BAŞKAN'DAN
Yazdır

Üniversite Mütevelli Heyeti

Başkan: Dr. Fahrettin Koca
Üyeler: Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Prof.Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı,Dr.Tamer Vardaloğlu, Dr. Tuncay Aksoy, Özer Koca, Fatma Uçar Kılıç, Gökhan Özcan, Mehmet Büyükbaş, İlker Özen, Azime Efe

Üniversitemizin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, yükseköğretim kurumunun tüzel kişiliğini temsil etmektedir.

Mütevelli Heyet kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip, Kurucu Vakıf Genel Kurulu tarafından 4 yıl süre ile seçilen en az 7 kişiden oluşur. Rektör Mütevelli Heyet’in tabii üyesidir. Rektör dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyet’te görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinde görev alabilirler.

Mütevelli Heyet, yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylar; yükseköğretim kurumunun bütçesini kabul eder ve uygulamaları izler. Öğrencilerden alınacak ücretleri tespit eder.