BAŞKAN'DAN
Yazdır

Kütüphane


Medipol Üniversitesi Kütüphanesi'nin amacı eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek, her türlü yazılı, basılı ve elektronik bilgi ve belge ihtiyacına cevap vermek, akademik ve idari personele, öğrencilere ve diğer araştırmacılara teknolojiyi en iyi şekilde kullanılmasına olanak tanıyarak bilgiye erişimi sağlamak, yenilikleri takip ederek uygulamaya geçirmektir.

Bilgi için: kutuphane.medipol.edu.tr

Tel: 0212 453 48 00 - 4870