Kurucu'dan
Yazdır

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

“Kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek, öğrencilerle ilgili her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile ilgili bütün işlemlerin yapılarak diplomaların tanzimi, onayı ve mezunlara verilmesi, diploma defterinin düzenlenmesi, resmi ve özel kuruluşlardan burs temini hakkında yapılan işlemleri ve yazışmaları yapmak; burs alan öğrencilerin başarı durumlarını takip etmek ve duyurulmasını sağlamak, öğrencilerin yeni kayıt işlerini yapmaktır.

Yarıyıl ders kayıtları, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme ve geç kayıt işlemleri; erkek öğrencilerin askerlik işlemlerini yapar. Öğrencilere yapılacak duyuruların iletilmesini ve bilgi akışını sağlar. “