Kurucu'dan
Yazdır

Stajlar

Öğrencilerin teorik ve uygulamalı derslerde öğrendiği bilgi ve yöntemleri çalışma ortamında uygulayabilmeleri için bazı bölümlerimizde zorunlu olmak üzere staj uygulamaları mevcuttur.
Stajların amacı öğrencinin eğitim aldığı alanı;  görev, sorumluluk, çalışma alanı ve çalışma tekniklerini farklı durumlarda çözüm yolları üreterek bilgi ve beceri kazanmasıdır.
Üniversitemizde Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Eğitim fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler ve Meslek yüksekokullarında staj uygulaması zorunludur.
Tıp, Uluslararası Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde stajlar, ders kapsamında değerlendirilir.
Öğrencilerin Erasmus değişim programı kapsamında staj programına katılanların yaptıkları çalışmaların resmi staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili birim koordinatörlüğünün uygun görüşü ile yönetim kurulunda kabul edilir. Zorunlu staj yapan öğrencilerin stajları Bologna Kriterleri doğrultusunda AKTS kredisi ile kredilendirilir.