BAŞKAN'DAN
Yazdır

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri çerçevesinde, uzman bir psikolog tarafından bireysel ve grupla danışma hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerin bireysel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmaların yürütüldüğü birimde, okul dönemi boyunca danışmanlık hizmetleri randevu sistemiyle verilmekte ve belirlenen saatlerde 45 dakikalık oturumlar şeklinde yapılmaktadır. Danışmanlık hizmetlerinde süreç; gizlilik, güven, gönüllülük, eşit ilişki, kabul gibi ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir.

Bireysel Danışmanlık
Kendini tanımak, davranışlarını anlamak, gizil güçlerini keşfedip geliştirmek isteyen, olaylarla başa çıkmada zaman zaman güçlüklerle karşılaşan bireylere yönelik profesyonel danışmanlık hizmetidir. Süreç; gizlilik, güven, gönüllülük, eşit ilişki, kabul gibi ilkelere dayanarak konuşma temelli olarak gerçekleşir. Danışanın kendisiyle ilgili farkındalığı artar, kendisi için çözümler üretir, kararlar alır ve bunu danışman yardımıyla uygular. Bireyler, sorunlarını çözmede kendilerini yetersiz görseler de, bireysel danışmanlık hizmeti vesilesiyle sorunlarını fark ederler ve bu sorunlarla yüzleşme cesaretini kendilerinde bulurlar.
 
Grup Danışmanlığı
Sorunlarıyla ilgili farkındalık kazanmış bir grup insanın, bir grup lideriyle bir araya gelerek sorunlarını paylaştıkları bir süreçtir. İnsan, hayatı boyunca dile getiremediği olumlu ya da olumsuz birçok duygu ve düşünceyi grupla psikolojik danışma sürecinde ifade edebilmekte ve gizil güçlerinin farkına varmakta, kendini tanıma fırsatı bulmaktadır. Grupla psikolojik danışma ortamında üyeler, bireysel ayrılıklarını fark ederler. Kendileri dışında daha başka özelliklere sahip kişilerin varolabileceğini öğrenirler. Bireysel psikolojik danışmanın temel ilkeleri (gizlilik, güven, gönüllülük, kabul) grupla psikolojik danışma için de geçerlidir.

Hizmetten Yararlanma?
Bu hizmetten yararlanabilmek için kişilerin birime başvurmaları gerekir. Başvuru yöntemleri iki şekildedir; bizzat birime gelerek ve başvuru formunu doldurarak, ya da website’sindeki başvuru formunu doldurup, birimin Uzm. Klinik Psk. Sevilay Sitrava’nın ssitrava@medipol.edu.tr email adresine göndererek.

Danışmanlık hizmetleri iki kampüste de verilmektedir.
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri 
Uzm. Psikolog Sevilay SİTRAVA
E-Posta: ssitrava@medipol.edu.tr
Tel: 0212 453 4897
Ofis: Haliç Yerleşkesi Zemin Kat - Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
Unkapanı Günleri: Pazartesi, Cuma

 

Tel (Kavacık): 0216 681 5392
Ofis: D Blok- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 
Kavacık Günleri: Salı, Çarşamba, Perşembe