BAŞKAN'DAN

Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK
Dekan

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde öğrenci merkezli uygulamanın ön plana çıkarıldığı bir eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz, gelecekteki kendi bilimsel yönelimlerinden bağımsız olarak, bilimsel okuryazarlık kazanmaları amacıyla oluşturulan temel çekirdek dersleri almaktadırlar. Uluslararası Tıp Fakültemizde entegre modelin ağırlıkta olduğu karma eğitim modeli uygulanmaktadır. Temel bilimler anabilim dalları arasındaki yatay entegrasyonun yanında, temel bilimler ile klinik bilimler arasındaki dikey entegrasyonun da sağlanması amaçlanmıştır. Bu modelde, konuların ilgili bütün bilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp sunulması amaçlanmakta ve bütüncül tıp yaklaşımı esas alınmaktadır. Ayrıca öğrenciler temel tıp bilimleri alanında deneysel araştırmalara yönlendirilerek bilim adamı formasyonu kazanmaları amaçlanmaktadır. Uygulanan müfredat ve ağırlıklı bilimsel araştırma/uygulama fırsatları ile öğrencilerimize yaşam boyu kendi kendine öğrenme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Salt bilgi aktarımından öte öğrencilerimizin eleştirel muhakeme yapabilen, bağımsız düşünebilme kapasitesi olan, temel tıp ve klinik bilimler alanlarında bilimsel çalışmalar yapabilecek hekimler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Başarılar dilerim,
Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK
Uluslararası Tıp Fakultesi Dekanı