Kurucu'dan
Yazdır

Ölçme Ve Değerlendirme

Medikal Fizik yüksek lisans programında ölçme ve değerlendirme için; tüm sınav sonuçları göz önünde bulundurulur. Sınavların şekline, ağırlıklarına  ve notlara, ilgili öğretim üyesi/ görevlisi karar verir. Sunum, olgu sunumu veya yazılı sınav yapılabilir.
Ders başarı notları Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edildikten sonra kesinleşir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notunun en az 2,0 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar almak veya Enstitü Yönetim Kurulu’nca Kabul edilmiş eşdeğer dersleri almak zorundadır.