BAŞKAN'DAN
Yazdır

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu (Word Belgesi, Ek-1)
Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu (Word Belgesi, Ek-2)

 

Elektronik imzası bulunmayan özel kişilerin Ek-1'i, tüzel kişilerin Ek-2'yi doldurarak kurumumuza göndermeleri gerekmektedir.

Adres : Unkapanı, Atatürk Bulvarı No:27 34083 Fatih-İstanbul