Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi saatinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre derslerin kredi toplamı 90’dan az olmamalıdır.
Tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredi saatinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir kredisiz seminer dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre tez çalışmasının ve derslerin kredi toplamı 120’dan az olamaz.