Kurucu'dan
Yazdır

Programın Amacı

İstanbul Medipol Üniversitesi Medikal Fizik yüksek lisans programının amacı, medikal fizik alanında uluslararası seviyede bilgi ve beceriye sahip, üst seviyede teorik ve pratik bilgi ile donanmış nitelikli medikal fizik uzmanları yetiştirmektir.
Medikal fizik yüksek lisans programını tercih eden öğrencilerin tez çalışmaları spesifik kanser hastalarına yönelik tedavi planlamaları ve uygulamaları ile bu uygulamalaın sonuçlarına dayanacaktır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Medikal Fizik yüksek lisans programının amacı, medikal fizik alanında uluslararası seviyede bilgi ve beceriye sahip, üst seviyede teorik ve pratik bilgi ile donanmış nitelikli medikal fizik uzmanları yetiştirmektir.