Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm ilgili dersleri, uygulamaları ve tezi başarı ile tamamlayarak en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler ise tezli yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanır.