Kurucu'dan
Yazdır

İş İmkanları

Ebeler kamu ve özel sektörün yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak görev yaparlar.Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kurluşlar (Temel ve / veya Aile Sağlık Hizmetleri kapsamında yer alan sağlık ocağı ve toplum sağlık merkezleri; hastaneler); özel sağlık merkez, hastane ya da poliklinikleri özel sağlık kabini açmak suretiyle serbest ebe olarak çalışabilirler.