Kurucu'dan
Yazdır

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve tez veya bitirme projesini başarı ile tamamlayan ve en az 90 AKTS veya 95 AKTS kredisi alan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.