hacioglu (edt) Globalization of Financial Institutions: A Competitive Approach to Finance and Banking, SPRINGER, Germany, 2013. Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, Şenol Emir “Financial Determinants of Bank Profits: A Comparative Analysis of Turkish Banking Sector” (in) Hasan DİNÇER, Umit Hacioglu (edt) Globalization of Financial Institutions: A Competitive Approach to Finance and Banking, SPRINGER, Germany, 2013. Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, Aylin Ipekçi “Leadership and Innovation Strategies in Banking” (in) Hasan Dinçer, Umit Hacioglu (edt) Globalization of Financial Institutions: A Competitive Approach to Finance and Banking, SPRINGER, Germany, 2013. Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Ismail Erkan Çelik “Priced-Based Goods and Services in the Banking Sector” Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu “Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness”, SPRINGER, Germany, 2013.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Yunus Ziya ARSLAN
E-Posta yzarslan@istanbul.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ali Gökhan YAVUZ
E-Posta
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Kerem PEKKAN
E-Posta kpekkan@ku.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mehmed Rafet ÖZDEMİR
E-Posta mehmet.ozdemir@marmara.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Yiğit BEŞLİOĞLU
E-Posta ybeslioglu@medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2002 İstanbul Kültür Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilgi Üniversitesi Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Araştırma Alanları

İnşaat Hukuku, Sözleşme Yönetimi, İnşaat İhtilafları, Yapım Projelerinde Anlaşmazlıklar ve Çözüm Yolları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Hayriye Yasemin SOYLU
E-Posta yaseminkoray@gmail.com
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 İstanbul Teknik Üniversitesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Beykent Üniversitesi- Tasarım Vakfı İstanbul- İstanbul Teknik Üniversitesi- Coats Türkiye- Arpaş A.Ş.- Koç Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Tasarım Yönetimi, Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi, Giyilebilir Teknoloji.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Soylu, Y. Karaca Şalgamcıoglu, B., Efilti, P. Kasajima, O. (2017). "The Anatomy of a Multi-Sensory Design Course: Happy Sound Object", Proceedings of 12th European Academy of Design Conference, EAD Design For Next, Rome. ISBN 978-1-138-09023-1, The Design Journal, Vol. 20, Iss. sup1., p. 1367-1379. Soylu, Y. and Er, Ö. (2016). On the horns of glocalization: A case study in the needlecraft industry - Coats Turkey, Craft Research 7:2, pp.263-74, doi: 10.1386/crre.7.2.263_1. Soylu, Y. (2015). Design Awareness of Non Designer Professionals. On-line Journal of Art and Design. Vol. 3, Iss.1. Soylu, Y. and Er, Ö. (2014). Corporate Design Germination Model. “Design Management in an Era of Disruption”, 19th DMI: Academic Design Management Conference. 2-4 September, 2014, London. Er, Ö., Soylu, Y., Başar, D.L., Gökkurt, A. (2013). A New Model to Introduce SMEs with Design, Crafting the Future", 10th European Academy of Design Conference, 17-19 April 2013, Gothenburg. Soylu, Y., and Bayazıt, N. (2010)., Model Development For Magazine Cover Page Selection, Proceedings of the 20th European Meeting on Cybernetics and Systems Research, 6-9 April 2010, Vienna. Soylu, Y. (2009). Deneyim Pazarlamasında Tasarımın Önemi Üzerine Vaka Analizi: Coats Türkiye, 4. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, 8-9 Ekim 2009, İstanbul.