Kurucu'dan
Yazdır

Önceki Öğrenimin Tanınması

Önceki öğrenmelerin tanınması için kurallar ve düzenlemeler belirlenmiştir. Kurumlar arası transfer, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olan kurumlar arasında yapılabilir. Bu transferler ile ilgili düzenlemeler "Ön Lisans Ve Lisans Düzeylerinde Yükseköğretim Kurumlarının Arasında Yatay Transfer İlgili Esaslara İlişkin Yönetmelik" le tanımlanmıştır.